ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Warszawski – wieści

Zapraszamy:

Spotkanie opłatkowe Regionu Warszawskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

W dniu 6.01.2019 r. w dużej auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe Regionu Warszawskiego FZŚ. Uczestniczyło w nim bardzo dużo osób, w tym czcigodni ojcowie: minister prowincjalny Franciszkanów Konwentualnych o. Wiesław Pyzio, asystent regionalny FZŚ o. Marian Jarząbek, o. Jacek Staszewski z Niepokalanowa oraz przełożeni: przełożona narodowa Joanna Berłowska OFS i przełożony Regionu Warszawskiego br. Marian Radzaj OFS. Jak co roku zgromadzeni Franciszkanie wysłuchali fragmentu Ewangelii: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję Wam wielką radość, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10-11) i tekstu O Bożym Narodzeniu z życiorysu św. Bonawentury.

Następnie dane nam było wysłuchać pięknych życzeń. Nie zabrakło w tym kolejnych odniesień do Ewangelii. Czcigodna przełożona narodowa Joanna Berłowska podjęła kwestię wybaczania, ile razy mamy przebaczać. Przypomniała przy tym, jakimi jesteśmy ludźmi – ludźmi ułomnymi. Ojciec minister prowincjalny zaś skupił swoją uwagę na znaczeniu słowa „Emanuel” jako najwierniejszego przyjaciela podróży życiowej. W tej atmosferze przepełnionej radością dane nam było usłyszeć także życzenia przełożonego regionu FZŚ br. Mariana Radzaja i asystenta regionu o. Mariana Jarząbka. Mieliśmy okazję wysłuchać życzeń dotyczących tego, co najważniejsze: błogosławieństwa Bożego. I aby św. Franciszek nas prowadził. Potem rozpoczął się śpiew kolęd. Nie zabrakło także rozmów przy stole i smacznego poczęstunku.

Spotkanie opłatkowe było poprzedzone Mszą Świętą w Kościele Stygmatów św. Franciszka przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie. We Mszy św. uroczystą homilię wygłosił dla całej wspólnoty FZŚ o. prowincjał Franciszkanów Konwentualnych. W homilii podjął temat powołania, w tym powołania do FZŚ. Przypomniał, że FZŚ wpisuje się w charyzmat dany Kościołowi przez św. Franciszka. Elementem do rozpoznania powołania jest zatrzymanie się, żeby medytować. Nawiązał do biblijnego drzewa figowego, w cieniu którego było spotkanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Zwrócił uwagę na serce, nasze pragnienie i mądrość życia: Po pierwsze, modlić się to otwierać serce Panu Bogu. Bóg wie o naszym pragnieniu, zaś słowa Psalmu 90 są obecne w nas, wyrażają dogłębnie serce. Po drugie, mądrość życia jest czymś więcej niż inteligencją. To dar, postawa, żeby swemu życiu nadać sens. Są różne rodzaje powołania do współpracy, do wysiłku poprzez zaangażowanie i pracę. Mniej lub bardziej łatwe. Przy każdym powołaniu Pan Jezus mówi: Pójdź za mną. Powołując człowieka, jest ciągle z nim. Wskazuje i wyznacza mu drogę. Powołanie nie jest jednorazowe. Bóg ciągle powołuje z obowiązku na obowiązek. Umacnia, oświeca, prowadzi. Do naszego powołania przypisuje pewien wymiar rzeczywistości i zadań. Ufa nam i pragnie, abyśmy ten wymiar zadań wypełnili. Mówi o istocie powołania. Bóg pragnie osobistego spotkania. Pragnie tej intymności. Chce spotkać każdego z nas. Człowiek rozeznaje powołanie i podejmuje je w życiu. Odpowiedź Pana Jezusa do człowieka: „zobaczysz więcej” oznacza, że z nowym zaangażowaniem powołania będzie objawiał mu więcej. Więcej otwarcia na Boga. Wchodzić więcej w zażyłość, bardziej wypełniać serce Jego obecnością.

Ojciec minister prowincjalny przypomniał, że o miłości mówi św. Jan. O zaangażowaniu się w miłość. Jak możesz powiedzieć – mówi Jan – że kochasz Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie okazujesz żadnej miłości do widzianego przez ciebie człowieka? Mamy miłować człowieka. Poznanie Boga przedkłada się na człowieka. To miłość sprawia, że widzimy lepiej.

Oby św. Franciszek orędował za nami, byśmy przynosili owoce miłości każdego dnia.

s. Grażyna Maria Wilkowojska-Bielecka

Plan pracy Regionu Warszawskiego Regionu FZŚ na 2019 rok

[Rozmiar: 340709 bajtów]

Coroczne spotkanie FZŚ Regionu Warszawskiego w Sanktuarium Świętego Antoniego

W sobotę, 17 listopada 2018 roku w Sanktuarium u św. Antoniego odbył się dzień skupienia dla Wspólnot FZŚ Regionu Warszawskiego z okazji wspomnienia św. Elżbiety i stu lat Niepodległości z modlitwami o pokój.

Spotkanie modlitewne rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą o godz.10.00. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Asystent Regionu Warszawskiego i miejscowej Wspólnoty FZŚ przy kościele na Senatorskiej o. Hieronim Tarłowski OFM. Wraz z o. Hieronimem Mszę świętą sprawowali o. Józef Łaski OFM cap. – Asystent Regionu Warszawskiego; o. Leon Styś OFM – Asystent Duchowy Wspólnoty z Mokotowa; ks. Bronisław Piasecki – Opiekun Wspólnoty FZŚ z Izabelina; o. Jacek Staszewski OFM conv. - Asystent Wspólnoty z Niepokalanowa.

Na rozpoczęcie serdeczne słowa powitania do wszystkich obecnych i do Rady Regionu z jej Przełożonym br. Marianem Radzaj skierował o. Lech Dobraczyński OFM – Gwardian i zarazem Proboszcz parafii pw. św. Antoniego. O. Lech powitał również Poczet Sztandarowy ze Wspólnoty z Niepokalanowa.

Homilię wygłosił o. Hieronim, przybliżył nam sylwetkę św. Elżbiety Węgierskiej, Patronki FZŚ jako wzór ubóstwa i służby ludziom chorym i potrzebującym, a także przedstawił nam postać żyjącej w latach 1903-1990 Mieczysławy Faryniak, tercjarki franciszkańskiej i apostołki ze Spisza, która składając ręce na ołtarzu zawierzyła swoje życie Bogu rezygnując z pracy w banku. Niosła pomoc osobom chorym i samotnym bez pytania o narodowość. Apostołowała słowem i czynami z wielkim poświęceniem, w pokorze i ubóstwie odnosiła się z miłością do ludzi, ukochała Boga, a Duch Święty był jej Przyjacielem i Pocieszycielem. Siostra Mieczysława ubogacała swoje życie ideałami św. Franciszka z Asyżu i była im wierna do końca swego życia. O. Hieronim nawiązał też do „Dnia Ubogich” ogłoszonego przez Papieża Franciszka, o potrzebie w tych czasach, że i dziś człowiek jest zagubiony, biedny, głodny, chory, samotny. Ojciec zwrócił uwagę na mnogość ludzi przychodzących do jadłodajni, by zjeść gorącą zupę i kawałek chleba. Przypomniał nam franciszkanom świeckim, że i my mamy pochylać się nad potrzebującymi, pokłonić się z szacunkiem do tych ludzi, dostrzegać ich potrzeby, życzliwie porozmawiać i w miarę możliwości pomagać. Niech ten dzień skupienia modlitewnego z franciszkańską Patronką św. Elżbietą uczuli nas na potrzeby innych ludzi wśród których żyjemy. Ojciec w głoszonej homilii dawał przykłady z życia i z pracy duszpasterskiej, mówił, że nie wystarczy dać na tacę, a nie odwiedzić samotnej, chorej osoby w parafii, w sąsiedztwie, to nie po franciszkańsku. Niech to regionalne spotkanie uświadomi nam, że jesteśmy powołani do misji Kościoła za przykładem św. Franciszka z Asyżu, św. Elżbiety Węgierskiej i św. franciszkańskich, którzy są dla nas wzorem do naśladowania.

Po pouczających słowach homilii, modlitwa Wiernych i komentarz do darów ołtarza były jednym wielkim wołaniem o pokój na świecie, o niesienie pomocy potrzebującym.

