ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Wrocławski – wieści

Zapraszamy:

Plan pracy 2018

Przygotowując plan pracy dla Regionu Wrocławskiego FZŚ na rok 2018 braliśmy pod uwagę wiele informacji zebranych w ubiegłym roku. W tym roku postanowiliśmy poświęcić więcej czasu na przygotowanie corocznych rekolekcji regionalnych w Ząbkowicach Śląskich i Głogowie. Oddzielnej troski wymaga przygotowanie programu pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Od tego roku będziemy pielgrzymowali do różnych sanktuariów maryjnych.

[Rozmiar: 284107 bajtów]

Bazylika w Wambierzycach

Rozpoczęliśmy cykliczne spotkania dla odpowiedzialnych za formację we wspólnotach. Będą one organizowane w cyklu 1,5-miesięcznym przez cały rok 2018. Postanowiliśmy zorganizować spotkanie Braci i Sióstr z naszego regionu w dniu 30 czerwca br., które połączymy z przeżywaniem 40 rocznicy zatwierdzenia odnowionej Reguły przez papieża Pawła VI. Klimatem tego spotkania jest kolejny rok Wielkiej Nowenny na 800-lecie powołania III Zakonu i rok duszpasterski „Duch, który umacnia miłość”.

Z pewnością za mało uwagi poświęcamy korzystaniu z dobrodziejstw odpustów zupełnych dla FZŚ. Spotkania ze wspólnotami w roku 2017 przekonały nas, że należy więcej troski poświęcić wspólnotom z małą liczbą członków przed wizytacją bratersko-pasterską i kapitułą wyborczą. Prowadzimy wizytacje braterskie na których przygotowuje się Braci i Siostry do dobrego przeżywania wizytacji i kapituły. W czasie tych spotkań należy odmawiać brewiarz i zachęcać do doskonalenia w odmawianiu tej modlitwy Kościoła.

W spotkaniu uczestniczy opiekun wspólnoty lub asystent. Korzystamy z naszej strony internetowej fzsregwroc.pl, która pomaga w komunikacji w regionie i nie tylko. W tym roku będziemy częściej dzielili się z ważnych wydarzeń w regionie. Prosimy wszystkich czytających „naszą zakładkę” o modlitwę do Ducha Świętego, abyśmy tegoroczny plan mogli zrealizować na chwałę Boga Wszechmogącego.

br. Zbigniew Mirecki OFS

Rok 2015
rokiem obfitych darów Bożych we Regionie Wrocławskim FZŚ

Wszystko nam jest podarowane od Boga, więc zatrzymujemy się na „kalendarzowym przystanku”, aby się zastanowić, co dostaliśmy jako świeccy franciszkanie w 2015 r.

Rada Regionalna: Członkowie Rady Regionalnej jako wspólnota, starali się budować w osobistych relacjach wspólnotę ewangeliczną. Miłość ewangeliczna daje porządek, mądrość i siłę do dzielenia się dobrem we wspólnocie i służenia drugiemu człowiekowi. Cenimy sobie ten skarb, jakim są w Radzie Asystenci z trzech Zakonów (w poprzednich latach było Braci mniej).

Rekolekcje: W tym roku Pan dał nam Łaskę przeżywania regionalnych rekolekcji w Ząbkowicach Śląskich w Domu Rekolekcyjnym OO. Pallotynów i w Głogowie w domu Cichych Pracowników Krzyża, dzieło bł. Luigi_Novarese. Nasz wrocławski region ma wspólnoty na obszarze 4 diecezji, dlatego podróżowanie Braci i Sióstr w „poprzek regionu” stanowi duże obciążenie. Teraz wielu członków wspólnot, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rekolekcjach będzie mogło z nich korzystać.

Pielgrzymki: Po raz 20 uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Metropolitarnego Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardo Śląskim. Cudowna figura Matki Bożej od prawie tysiąca lat wysłuchuje modlitw pielgrzymów, zawierzających jej swoje sprawy. Według legendy pobożnemu młodzieńcowi objawiła się Maryja. Przekazała mu wtedy swój wizerunek i nakazała, aby właśnie w tym miejscu czcić ją w wyjątkowy sposób. Cudowna figura została umieszczona w pierwszej połowie XII wieku w kaplicy zakonnej. To sanktuarium traktujemy jako naszą „dolnośląską porcjunkulę”, gdzie Matka wysłuchuje swoje dzieci i daje im rady, jak nieść Krzyż osobistych doświadczeń dla Chrystusa. Pamiętamy słowa św. Franciszka „Dziewica Maryja odbiera, i słusznie, taką cześć, ponieważ nosiła go w swoim najświętszym łonie”.