Po Komunii Świętej została odmówiona Modlitwa o pokój, a po Mszy św. nasze regionalne skupienie ubogaciła Adoracja Najświętszego Sakramentu. Prowadzona przez o. Hieronima, który zanosił do Boga piękne modlitwy dziękczynne za 100 lat uzyskania Niepodległości. Odmówiona była Litania Narodu Polskiego z wołaniem do Boga „Tobie chwała na wieki”, dziękowaliśmy za dobro, przepraszaliśmy za grzechy nasze, prosiliśmy o przyjęcie naszej skruchy. Do nieba unosiła się pieśń „Z tej biednej ziemi”. W imieniu Narodu Polskiego za o. Hieronimem prosiliśmy Ducha Świętego, aby „Odnowił oblicze tej ziemi” i zesłał siedem darów Ducha Świętego. Zaintonowana pieśń „Boże mocny, Boże cudów” uświadomiła nam, że Przenajświętszy Ojciec czuwa i jest z nami, za św. Piotrem Skargą o. Hieronim prosił „Boże, Rządco i Panie narodów nie opuszczaj nas”, a piękna pieśń Kościoła unosiła się słowami: „Chrztu Świętego wielki dar... Strzec wiary ślubujemy. W niej żyć, umierać chcemy”.

Modlitwy dalej trwały, wszyscy wielbili Boga, dziękowali za Polskę wolną, za świętych franciszkańskich, za kard. Stefana Wyszyńskiego, za Papieża Jana Pawła II, za nas, że jesteśmy, że chcemy trwać z pieśnią na ustach i sercach „My chcemy Boga, Panno święta... błogosław wszelki stan... On naszym Królem, On nasz Pan”.

O. Hieronim prosił za nami, za Narodem całym, za Polską „Boże od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie”. Wszyscy obecni w kościele włączyli się również w modlitwę różańcową za Ojczyznę, o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach i na całym świecie. Rozważania Tajemnic Chwalebnych prowadziła Wspólnota miejscowa FZŚ z Senatorskiej pod przewodnictwem o. Hieronima Tarłowskiego. Na koniec było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i rozesłanie z zaproszeniem na agapę, by nikt nie ustał w drodze.

Przełożony Regionu Warszawskiego br. Marian Radzaj złożył wyrazy uznania Ojcom Zakonu za pięknie zorganizowany czas modlitwy, za celebrację Mszy świętej, miejscowym Wspólnotom za przygotowania i zaangażowanie. Wszystkim obecnym franciszkanom świeckim za przybycie.

Po agapie była odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego, która zakończyła Dzień Modlitw i Skupienia dla Wspólnot Regionu Warszawskiego.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli, przygotowali, ugościli. Dziękujemy Ojcom Zakonu za posługę duszpasterską, za opiekę duchową nad nami. Niech Pan Bóg błogosławi. Pokój i Dobro!

notowała s. Jadwiga Pilich OFS

Plan pracy Regionu Warszawskiego FZŚ na 2018 rok

 • Spotkania Rady Regionu – zaplanowano w 3 sobotę każdego miesiąca o godz. 14, rozpoczynamy Mszą Św., na którą zapraszamy wszystkich braci i siostry FZŚ (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych tj. lipca i sierpnia)
 • Regionalne spotkanie opłatkowe – 13 stycznia 2018 r. godz. 10 (sobota) – Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1
  • Spotkanie Przełożonych Regionów z Radą Narodową FZŚ na 10-11 lutego 2018 r.
  • Spotkanie z Radnymi ds. formacji w Regionach z Radą Narodową FZŚ 21-22 kwietnia 2018 r.
  • Spotkanie z sekretarzami regionalnymi z Radą Narodową FZŚ 16-17 czerwca 2018 r.
  • Spotkanie ze skarbnikami regionalnymi z Radą Narodową 29-30 września 2018 r.
 • Spotkanie formacyjno-szkoleniowe dla Przełożonych Wspólnot Miejscowych FZŚ – 24 lutego 2018 r. – Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1; początek spotkania o godz. 10.00
 • Rekolekcje w drodze – 19-27 maja 2018 r. Włochy
 • Spotkania franciszkanów świeckich w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach – 3 maja 2018 r. – Msza św. o godz. 11.00. (3 dnia każdego miesiąca w Sanktuarium na Siekierkach jest adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 12.00–15.00. Na zakończenie Adoracji Msza św. o 15.00 w intencjach złożonych tego dnia. Uczestniczą wspólnoty z parafii, jeśli będą chętni zgłosimy FZŚ do uczestnictwa)
 • ŚWIĘTO Patronalne Regionu, Matki Bożej Łaskawej – 12 maja 2018 r. – Warszawa, kościół OO. Jezuitów, ul. Świętojańska, godz. 11.00
 • Rekolekcje otwarte, 14–16 maja 2018 r. – Warszawa, kościół OO. Kapucynów, na ul. Miodowej
 • Regionalne spotkanie Asystentów i Opiekunów wspólnot FZŚ – 9 czerwca 2018 r. Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 10
 • Spotkania szkoleniowo-formacyjne dla Mistrzów Formacji Wspólnot Miejscowych FZŚ 27-28 czerwca 2018 r. – Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1. Początek spotkania o godz. 10.00
 • Rekolekcje w drodze 22-24 czerwca 2018 r.
 • Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę – 20/21 lipca 2018 r. W tym roku zamówiony będzie autokar tylko na nocne czuwanie.
 • Święto św. Ludwika patrona FZŚ, Msza Święta dla wspólnot 25 sierpnia 2018 r. godz. 10 w kościele OO. Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1
 • Rekolekcje otwarte, Warszawa, Kościół OO. Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1, 12-14 września 2018 r. Nocne czuwanie 14/15 września 2018 r. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 19.00
 • Msza Św. za wstawiennictwem błogosławionej Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce, 9 września, godz. 11, Kościół Najświętszego Zbawiciela, Plac Zbawiciela.Wspólnota miejscowa obchodzi jubileusz 50-lecia.
 • Pielgrzymka Regionu do Niepokalanowa, 8 września 2018 r. (w tym roku 2 sobota września)
 • Rekolekcje zamknięte w Niepokalanowie-Lasku 28-30 września 2018 r. dla wszystkich.
 • Kapituła Regionu Warszawskiego - 20 października 2018 r. godz.10-18, siedziba RN, ul. Jacka Kaczmarskiego (dawna ul. Modzelewskiego)
 • Dzień skupienia dla Wspólnot w święto św. Elżbiety Węgierskiej połączone z modlitwą o Pokój. Odnowienie aktu zawierzenia Regionu Chrystusowi Królowi. – 17 listopada 2018 r. – Kościół św. Antoniego, Warszawa, ul. Senatorska 31. Msza święta o godz. 10.00
 • Kapituły i wizytacje we Wspólnotach – realizowane sukcesywnie

Plan pracy Regionu Warszawskiego FZŚ na 2017 rok

 • Spotkania Rady Regionu – zaplanowano w 3. sobotę każdego miesiąca, godz. 14 (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia).

 • Regionalne spotkanie opłatkowe – 7 stycznia 2017 r. (sobota)
  – Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1
  - Spotkanie Przełożonych Regionalnych z Radą Narodową FZŚ: 25-26 lutego 2017 r.
  - Spotkanie Radnych Regionalnych ds. formacji z Radą Narodową FZŚ: 24-25 czerwca 2017 r.

 • Spotkanie formacyjno-szkoleniowe dla Przełożonych Wspólnot Miejscowych FZŚ: 18 marca 2017 r. – Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1; Początek spotkania o godz. 10.00.

 • Msza św. za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy Patronki FZŚ w Polsce (rocznica śmierci) – 11 marca 2017 r. – Kościół Najświętszego Zbawiciela, plac Zbawiciela, godz. 10.00.

 • Pielgrzymka Regionalna w drodze 6-12 listopada 2017 r. do Fatimy, Portugalia.

 • Spotkania franciszkanów świeckich w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach – 3 maja 2017 r. – Msza św. o godz. 11.00.
  (3 dnia każdego miesiąca w Sanktuarium na Siekierkach jest adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 12.00 –15.00. na zakończenie Adoracji Msza św. o 15.00 w intencjach złożonych tego dnia. Uczestniczą wspólnoty z parafii, jeśli będą chętni zgłosimy FZŚ do uczestnictwa).

 • Wizytacja w Radzie Regionu – 27 maja 2017 r.

 • ŚWIĘTO Patronalne Regionu, Matki Bożej Łaskawej – 13 maja 2017 r. – Warszawa, kościół OO. Jezuitów, ul. Świętojańska, godz. 11.00.

 • Rekolekcje otwarte, 15–17 maja 2017 r. – Warszawa, kościół OO. Kapucynów, ul. Miodowa.

 • Regionalne spotkanie Asystentów i Opiekunów wspólnot FZŚ – 10 czerwca 2017 r. Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 10.
  Spotkanie Radnych ds. Formacji z Radą Narodową 9-10 czerwca 2017 r.

 • Spotkania szkoleniowo-formacyjne dla Mistrzów Formacji Wspólnot Miejscowych FZŚ – 17 czerwca 2017 r. – Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1; Początek spotkania o godz. 10.00.

 • Rekolekcje zamknięte w Niepokalanowie-Lasku – 6, 7, 8 października 2017 r. – dla wszystkich. Rekolekcje prowadzi o. Robert Stachowski OFM Conv.

 • Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę – 21/22 lipca 2017 r. W tym roku zamówiony będzie autokar tylko na nocne czuwanie.

 • Rekolekcje otwarte dla kilku wspólnot – Ciechanów, Niepokalanów (terminy zainteresowane wspólnoty uzgadniają z O. Marianem Jarząbkiem OFM Conv).

 • Rekolekcje otwarte, Warszawa, Kościół OO. Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1, 13-15 września 2017 r. Nocne czuwanie 15 września 2017 r. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 19.00.

 • Święto św. Ludwika, patrona FZŚ. Msza święta dla wspólnot 19 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00 w kościele OO. Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1.

 • Pielgrzymka Regionu do Niepokalanowa, 2 września 2017 r. (w tym roku I sobota września).

 • Spotkanie szkoleniowo-formacyjne dla sekretarzy wspólnot miejscowych FZŚ - Warszawa, Kościół OO. Franciszkanów, ul. Zakroczymska, 21 października 2017 r.

 • Dzień skupienia dla Wspólnot w święto św. Elżbiety Węgierskiej połączony z modlitwą o Pokój – 18 listopada 2017 r. – Kościół św. Antoniego, Warszawa, ul. Senatorska 31. Msza święta godz. 10.00.

 • Kapituły i wizytacje we Wspólnotach – realizowane sukcesywnie.

Zaproszenie

wiesci poznan ogloszenie (208 kB)

Święto Patronalne Regionu Warszawskiego FZŚ
warszawa maj 1 (131 kB)

W dniu 14.05.2016 jak co roku, Region Warszawski Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, obchodził uroczyście święto patronalne Matki Boskiej Łaskawej, która jest Patronką Stolicy i Regionu Warszawskiego FZŚ. Uroczysta Msza św. odprawiona została w Sanktuarium MB Łaskawej na warszawskiej starówce. Przybyłych na uroczystość powitał rektor Sanktuarium o. Lesław Ptak SJ, który zapoznał zebranych z historią cudownej figury i obrazu MB Łaskawej.

Eucharystii przewodniczył Prowincjał Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów o. Andrzej Kiejza, on też wygłosił homilię. Mszę św. wraz z ojcem Prowincjałem koncelebrowali nasi asystenci w osobach: o. Andrzej Romanowski OFM Cap. – asystent narodowy FZŚ, asystenci regionalni o. Marian Jarząbek OFM Conv., o. Hieronim Tarłowski OFM i o. Jan Jurczak OFM Cap. – asystent wspólnoty z Zakroczymia, oraz nasz brat ks. Kanonik Stefan Roguski, który obchodził jubileusz 50-lecia Profesji w III Zakonie św. Franciszka.

warszawa maj 2 (666 kB)

Franciszkanów Świeckich z całego Regionu, licznie przybyłych wraz ze sztandarami Wspólnot, serdecznie przywitała również Przełożona Regionu s. Grażyna Sołtan OFS. Swoją obecnością uświetniła nas Przełożona Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce s. Joanna Berłowska. Podczas liturgii zawierzyliśmy nasz Region i siebie Matce Boskiej Łaskawej. która jest naszą patronką i Strażniczką Polski.

Na zakończenie Eucharystii o. Marian i s. Grażyna złożyli jubilatowi ks. Stefanowi Roguskiemu życzenia i podziękowania za wieloletnią obecność wśród nas oraz wręczyli pamiątkowy dyplom. Od wspólnoty której był opiekunem, otrzymał kosz kwiatów.

warszawa maj 3 (173 kB)

Po zakończeniu Mszy św. tradycyjnie przeszliśmy ze sztandarami, procesyjnie przez starówkę na piknik franciszkański, który – dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły – został zorganizowany na jej terenie za co składamy serdeczne Bóg zapłać.


Akt zawierzenia
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Warszawskiego
Najświętszej Maryi Pannie – Pani Łaskawej


Pani Łaskawa, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko! W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci Franciszkański Zakon Świeckich Regionu Warszawskiego. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele, w naszej Ojczyźnie i Stolicy dzięki twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu.

Szczególnie tutaj, w stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować Franciszkański Zakon Świeckich Regionu Warszawskiego.

Maryjo i Pani Łaskawa, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich: Asystentów Narodowych, Asystentów Regionalnych i Wspólnot Miejscowych, przełożonych i członków, cierpiących i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z życiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce:

 • kształtowanie sumień - Matko i Pani Łaskawa, Tobie zawierzamy.
 • formację duchowo-moralną i intelektualną - Matko i Pani Łaskawa, Tobie zawierzamy.
 • budzenie odpowiedzialności za Kościół - Matko i Pani Łaskawa, Tobie zawierzamy.
 • ożywianie ducha apostolskiego - Matko i Pani Łaskawa, Tobie zawierzamy.
 • wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią - Matko i Pani Łaskawa, Tobie zawierzamy.
 • kształtowanie świadomości kościelnej - Matko i Pani Łaskawa, Tobie zawierzamy.

Spraw, Matko i Pani Łaskawa, aby dzięki posłudze Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko, tak pracować i żyć we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, by Chrystus stał się:

 • dla niewierzących - światłem - Matko i Pani Łaskawa, wspomagaj nas.
 • dla grzesznych - nawróceniem - Matko i Pani Łaskawa, wspomagaj nas.
 • dla zagubionych - drogą - Matko i Pani Łaskawa, wspomagaj nas.
 • dla poszukujących - prawdą i życiem - Matko i Pani Łaskawa, wspomagaj nas.
 • dla dobrych - umocnieniem - Matko i Pani Łaskawa, wspomagaj nas.

Niech to zawierzenie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Tobie, Matko i Pani Łaskawa, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
Pokój i Dobro!!!
br. Jeremi Kęsy OFS

Zaproszenie

RADA REGIONU WARSZAWSKIEGO FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH ZAPRASZA NA ŚWIĘTO PATRONALNE REGIONU MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 14 MAJA 2016 ROKU. MSZA ŚW. O GODZ. 11:00 W KOŚCIELE OO. JEZUITÓW, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA.
PODCZAS ŚWIĘTA PATRONALNEGO NASZEGO REGIONU BĘDZIEMY OBCHODZIĆ UROCZYŚCIE JUBILEUSZ 50-LECIA PROFESJI KSIĘDZA KANONIKA STEFANA ROGUSKIEGO W FRANCISZKAŃSKIM ZAKONIE ŚWIECKICH. PO MSZY ŚW. „PIKNIK FRANCISZKAŃSKI” NA BOISKU SZKOLNYM PRZY UL. ZAKROCZYMSKIEJ 6.
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE WSPÓLNOTY.


Matka Boża Łaskawa – zapomniana Patronka Warszawy
laskawa (121 kB)

Łaskawa Pani ratunkiem dla Rzeczpospolitej

Lata 60. XVII wieku to okres największego rozkwitu kultu Łaskawej Matki. Wówczas do Warszawy zbliżała się epidemia, która pustoszyła okolice. Właśnie wtedy, za sprawą księdza Hiacynta Orselliego, postanowiono umieścić w Bramie Nowomiejskiej czczony przez warszawiaków obraz. Modlono się o cud odpędzenia zarazy. Obraz był również noszony w procesjach. W końcu prośby o łaskę ocalenia zostały wysłuchane. Epidemia nie dotarła do miasta.

W dowód wdzięczności, Rada Miasta wydała oficjalny dokument pt. „Ślubowanie Warszawy”, w którym to Stolica oddała się pod obronę Maryi jako „Tarczy” i „Obrony”.