Bolejemy nad tym, że mała grupa Braci i Sióstr uczestniczy w pielgrzymce Rady Narodowej do Częstochowy.

Formacja ciągła: Doprowadziliśmy do zorganizowania seminarium duchowości franciszkańskiej. Było to możliwe dzięki staraniom s. Stefanii Międzybrodzkiej – przełożonej z FZŚ z Nowej Soli, życzliwości O. Pawła Tokarza – proboszcza parafii św. Augustyna we Wrocławiu, zainteresowaniu Braci i Sióstr FZŚ z Regionu Wrocławskiego i decyzji Dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie – O. Andrzeja Zająca.

ojcieczajac (83 kB) Ustalono, że zostaną przeprowadzone we Wrocławiu 4 seminaria o tematyce franciszkańskiej. Pierwsze seminarium na temat pism św. Franciszka przeprowadził O. Andrzej Zając (na zdjęciu obok). W spotkaniu uczestniczyli: Asystent Regionalny, profesi wieczyści, nowicjusze, sympatycy św. Franciszka ze wspólnot. Następne seminarium odbędzie się 23 stycznia 2016 r. na temat historii ruchu franciszkańskiego.

Odbyły się dwukrotnie Dni Braterstwa w parafii św. Franciszka z Asyżu, dzięki gościnności ks. Kazimierza Sroki, proboszcza parafii i tercjarza. Przeprowadziliśmy spotkania z przełożonymi i odpowiedzialnymi za formację. Każde z tych spotkań było przede wszystkim spotkaniem z żywym Słowem Boga, uczestniczeniem w Eucharystii i słuchaniem doświadczenia Brata i Siostry z przechodzenia od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.

Szukamy różnych sposobów na umacnianie więzi duchowej w naszym regionie przez modlitwę wstawienniczą i rozważanie testamentu sieneńskiego w określony dzień tygodnia, spotkaniu braterskim. Przygotowujemy pielgrzymki w roku 2016. To przecież cząstka naszego życia człowieczego.

Skończyliśmy rok 2015 z nadzieją, że Duch Boży będzie nas wspierał w działaniach zgodnych z naszymi Konstytucjami Generalnymi i szukaniem u Boga Miłosierdzia dla Kościoła, świata, nas samych.

br. Zbigniew Mirecki OFS

V Spotkanie z duchowością franciszkańską

wiesciwroclawski003 (130 kB)


Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na kolejne – piąte – „Spotkanie z duchowością franciszkańską”.
Rozpocznie się ono 8 listopada 2014 roku o godzinie 14.
Miejscem spotkania jest wrocławski kościół pw. św. Antoniego (al. Jana Kasprowicza 26).

W programie:

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Msza św.
 • Katecheza
 • Prelekcje
 • Agapa

- Zapraszamy -

Trzy dni – 1-3 maja – gdzie je spędzasz?

wiesciwroclawski002 (112 kB)

Bo my, Franciszkanie Świeccy z Regionu Wrocławskiego, oczywiście spędzamy je na zamkniętych rekolekcjach w Domu Rekolekcyjnym u Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich.
Czym dla Ciebie są rekolekcje? Dla mnie rekolekcje to oczyszczenie, odnowa duchowa, coś czego potrzebuję przynajmniej raz w roku. Pomagają mi zrozumieć pewne ważne sprawy i pomagają spojrzeć na nie inaczej. To czas budowania wspólnoty braterskiej. Czas radości i wielkiego otwarcia się na głos Boży, który do mnie mówi przez swoje Słowo, przez świadectwo brata i siostry we wspólnocie.
Temat rekolekcji brzmiał: WIARA PROSTA I WIARA PRAWDZIWA. Wiara jest osobistym przylgnięciem do Boga (KKK). Konferencje, a było ich w każdym dniu po trzy, prowadził o. Paweł Sroka – Asystent Regionalny. Były podane teksty Ewangelii wg. św. Jana o wierze:

 • W pierwszym dniu: Jezus i Samarytanka
 • W drugim dniu: Uzdrowienie niewidomego od urodzenia
 • W trzecim dniu: Wskrzeszenie Łazarza

Do codziennej medytacji wg trzech pytań: Co Bóg mówi do mnie przez tę treść? Jak to odnosi się do mnie, do mojego życia? Co z tym zrobię?

wiesciwroclawski003 (105 kB)

Każdy dzień zaczynał się indywidualną, godzinną Adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Był czas na modlitwę Liturią Godzin.
Ważnym punktem programu rekolekcji były codzienne spotkania w grupach, podczas których dzieliliśmy się świadectwem wiary w naszym codziennym życiu franciszkanina świeckiego. To ogromnie głębokie, budujące, bogate w przeżycia świadectwa.
Te krótkie chwile były bardzo cenne dla ducha, ale także poprzez nie otwieraliśmy się na drugiego brata i siostrę, bardziej poznając się nawzajem. Uczyliśmy się modlić i żyć ze sobą. Co we wspólnocie jest kwestią ogromnie ważną. Z całego serca dziękujemy Ojcu Pawłowi za podjęty trud prowadzenia rekolekcji, za ukazanie nam ciężaru, potęgi i piękna WIARY. Za niepowtarzalną atmosferę naszych modlitewnych spotkań, za umocnienie nas w wierze, za utwierdzenie w przekonaniu, że modlitwa jest znakiem naszej wiary w obecność Boga, naszej miłości względem Niego, naszej nadziei pokładanej w Jego wszechmocy, ale jest też znakiem naszej pokory i uniżenia przed Bogiem, akceptacji i podporządkowania się decyzjom Jego woli.
Dziś, z głębi serc przepełnionych wdzięcznością, możemy powtórzyć za św. Janem Vianeyem, że: „Kto zakosztował tej radości, która płynie z modlitwy, Eucharystii zachowa w sobie tęsknotę za nią – tęsknotę, której nie da się wykorzenić”. Podziękowania należą się także s. Bożenie Oleksów – Przełożonej Regionalnej, za całą organizację rekolekcji, oraz Księdzu Dyrektorowi Domu Rekolekcyjnego za troskę o to, byśmy czuli się tutaj jak u siebie w domu. A wszystkim za obecność i wszelkie dobro Bóg zapłać!
PAX et BONUM!

s. Klara Joanna Musiałek OFS

Dzień Braterstwa Regionu Wrocławskiego

[Rozmiar: 86583 bajtów]

W dniu 20 października 2012 r. w Klasztorze OO. Franciszkanów w Legnicy odbyło się wyjątkowe spotkanie – Dzień Braterstwa z okazji 20. rocznicy utworzenia Rady Regionu Wrocławskiego FZŚ. W Kościele OO. Franciszkanów przy parafii św. Jana Chrzciciela nasze wspólne spotkanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem Godzinek ku czci św. Franciszka. Następnie przeżywaliśmy Eucharystię, której przewodniczył obecny Asystent Regionu o. Paweł Sroka, a koncelebrowali o. Marian Szymański – były Asystent Regionu oraz o. Edward Staniukiewicz – Asystent wspólnoty miejscowej w Zielonej Górze.

W homilii o. Paweł Sroka przypomniał nam postać bł. Anieli Salawy, naszej Patronki, której życie na pozór niczym się nie wyróżniało. Kierowała się tylko dobrem, nie zważając na krzywdy jakich doznawała od najbliższego środowiska, w którym żyła. Spotkanie z Patronką pozwoliło nam kolejny raz spojrzeć na Świętość, że wszyscy jesteśmy do niej Po Eucharystii udaliśmy się do salki klasztornej na gorący posiłek i spotkanie braterskie, podczas którego wspominaliśmy wszystkich tych, którzy posługiwali jako radni od początku istnienia Rady Regionu.

Spotkanie zakończyło się Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz błogosławieństwem na rozesłanie. Był to czas pełen wspomnień, rozmów, refleksji, radości braterskiej. Pokój i Dobro!

s. Klara Joanna Musiałek

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary

W dniu 23 czerwca 2012 r. – tradycyjnie jak co roku – spotkaliśmy się w naszej „Porcjunkuli”: Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim na pielgrzymce regionalnej.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej dziękowaliśmy Panu Bogu za:

 • 20 lat istnienia Rad Regionalnych,
 • Asystentów Regionalnych: o. Idziego Wójcika, o. Mariana Szymańskiego, o. Zenona Pieprzaka, o. Piotra Bielenina, o. Piotra Srokę,
 • wszystkich członków posługujących w Radzie Regionu Wrocławskiego.

U stóp Maryi wznosiliśmy nasze prośby, szczególnie prosząc o światło Ducha Świętego dla obecnej Rady Regionu i o. Asystenta Regionu, o nowe powołania do naszych wspólnot, o dobrych, gorliwych asystentów do naszych wspólnot.

Był czas na Adorowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Eucharystię. Pielgrzymowaliśmy po Dróżkach Różańcowych. Wspólny, braterski posiłek i wspólne rozmowy ubogaciły spotkanie. Na zakończenie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O. Asystent Paweł Sroka udzielił błogosławieństwa na rozesłanie.

s. Klara Joanna Musiałek

opracowanie - br. Zygfryd, e-mail

projekt: www.atcsites.com