Patronkę Warszawy pokochano również w odległym Krakowie. Na początku XVIII w. zapanowało tam tzw. „morowe powietrze”. Krakowianie szukali pomocy. Wtedy to, z polecenia biskupa, który znał warszawskie cuda Łaskawej Pani, namalowano jej wizerunek na północnej elewacji kościoła Mariackiego. Żarliwe prośby mieszkańców grodu Kraka, szybko przyniosły pożądany efekt. Epidemia ustała, a mieszkańcy całym sercem oddali się pod opiekę Warszawskiej Patronki.

Prawdopodobnie największym cudem, jaki przypisuje się Matce Bożej Łaskawej, jest pomoc w zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 r. Jednakże jak twierdzi ks. Józef Bartnik, współautor książki „Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą”, wsparcie to jest celowo zagłuszane: „Zapomniano, że w dniu święta Wniebowzięcia, 15 sierpnia 1920 r. przed świtem, na tle jeszcze mrocznego nieba, pojawiła się nad idącymi do ataku polskimi żołnierzami jaśniejąca postać Matki Bożej w Swym wizerunku Matki Łaskawej Patronki Warszawy. Pojawienie się zjawiska wywołało taką panikę i popłoch wśród bolszewików, że krzycząc z przerażenia «uchadi, Matier Bożija zasłaniajet Poljakow», uciekali z miejsca walki porzucając broń”. Wśród wielu ustnych przekazów i świadectw wsparcia dla wojsk polskich ze strony Matki Bożej, możemy również dotrzeć do słów samego Józefa Piłsudskiego, który miał rzec do kardynała Aleksandra Kakowskiego: „Eminencjo, ja sam nie wiem, jak myśmy tę wojnę wygrali”.

Matka Boża Łaskawa jest z nami już przeszło 360 lat. Przez ten czas musiała przetrwać wiele trudnych chwil, jak te podczas II wojny światowej. Mimo to, nigdy nas nie zawiodła i wiele razy broniła Stolicy oraz całej Rzeczpospolitej. Wysłuchiwała próśb i błagań nie tylko królów i szlachty, ale również zwykłych ludzi, którzy uciekali się pod Jej obronę. Również dziś, w czasach kryzysu i szeroko pojętego upadku obyczajów nie zapominajmy o Naszej Matce i módlmy się do niej słowami błogosławionego papieża Jana Pawła II: Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi.

Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twą opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen.”

s. Grażyna Sołtan OFS
Przełożona Regionu Warszawskiego FZŚ

PROGRAM
spotkania szkoleniowo-formacyjnego z radnymi ds. formacji we wspólnotach miejscowych Regionu Warszawskiego FZŚ w dniu 6-7 maja 2016 roku

Braćmi dla Niego jesteśmy kiedy spełniamy wolę Ojca, który jest w niebie (por. Mt 12, 50).
- słowa św. Franciszka z Asyżu z Listu do Wiernych (Red. I,1221r), będące hasłem na rok 2016 dla franciszkanów świeckich.

Piątek - 6 maja 2016 r.

 • O godzinie 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 • O godzinie 15.15 – Droga Krzyżowa.
 • O godzinie 16.00 – Przywitanie wszystkich obecnych, zapoznanie się z przybyłymi (zwłaszcza nowymi radnymi ds. formacji wspólnot miejscowych) i omówienie kwestii noclegów.
 • O godzinie 16.30 – Konferencja „Zobowiązania wynikające z Chrztu Świętego”, którą wygłosi O. Hieronim, (wprowadzenie do pracy w grupach).
 • O godzinie 17.15 – Praca w grupach. Siostra Przełożona Grażyna Sołtan będzie obecna we wszystkich grupach. Temat pracy w grupach: „Moje zobowiązanie wynikające z Chrztu Świętego i moje zobowiązanie wynikające z profesji”.
  • I gr. poprowadzi s. Barbara Lis, radna ds. formacji Regionu.
  • II gr. poprowadzi s. Krystyna Astrachancew, skarbnik Regionu.
  • III gr. poprowadzi br. Teofil Białecki, zastępca przełożonej Regionu.
  • O godzinie 18.30 – Nabożeństwo majowe.


Sobota - 7 maja 2016 r.

 • O godz. 8.30 – Jutrznia.
 • O godz. 8.45 – Konferencja pt. „Moje zobowiązanie wynikające z profesji”, którą wygłosi O. Józef, oraz relacja s. Barbary Lis ze spotkania w Radzie Narodowej.
 • Godz. 10.00 – Msza Święta – Słowo Boże wygłosi O. Marian Jarząbek OFM Conv.
 • Godz. 11.00 – Relacje z pracy w grupach.
 • Godz. 12.30 – Obiad.
 • Godz. 13.15 – Podsumowanie spotkania, wolne wnioski.

Z franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobro!
Rada Regionu Warszawskiego
s. Grażyna Sołtan – Przełożona Regionu
s. Barbara Lis – radna ds. formacji Regionu

Wielkanoc 2016

zyczenia (173 kB)

zyczenia2 (107 kB)
.

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

Nie ma go tutaj, zmartwychwstał”
(Ł 24,5-6)

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26)

Rada Regionu Warszawskiego
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
składa wszystkim siostrom i braciom, przyjaciołom i sympatykom św. Franciszka z Asyżu, serdeczne życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy.

Niech Chrystus Zmartwychwstały
umocni Was wszystkich w Wierze, Nadziei i Miłości,
byśmy naszym życiem dawali świadectwo o Jezusie Chrystusie, który za nas umarł na Krzyżu i Zmartwychwstał.


Asystenci i Rada Regionu

12 marca 2016 r. w Regionie Warszawskim

000wa (127 kB)
W dniu 12 marca 2016 r. w Kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, Franciszkański Zakon Świeckich, Regionu Warszawskiego, obchodził uroczyście święto narodzin dla nieba bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce. Wydarzenie to zgromadziło w świątyni liczne grono sióstr i braci z całego Regionu. Swoją obecnością zaszczyciła nas nasza Przełożona Narodowa s. Joanna Berłowska, która razem z nami przeżywała ten dzień na wspólnej modlitwie.

Zgromadzonych przywitał gorąco proboszcz ks. Prałat Tadeusz Sowa oraz Przełożona Regionu s. Grażyna Sołtan. Uroczystej Eucharystii przewodniczył asystent regionalny o. Józef Łaski OFM Cap., a razem z nim koncelebrowali: asystent regionalny o. Marian Jarząbek, o. Zenon Styś OFM – asystent wspólnoty z ul. Modzelewskiego, oraz ks. Bronisław Piasecki – asystent miejscowej wspólnoty i proboszcz parafii ks. Prałat Tadeusz Sowa. Homilię o bł. Anieli głosił o. Marian.

Po zakończeniu Mszy św. młodzież z parafii Najświętszego Zbawiciela zaprezentowała przedstawienie Misterium Męki Pańskiej, za co została nagrodzona gromkimi brawami od wszystkich zebranych i gorącymi podziękowaniami od Przełożonej Narodowej s. Joanny i Przełożonej Regionu s. Grażyny. Potem przeszliśmy razem z Chrystusem Drogą Krzyżową na Kalwarię na zakończenie której ucałowaliśmy relikwie naszej patronki bł. Anieli.

00zestawa (1507 kB)

Ten uroczysty dzień dla franciszkanów zakończyliśmy wspólną agapą przygotowaną przez miejscową wspólnotę której przełożoną jest s. Halina Zaczek. Serdeczne Bóg Zapłać składamy na ręce Proboszcza ks. Prałata Tadeusza, za życzliwe przyjęcie oraz wspólnocie miejscowej za oprawę duchową i smaczny posiłek którego przygotowanie wymagało dużo pracy i wysiłku.

Niech Pan Was błogosławi i strzeże, a św. Franciszek prowadzi.

br. Jeremi Kęsy OFS

Spotkanie opłatkowe Regionu

oplatek1 (427 kB)
W dniu 9 stycznia 2016 r. w kościele p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu miało miejsce spotkanie opłatkowe Regionu Warszawskiego FZŚ. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i wygłosił homilię Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej o. Wiesław Pyzio OFM Conv. W koncelebrze uczestniczyli nasi asystenci regionalni: o. Józef Łaski OFM Cap., o. Hieronim Tarłowski OFM, o. Marian Jarząbek OFM Conv., oraz asystenci wspólnot miejscowych ks. Mirosław Jeleniewicz z Izabelina i o. Zenon Styś OFM z ul. Modzelewskiego.

W Kościele oo. Franciszkanów bardzo licznie zgromadzili się Świeccy Franciszkanie z całego Regionu Warszawskiego – nie tylko ze wspólnot warszawskich, ale i z odległych miejscowości. Wśród licznie zgromadzonych nie zabrakło naszej Przełożonej Regionu s. Grażyny Sołtan, a także s. Joanny Berłowskiej Przełożonej Narodowej.

Bezpośrednio po zakończeniu Eucharystii w kaplicy MB Pocieszenia odbyła się Adoracja Dzieciątka Jezus w żłóbku. Po odśpiewaniu kolęd wszyscy przeszliśmy do szkoły, gdzie w przepięknej auli o. Wiesław Pyzio pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim życzenia. Po tradycyjnym łamaniu się opłatkiem rozpoczęła się wspólna agapa.
oplatek2 (418 kB)
br. Jeremi Kęsy OFS

Plan pracy Regionu Warszawskiego FZŚ na 2016 rok

 • Spotkania Rady Regionu – zaplanowano w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych tj. lipca i sierpnia. O godz. 16:30 spotykamy się na Adoracji Najświętszego Sakramentu i odmawiamy Nieszpory.
 • Regionalne spotkanie opłatkowe – 9 stycznia 2016 r. (sobota) – Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1Msza św. godz. 10.
 • Spotkanie Przełożonych Regionalnych z Radą Narodową FZŚ, 30–31stycznia 2016 r. (sobota, niedziela).
 • Spotkanie formacyjno-szkoleniowe dla Przełożonych Wspólnot Miejscowych FZŚ, 6 lutego 2016. Kościół OO. Franciszkanów, Warszawa, ul. Zakroczymska 1; Początek spotkania o godz. 10.
 • Msza św. za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy Patronki FZŚ w Polsce (rocznica śmierci) – 12 marca 2016 r. (sobota) – Kościół Najświętszego Zbawiciela, Plac Zbawiciela, godz. 11.
 • Spotkanie szkoleniowo-formacyjne dla i Sekretarzy Wspólnot Miejscowych FZŚ – 9 kwietnia 2016 r. ul. Zakroczymska 1; Początek spotkania piątek o godz. 10.
 • Spotkanie RN z Radnymi ds. Formacji z Radą Narodową FZŚ, 23-24 kwietnia 2016 r., (sobota, niedziela).
 • Spotkania szkoleniowo-formacyjne dla Mistrzów Formacji Wspólnot Miejscowych FZŚ. 6 i 7 maja 2016 r. (piątek, sobota) – Siedziba Regionu, ul. Zakroczymska 1; Początek spotkania piątek o godz. 15. (Na dwudniowe spotkanie, prosimy siostry i braci ze wspólnot Warszawy o nocleg dla przyjezdnych).
 • Spotkania franciszkanów świeckich w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach – 3 maja 2016 r. – Msza św. o godz. 11. (3 dnia każdego miesiąca w Sanktuarium na Siekierkach jest adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.12–15, na zakończenie Adoracji Msza św. o 15 w intencjach złożonych tego dnia. Adorację prowadzi s. Władzia Papis, uczestniczą wspólnoty z parafii, jeśli będą chętni zgłosimy FZŚ do uczestnictwa).
 • ŚWIĘTO Patronalne Regionu Matki Bożej Łaskawej – 14 maja 2016 r. – Warszawa, kościół OO. Jezuitów, ul. Świętojańska, godz. 11.
 • Rekolekcje otwarte, 15–17 maja 2016 r. – Warszawa, kościół OO. Kapucynów, ul. Miodowa.
 • Rekolekcje:
  • zamknięte Niepokalanów Lasek – 14, 15, 16 października 2016 r.
  • w drodze Skępe – termin do ustalenia.
 • Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę – 25 czerwca 2016 r. sobota (z nocnym czuwaniem – 24 na 25 czerwca).
 • Rekolekcje otwarte dla kilku wspólnot – Ciechanów, (termin zainteresowane wspólnoty uzgadniają z O. Marianem Jarząbkiem OFM Conv).
 • Dzień Skupienia dla Wspólnot w Święto św. Ludwika patrona FZŚ – 20 sierpnia 2016 r. (sobota).
 • Pielgrzymka Regionu do Niepokalanowa, 3 września 2016 r. (na stałe 1 sobota września).
 • Rekolekcje otwarte 14, 15, 16 września 2016 r. – Warszawa, Kościół OO. Franciszkanów.
 • Nocne czuwanie 16 na 17 września 2016 r. (piątek - sobota) ul. Zakroczymska 1. Odpust w świątyni 17 września 2016 r.
 • KAPITUŁA NARODOWA – 16, 17, 18 września 2016 r. lub 30 września 1, 2 października (piątek, sobota, niedziela).
 • Dzień Skupienia dla Wspólnot – 12 listopada 2016 r., w święto św. Elżbiety Węgierskiej, połączone z modlitwą o Pokój – Kościół św. Antoniego, Warszawa, ul. Senatorska 31. Msza święta godz. 10.
 • Kapituły i wizytacje we Wspólnotach – realizowane sukcesywnie.

Rada Regionu Warszawskiego FZŚ,
listopad 2015 r.

Dzień Skupienia na Senatorskiej

senatorska1powitanie (131 kB) W dniu 14 listopada 2015 r. siostry i bracia ze wspólnot naszego Regionu spotkali się w kościele pw. św. Antoniego, przy klasztorze OO. Franciszkanów, na ul. Senatorskiej w Warszawie. Jak co roku Region Warszawski FZŚ organizuje dzień skupienia z modlitwą o pokój i uroczyście obchodzi święto naszej Patronki św. Elżbiety.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył asystent regionu o. Marian Jarząbek OFMConv przy udziale pozostałych asystentów: o. Józefa Łaskiego OFMCap i o. Hieronima Tarłowskiego OFM, oraz o. Zenona Stysia OFM, asystent wspólnoty miejscowej z ul. Modzelewskiego. Homilię wygłosił o. Józef Łaski.
senatorska2ojcowie (214 kB) senatorska3msza (239 kB) Po zakończeniu Najświętszej Eucharystii odbyła się konferencja, którą wygłosił o. Marian Jarząbek. Po konferencji adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Siostry ze wspólnoty z Czerniakowskiej poprowadziły Koronkę Franciszkańską do siedmiu radości NMP. Na zakończenie adoracji odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. senatorska4adoracja (289 kB)
Siostra Grażyna Sołtan, nasza nowa Przełożona Regionu, podziękowała wszystkim siostrom i braciom za przybycie i udział w modlitwach i przy okazji przedstawiła nowych członków Rady Regionu. Potem udaliśmy się wspólną braterską agapę, którą przygotowały siostry ze wspólnoty miejscowej.
Jeremi Kęsy OFS

Kapituła wyborcza Regionu Warszawskiego FZŚ

kapitula 1 (374 kB)
24 października 2015 roku w siedzibie Rady Narodowej FZŚ w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 98a, odbyła się IX Kapituła Wyborcza Regionu Warszawskiego Matki Bożej Łaskawej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Kapitule przewodniczył przedstawiciel Rady Narodowej br. Zygfryd Smarzyk z Bydgoszczy. Obecny był również asystent narodowy FZŚ o. Paweł Sroka OFM Conv. i asystenci regionalni o. Józef Łaski OFM Cap, o. Hieronim Tarłowski OFM, o. Marian Jarząbek OFM Conv. Kapituła rozpoczęła się Mszą św. którą celebrował i wygłosił homilię o. Paweł.
Po Mszy św. wszyscy delegaci udali się do auli, gdzie odbyła się sesja sprawozdawcza ustępującej Rady.

kapitula 3 i 4 (209 kB) Następnie wybrano sekretarzy kapituły oraz skrutatorów. Po przerwie obiadowej rozpoczęła się sesja wyborcza. Delegaci zgłaszali kandydatów na poszczególne funkcje w Radzie. Po wyrażeniu zgody przez zgłoszone siostry i braci przeprowadzane było głosowanie. W ten sposób wybrano nową Radę Regionu. Do Rady Regionu warszawskiego FZŚ zostali wybrani:

1. Przełożona Regionu – s. Grażyna Sołtan
2. Zastępca Przełożonej – br. Teofil Białecki
3. Sekretarz – s. Anna Kleniewska
4. Skarbnik – s. Krystyna Astrachancew
5. Radna ds. formacji – s. Barbara Lis
6. Radny ds. kontaktów z młodzieżą – br. Dariusz Wysocki
7. Radna - redaktor Drogi Franciszkańskiej – s. Anna Mrozowska
8. Radny – br. Jeremi Kęsy
9. Radna – s. Elżbieta Medalis

kapitula 5 (224 kB) NOWA RADA REGIONU: od lewej asystenci duchowi o. Hieromim i o. Marian; s. Grażyna Sołtan - Przełożona Regionu; br. Teofil Białecki - z– ca przełożonej; s. Krystyna Astrachancew - skarbnik; s. Barbara Lis - odpowiedzialna za formację; s. Anna Mrozowska - redaktor Drogi Franciszkańskiej; s. Elżbieta Medalis - członek rady: br. Zygfryd Smarzyk - przewodniczący kapituły: o. Józef - asystent duchowy: od lewej w drugim rzędzie: o. Paweł Sroka OFMConv. - asystent narodowy; s. Anna Kleniewska - sekretarz rady; br. Darek Wysocki - radny do spraw młodzieży i br. Jeremi Kęsy - członek rady.

Delegaci Kapituły podczas składania wniosków do realizacji przez nową Rade. Na zakończenie Kapituła przyjęła do realizacji wioski przedstawiane przez delegatów. Na tym IX Kapituła Wyborcza Rady Regionu Warszawskiego została zakończona. Nowo wybranej Radzie Regionu życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Łaskawej Patronki Regionu.

br. Jeremi Kęsy OFS

Liturgiczne wspomnienie św. Jana XXIII – papieża, tercjarza franciszkańskiego
u Matki Bożej Anielskiej na Mokotowie w Warszawie

warszawski002a (150 kB)To był wyjątkowy dzień – sobota 11 października 2014 r., dzień pełen uśmiechów i radości.

W liturgii dziękowaliśmy Bogu za św. Jana XXIII – Papieża Uśmiechu, gromadząc się we franciszkańskiej świątyni p.w. Matki Bożej Anielskiej na warszawskim Mokotowie.
Nabożeństwo różańcowe i procesja zakończyły obchody Dnia Fatimskiego i rozpoczęły się przygotowania do uroczystej Eucharystii.
Przy ołtarzu, po raz pierwszy, wystawione zostały relikwie św. Jana XXIII. Robią wrażenie. Relikwiarz jest w kształcie TAU.
Współfundatorką jest jedna z sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Miejsca w kościele zajmują parafianie i franciszkanie świeccy z miejscowej Wspólnoty innych Wspólnot FZŚ Warszawy. Uroczysty charakter podkreśla obecność Przełożonej Narodowej FZŚ s. Joanny Berłowskiej i Rady Narodowej FZŚ oraz radnych ds. Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzy św. Franciszka, którzy w pobliskim Centrum Franciszkańskim obradowali nad rozwojem Wspólnot Młodzieży Franciszkańskiej i tworzeniem dziecięcych grup Rycerzy Św. Franciszka.
warszawski004 (56 kB)O godz. 18 powitaliśmy ważnego gościa – p. Annę Rastawicką, która w latach 1969-1981 pracowała w Sekretariacie Prymasa Polski ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, a przez sześć lat byłą Odpowiedzialną Generalną w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego. Ponieważ Pani Anna należała do osób z najbliższego otoczenia ks. Prymasa Wyszyńskiego poznać mogliśmy szereg mało znanych szczegółów z historii polskiego Kościoła i relacji ks. Prymasa Wyszyńskiego z Ojcem Świętym Janem XXIII. Św. Jan XXIII wielokrotnie dawał dowody wielkiej miłości do Polski i zrozumienia ówczesnej sytuacji Kościoła w Polsce oraz pełnego zaufania do działań ks. Prymasa Wyszyńskiego.
Swoje miejsce zajął poczet sztandarowy miejscowej Wspólnoty franciszkanów świeckich.
warszawski005 (78 kB)O godz. 18:30 rozpoczęła się uroczysta Msza święta. Koncelebrze przewodniczył Asystent Narodowy FZŚ O. Andrzej Romanowski OFM Cap., wraz z pozostałymi Asystentami Narodowymi FZŚ – O. Gabrielem Kudzią OFM i O. Pawłem Sroką OFM Conv., miejscowym proboszczem O. Cezarym Chusteckim OFM oraz pracującymi w parafii – O. Dezyderiuszem Polem OFM i O. Krzysztofem Sroką OFM. Siostry Franciszkanki Niepokalanej ubogaciły liturgię pięknym śpiewem. Przedstawiciele Młodzieży Franciszkańskiej, Rady Narodowej oraz miejscowej wspólnoty FZŚ przedstawili oba czytania mszalne oraz modlitwę wiernych. Homilię wygłosił O. Paweł Sroka OFM Conv. Przybliżył postać świętego Papieża i Jego umiłowanie św. Franciszka. Ojciec Święty Jan XXIII w przemówieniu wygłoszonym w 1959 r. zwrócił się do franciszkanów świeckich, zwanych wówczas tercjarzami, mówiąc: „Pozwólcie mi skierować specjalne, serdeczne słowa do wszystkich tu obecnych, którzy należą do pokojowego wojska świeckich Tercjarzy św. Franciszka. Ja jestem Józef, brat wasz...”. Uroczysta Eucharystia była szczytowym punktem obchodów dziękczynienia za posługę św. Jana XXIII. Po Mszy świętej obejrzeliśmy jeszcze biograficzny film dokumentalny „Jan XXIII – Dobry Człowiek z Watykanu”. Film przybliżył nam sylwetkę Papieża, który zwołał Sobór Watykański II oraz zapisał się w historii świata i Kościoła, jako człowiek przełomu. „Aggiornamento” – to słowo-klucz pontyfikatu, to dostosowanie formy głoszenia Ewangelii do potrzeb i sposobu rozumienia przekazu przez współczesny świat.
Te piękne i wzruszające obchody św. Jana XXIII są dla nas, franciszkanów świeckich, wezwaniem do głębszego poznania i refleksji oraz realizacji w swoim życiu wskazań naszego brata, Papieża Uśmiechu.
Brat Michał Ostrowski FZŚ

Droga Franciszkańska nr 10/2013

droga201310 (66 kB) Ukazał się kolejny numer „Drogi Franciszkańskiej”, miesięcznika redagowanego przez Radę Regionu Warszawskiego FZŚ.

W bieżącym numerze miesięcznika warto zwrócić uwagę na takie teksty jak:
- Nowa Rada Narodowa
- Z tym, który ukochał Ewangelię
- Kult oddawany Maryi – Matce Bożej
- Jak po litanii do Compostelo, cz. III
- Czyny pojednania
- Pielgrzymka do Niepokalanowa
- Rekolekcje na Zakroczymskiej
- Rekolekcje w Ciechanowie
- Bł. Jakub Kern

Numer ten można pobrać z naszej strony w postaci pliku pdf: pobierz

Droga Franciszkańska nr 9/2013

droga201309 (63 kB) Ukazał się kolejny numer „Drogi Franciszkańskiej”, wydawanej przez Radę Regionu Warszawskiego FZŚ.

W bieżącym numerze miesięcznika zapoznać się można z takimi tekstami jak:
- O wierze Franciszkanów świeckich i nie tylko
- Stygmaty św. Franciszka
- Jak po litanii do Compostelo cz. II
- Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe
- XX Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę
- Uroczystości na cześć św. Ludwika
- Św. Ludwik i Korona Cierniowa Pana Jezusa
- Zaglądając do korzeni naszych Wspólnot
- Św. Katarzyna z Genui

Numer ten można pobrać z naszej strony w postaci pliku pdf: pobierz

VIII Kapituła Regionu Warszawskiego FZŚ

Na VIII Kapitule FZŚ Regionu Warszawskiego, pod przewodnictwem s. Emilii Nogaj – zastępcy przełożonej narodowej FZŚ w Polsce – i o. Alojzego Pańczaka – Asystenta Duchowego Rady Narodowej – która odbyła się 23 lutego 2013 roku, pod hasłem: „Święty Franciszek przewodnikiem na drodze wiary”, została wybrana nowa Rada naszego Regionu:

 • s. Barbara Lis OFS – Przełożona Regionu Warszawskiego, ze Wspólnoty Świętej Trójcy na Solcu
 • s. Elżbieta Medalis OFS – zastępca przełożonej, ze Wspólnoty na Zakroczymskiej w Warszawie
 • br. Teofil Białecki OFS – sekretarz Rady Regionu, ze Wspólnoty w Błoniu
 • s. Krystyna Astrachancew OFS – skarbnik Rady Regionu, ze Wspólnoty Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie
 • s. Grażyna Sołtan OFS – radna odpowiedzialna za formację, ze Wspólnoty na Zakroczymskiej w Warszawie
 • s. Małgorzata Łączyńska OFS – radna, redaktor naczelny Drogi Franciszkańskiej, ze Wspólnoty na Czerniakowskiej w Warszawie
 • s. Jadwiga Gajewska OFS – radna, ze Wspólnoty w Lekowie koło Ciechanowa
 • s. Ewa Krawczyk OFS – radna do prowadzenia Kroniki, ze Wspólnoty na Czerniakowskiej w Warszawie

Asystenci Duchowi Regionu:

 • o. Marian Jarząbek OFMConv.
 • o. Gabriel Kudzia OFM
 • o. Józef Przybylak OFM
 • o. Jan Fibek OFM Cap.

Dziękuję Bogu i Wam Siostry i Bracia (podsumowanie VII Kadencji Rady Regionu)

Dobiega końca 3-letnia kadencja Rady Regionu, którą wybraliśmy w lutym 2010 roku. W ostatnim miesiącu kieruję wdzięczne serce ku Bogu i Wam, Siostry i Bracia. Przyjmijcie mą wdzięczność i tę refleksję.

Praca w Radzie Regionu przebiegała sprawnie z pełnym zaangażowaniem jej członków. Jednak już miesiąc po Kapitule Wyborczej Bóg powołał do wieczności s. Teresę Rozwadowską – sekretarza rady, która już z nieba wspomagała naszą działalność.

Pozwólcie, że wymienię niektóre dzieła podejmowane dla dobra naszej Wspólnoty Regionalnej. Tradycją jest majowe Święto Regionu, pielgrzymka Regionalna do Niepokalanowa, rekolekcje otwarte na Zakroczymskiej i Miodowej, co roku dwie tury rekolekcji zamkniętych, w tym Rekolekcje w Drodze (Kalwaria Pacławska, Siepraw, Gietrzwałd). Coroczny dzień Modlitw o Pokój na Senatorskiej.

Poza tym było wiele pracy, spotkań szkoleniowych i wyjazdów. Nasz Region jest rozległy, obejmuje 36 wspólnot, do których trzeba dotrzeć 2 razy podczas kadencji, tj. na kapitułę i wizytację, choć ostatnio w niektórych, przeważnie odległych, wspólnotach wizytację i kapitułę przeprowadzaliśmy za jednym wyjazdem. Te decyzje podyktowane były brakiem czasu, ponieważ część osób w Radzie Regionu pracuje zawodowo.

Tylko dzięki dobrej współpracy, dyspozycyjności, zaangażowaniu i bardzo dobrym relacjom między członkami Rady Regionu i ogromnemu wsparciu naszych Ojców Asystentów mogliśmy zrealizować zaplanowane zadania.

W tej kadencji powstały nowe inicjatywy, takie jak nocne czuwanie – pierwsze nocne czuwanie odbyło w kwietniu. Choć wcześniej zaplanowane, szczególnie zapadło mi w pamięci, bo zaraz po Tragedii Smoleńskiej, była to wspaniała okazja aby objąć modlitwą tych, którzy zginęli, i naszą Ojczyznę.

Nową formą spotkań w Regionie w mijającej kadencji jest dzień skupienia, na początku ustalony na 11 listopada, a od tego roku dni te będą związane z obchodami świąt patronów FZŚ: św. Ludwika i św. Elżbiety. Spotkania te organizują różne wspólnoty, pierwsze odbyło się w Niepokalanowie, drugie we Wspólnocie na Zakroczymskiej, trzecie na Modzelewskiego.

Z okazji Jubileuszowego 2011 Roku błogosławionej Anieli Salawy, Patronki FZŚ w Polsce, nabyliśmy Jej relikwie, które później gościły w naszych Wspólnotach. Dziękuję wszystkim braciom i siostrom za ofiarność w postaci zakupu cegiełek, która pozwoliła na złożenie daru OO. Franciszkanom za relikwie i na zakup relikwiarza. Wprowadziliśmy też obchody coroczne bł. Anieli Salawy w sobotę marca najbliższą dnia rocznicy śmierci.

Zakończył się rok kalendarzowy, kończy się kadencja Rady Regionu i z tej okazji kieruję podziękowania, najpierw do Ojców Asystentów i do was bracia i siostry z Rady Regionu, że zawsze mogłam na Was liczyć prosząc o wyjazdy na kapituły i wizytacje czy zastępstwo, kiedy ktoś umówiony nie mógł wyjechać.

W tym trzechleciu braliśmy udział w różnych spotkaniach: świątecznych, modlitewnych, rekolekcjach czy nocnym czuwaniu. Wam wszystkim siostry i bracia uczestnikom spotkań w całej trzyletniej kadencji z całego serca dziękuję za obecność. Wszystkie nasze spotkania czy rekolekcje są coraz liczniejsze. Obecność i frekwencja są bardzo ważne, mamy wtedy okazję do braterskiego spotkania, poznawania się nawzajem, wspólnej modlitwy. Serdecznie dziękuję s. Elżbiecie Medalis przełożonej Wspólnoty na Zakroczymskiej, gdzie odbywa się najwięcej zebrań, za chęć, gotowość i pracę w przygotowaniu spotkań i wszystkim, którzy trudzili się z nią służąc chętnie pomocą. Na ręce przełożonej s. Krystyny Gutowskiej wraz z Asystentem O. Józefem składam podziękowania siostrom i braciom Wspólny z Senatorskiej za coroczną gościnę i dzień modlitw o Pokój.

Ważną działalnością naszego Regionu jest czasopismo Droga Franciszkańska. W tym miesięczniku otrzymujemy na bieżąco informacje co się dzieje w Regionie. Wspaniałe konferencje Ojców Asystentów, relacje ze spotkań i rekolekcji, kapituł i wizytacji, ciekawe i wypróbowane przepisy kulinarne i garść humoru. Dziękuję i doceniam wkład pracy całej Redakcji, choć po śmierci Tereski Rozwadowskiej nie było łatwo. Całą odpowiedzialność przejął O. Marian, przez rok trwały poszukiwania następcy s. Teresy. Wreszcie jest s. Małgorzata Łączyńska, zaangażowana, odpowiedzialna, kompetentna – dziękujemy Ci Małgosiu i obecnie mamy sprawnie działającą redakcję oraz kolportaż. Życzeniem naszym jest, aby Droga Franciszkańska rozchodziła się w większej liczbie egzemplarzy. Obecnie rozchodzi się 400 egzemplarzy, a w regionie warszawskim jest nas 990 franciszkanów. Dodam jeszcze, że naszą Drogę wysyłamy do innych Regionów.

W tej kadencji kontynuowany jest wspólny nowicjat oraz juniorat przy wydatnej pomocy Ojca Gabriela. Dodam jeszcze, że Wspólnoty naszego Regionu wspomagają Radę Narodową w przygotowaniu posiłków podczas spotkań ogólnopolskich w siedzibie RN na Modzelewskiego. W imieniu Przełożonej Narodowej s. Joanny Berłowskiej i swoim serdecznie dziękuję s. Ewie Krawczyk za organizację oraz WAM bracia i siostry, którzy służą pomocą. Jest to dla naszego regionu zadanie i nieoceniona służba przyjęcia w gościnę braci i sióstr z całej Polski. Jak mówi przysłowie „Gość w dom Bóg w dom”.

Na zakończenie podsumowania pracy Regionu w kończącej się kadencji Rady serdeczne podziękowania kieruję do Ojców Asystentów naszego Regionu Ojca Jana, Ojca Józefa, Ojca Gabriela za posługę, dyspozycyjność, doświadczenie, dobre rady w wątpliwościach. Szczególne podziękowania kieruję do Przewodniczącego Konferencji Asystentów Regionalnych O. Mariana za jego zaangażowanie we wszystkich pracach w Regionie, za jego odpowiedzialność, wyrozumiałość i cierpliwość.

Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry na początku Nowego 2013 Roku – Roku Wiary – życzę Wam wiary, która góry przenosi.

Barbara Lis OFS

przełożona Regionu Warszawskiego

Wspomnienia sprzed dwudziestu lat (wywiad z o. Gabrielem Kudzią OFM)

[Rozmiar: 40530 bajtów]

– Co spowodowało, że został Ojciec Asystentem Duchowym FZŚ?

– O ile sięgam pamięcią, powody były dwa: posłuszeństwo zakonne i dojrzewające przekonanie, że z moim usposobieniem nadaję się do posługiwania w duszpasterstwie osobom w sile wieku i starszym, do dzieci i młodzieży nie bardzo trafiałem (przekonałem się o tym będąc katechetą w Olsztynie). Pierwsze zetknięcie się z FZŚ (wtedy jeszcze nazywano go Trzecim Zakonem św. Franciszka) nastąpiło w 1975 roku, w drugim roku kapłaństwa. Wyznaczono mnie na opiekuna Trzeciego Zakonu w Dukli k. Krosna. Pracowałem wówczas w parafii mającej dwie wioski: Trzciana i Zawadka, leżące 4 + 2 km od Dukli. W tych miejscowościach były cerkwie, które zamieniono na świątynie katolickie. Mieszkałem w klasztorze w Dukli i dojeżdżałem do tych kościołów odprawiać Mszę św. w niedzielę i na religię w dni powszednie. Ta przygoda trwała krótko. Spotkania Wspólnoty dukielskiej odbywały się w drugą niedzielę miesiąca, po sumie i często członkowie musieli czekać na mnie, jeśli w mojej parafii zatrzymały mnie jakieś sprawy, czy nastąpiły trudności w dostaniu się do Dukli. Ojciec Prowincjał w tej sytuacji zwolnił mnie, a na opiekuna tej Wspólnoty wyznaczył starszego ojca z klasztoru dukielskiego.

Drugie zetknięcie nastąpiło w Warcie (k. Sieradza), gdzie pełniłem obowiązki gwardiana. Podjąłem tę posługę, gdy przeniesiono dotychczasowego asystenta na inną placówkę, w 1982 roku. Zostałem wówczas powołany także na pomocnika asystenta Prowincjalnego, posługując wspólnotom w rejonie łódzkim. Prawdziwa przygoda zaczęła się w 1984 r., gdy po Kapitule Prowincjalnej zostałem mianowany asystentem prowincjalnym Trzeciego Zakonu. Ponadto, przez trzy lata byłem wychowawcą kleryków w Kalwarii Zebrzydowskiej i definitorem.

Nie mając przygotowania specjalistycznego, zostałem wysłany przez Ojca Prowincjała na Kurs Duchowości Franciszkańskiej. I dobrze się stało, bo zdobyta wiedza na tym kursie bardzo się przydała do lepszego zrozumienia charyzmatu franciszkańskiego. I z tego korzystałem wychowując kleryków. Niniejszy kurs pomógł mi w lepszym poznaniu i zrozumieniu zasad życia franciszkanów świeckich. To też było inspiracją do odważniejszego posługiwania wspólnotom Trzeciego Zakonu w ramach naszej zakonnej Prowincji. W tym czasie podejmowane były wysiłki wprowadzania w życie nowej Reguły, zatwierdzonej przez papieża Pawła VI w 1978 roku. Jednym z głównych zadań było tworzenie rad franciszkanów świeckich w regionach. Ponieważ nie było jeszcze struktur regionalnych, rady świeckich powstawały przy Prowincjach. I to mnie szczególnie wciągnęło w posługę dla FZŚ. Dalszej historii nie będę opowiadał, gdyż istota została ujęta w powyższym przedstawieniu. Być może będzie okazja uczynić to w przyszłości w następnych wydaniach Drogi Franciszkańskiej.

– Był Ojciec jednym z pierwszych Asystentów Duchowych tworzącego się dwadzieścia lat temu regionu Warszawskiego. Jak wspomina Ojciec tamte lata?

– Jest taka piosenka … Giżowskiej, której słowa oddają to, co jest istotne w tym pytaniu: „…tu nauczyłem się żyć…” dla FZŚ. W klasztorze warszawskim miałem wspaniałe warunki do posługiwania Franciszkanom Świeckim, gdyż wolny byłem od pełnienia innych funkcji i w tej sytuacji mogłem oddać swe siły i czas dla FZŚ. Ponadto był to czas spędzony pożytecznie, gdyż zbierałem doświadczenie z wielu spotkań i zebrań w Radzie Narodowej, w Radzie Regionalnej, podczas wizytacji i Kapituł we Wspólnotach Miejscowych Regionu i Prowincji. Była to dobra nauka, jak ma wyglądać posługa duchowa asystenta na różnych stopniach. Spotkałem też i poznałem wiele osób, które ubogaciły moje wnętrze. Nie będę ich wymieniał, gdyż uczynił to Brat Michał Ostrowski w poprzednim numerze Drogi Franciszkańskiej. Gdy chodzi o wspomnienia z tamtych czasów (mówię to moim współbraciom), to pięcioletni pobyt w Warszawie w tym czasie, pozostawił w mojej pamięci bardzo miłe wspomnienia, do których często wracam. Pełniłem tutaj również posługę asystenta prowincjalnego FZŚ w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (Bernardynów).

– Tworzeniu Regionu Warszawskiego towarzyszył duży entuzjazm, który pewnie pomagał pokonywać liczne przeszkody. Co z tamtych działań utkwiło w Ojca pamięci najbardziej?

– Tak, to prawda, że entuzjazm był wielki i wiara była wielka. A brało się to stąd, że przychodziło coś nowego albo – lepiej to brzmi – coś dobrego i pięknego w nowej szacie. Autonomia FZŚ, nowa Reguła dająca nowe możliwości działania w Kościele i w społeczeństwie oraz zasady życia odpowiadające współczesnym czasom, były powodem budzenia się entuzjazmu i nadziei na ożywienie życia w Trzecim Zakonie i na wzrost nowych powołań.

Z tamtych czasów utkwiły mi najbardziej w pamięci sprawy związane z przygotowaniem do Kapituły Narodowej FZŚ, która odbyła się w Kalwarii Zebrzydowskiej 1992 roku. Wszystkim uczestnikom Kapituły towarzyszyło przekonanie, że ona przez podjęte uchwały wytyczy kierunek zmian FZŚ w Polsce. Duże znaczenie miał ładunek emocjonalny, bowiem niniejsza Kapituła odbywała się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Stąd to zaangażowanie i energia. Co zaś tyczy Regionu Warszawskiego, to wiele szczegółowych zatarło się w pamięci, ale co zostało, to fakt radosnego zaangażowania wielu Sióstr i Braci w tworzenie tego Regionu przez podejmowanie różnych działań i mocne przekonanie, że dokonuje się wielkie dobro, które zapowiada rozkwit FZŚ.

– Po 16 latach wrócił Ojciec do Warszawy, do pracy, jako Asystent Duchowy, we Wspólnocie Miejscowej i w Regionie. Jak ocenia Ojciec zmiany, jakie zaszły przez te lata? Co chciałby Ojciec zmienić?

– Przełożeni zadecydowali, że powróciłem do Warszawy. Zaraz po przyjeździe stwierdziłem, że to już nie jest to samo miasto, dokonało się wiele zmian. Widocznych wszędzie, i w naszej parafii na Czerniakowie też. Warszawa pięknieje. To oczywiście jest dygresja, nie mniej ważna, bo w tej rzeczywistości żyjemy.

Czy zmienia się FZŚ? Czy my się zmieniamy? Na pewno w jednym tak – starzejemy się. Widzę to po sobie, ale też widzę zmiany spotykając Siostry i Braci z tamtych lat. Ale radosnym jest to, że widzę nowe twarze, młodsze. W nich jest nadzieja na przetrwanie FZŚ. Co do duchowej strony, to zauważyłem większą dojrzałość, która widoczna jest w prowadzeniu zebrań i spotkań w Regionie i we Wspólnotach Miejscowych. Podniósł się też poziom techniczny, czego wyrazem, między innymi jest wydawanie Drogi Franciszkańskiej. Podejmowanych jest też dużo wspólnych akcji: wspólny nowicjat, wspólna formacja w junioracie, rekolekcje, dni skupienia organizowane w kilku wspólnotach miejscowych. Te zmiany zauważyłem, ale być może są inne, które umknęły mojej uwadze.

Co chciałbym zmienić? Trudne pytanie! No cóż, może i chciałbym zmienić, ale to jest sprawa woli Rady Regionu i wszystkich Franciszkanów Świeckich. Mnie osobiście się marzy, żeby więcej uwagi było zwrócone na sprawy duchowe, bo organizacyjne są już w niezłym stanie.

s. Gosia

Zdjęcie z archiwum br. Michała Ostrowskiego

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com