ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Rybnicki – wieści

Zapraszamy:

I Kapituła Wyborcza w nowo utworzonej Wspólnocie FZŚ
przy parafii MB Różańcowej Rybnik - Niedobczyce: 22.05.2018 r.

Dzielimy się radością z powstania wspólnoty FZŚ przy parafii MB Różańcowej w Rybniku - Niedobczycach, wyodrębnionej ze Wspólnoty w Biertułtowach.

Na terenie nowopowstałej parafii MB Różańcowej mieszka 5 franciszkanów świeckich, którzy należeli dotąd do wspólnoty FZŚ w Biertułtowach. Podczas rozmów franciszkanów z ks. prob. Dariuszem Kraihs padła propozycja, aby utworzyć nową wspólnotę przy nowej parafii.

Od kwietnia 2017 r. spotkania formacyjne odbywały się co miesiąc, w każdy II wtorek miesiąca o godz. 16:00 w kaplicy. Ks. prob. Dariusz Kreihs bardzo się zaangażował w tworzenie wspólnoty. Ks. prob. Dariusz zaprosił Asystenta Regionalnego o. Ernesta Ogara OFM, żeby wygłosił Rekolekcje Wielkopostne parafialne w duchu św. Franciszka. Zaproszenia były w naszej gazetce parafialnej i w ogłoszeniach na Mszach św. Zapraszał chętnych parafian do wspólnoty św. Franciszka. W styczniu 2018 r. na spotkaniu miesięcznym padła propozycja, aby odprawiane były co miesiąc Msze św. i modlitwy do św. Franciszka o powołania do wspólnoty FZŚ i za tych którzy są w Zakonie. Zakupiono figurę św. Franciszka i w lutym 2018 r. wystosowano prośbę o erygowanie Wspólnoty do ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca i o. Ministra Prowincjalnego Antonina Brząkalika OFM z Katowic-Panewnik. W kwietniu w naszej parafii była wizytacja ks. bpa Adama Włodarczyka. Wspólnota franciszkańska spotkała się z ks. bp. Adamem, życzył członkom wspólnoty błogosławieństwa Bożego, opieki św. Ojca Franciszka, oraz wiernego realizowania ideałów franciszkańskich we wspólnocie. Na pamiątkę zrobiliśmy zdjęcie ze spotkania.

W dniu 5.05.2018 r. o godz. 19.00 ks. prob. Dariusz ogłosił otrzymanie Dekretu Erygowania Kanonicznego potwierdzającego, że z dniem 26.04.2018 r. powstała Nowa Wspólnota FZŚ w naszej parafii.

[Rozmiar: 292661 bajtów]

Na ten dzień był zaproszony asystent regionalny FZŚ o. Ernest Ogar OFM, aby odprawić Mszę świętą w naszej intencji i prosić MB Różańcową o opiekę nad wszystkimi wspólnotami franciszkańskimi i parafią. Przez Maryję do Jezusa, śladami św. Franciszka. Oprawę liturgiczną prowadzili: czytanie – br. Izydor, dary – s. Zofia i s. Krystyna, modlitwa wiernych – s. Cecylia.

[Rozmiar: 172979 bajtów]

Po Mszy św. o. Ernest i ks. prob. zostali zaproszeni na kolację do tercjarzy św. Franciszka.

W dniu 22.05.2018 r. o godzinie 9.00 odbyła się I Kapituła w naszej wspólnocie. Kapitułę wyborczą rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną przez ks. prob. Dariusza i o. Ernesta asyst. duchowego. Ks. Dariusz przywitał wszystkich gości, którzy przybyli na kapitułę. O. Ernest odprawił Mszę św. w intencji I kapituły o światło Ducha Św. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie nowo powstałej wspólnoty. Figura św. Franciszka potwierdzała obecność naszego opiekuna.

[Rozmiar: 108484 bajtów]

 
Po Mszy św. wspólnota i zaproszeni goście udali się na agapę i kapitułę do domu jednych z tercjarzy św. Franciszka (ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia na nowej parafii).

Kapitule wyborczej przewodniczył z-ca przełożonej Rady Regionu Rybnickiego br. Zygmunt Wolny. Asyst. Regionu O. Ernest Ogar OFM rozpoczął celebrację kapituły, która odbyła się według Rytuału FZŚ.

Uczestniczyło 4 członków uprawnionych do głosowania. Jedna siostra jest chora. Wcześniej powołano spośród gości sekretarza kapituły – s. Helenę Młyńczyk, a także dwóch skrutatorów – s. Dorota Chmielińska i br. Paweł Chmieliński.

  W głosowaniu wybrano Radę Wspólnoty w składzie:
 • przełożony - br. Izydor Chmieliński
 • z-ca przełożony - s. Zofia Wyżyńska
 • sekretarz - s. Cecylia Chmielińska
 • skarbnik -- s. Krystyna Ciszewska
 • radna ds. formacji - s. Cecylia Chmielińska
 • ks. prob. Dariusz Kreihs został opiekunem wspólnoty.
[Rozmiar: 193700 bajtów]

Po ogłoszeniu wyników odmówiono modlitwę wg Rytuału, którą prowadził przewodniczący kapituły br. Zygmunt Wolny. Przewodniczący stwierdził prawomocność wyborów, a nowo wybrany przełożony wspólnoty br. Izydor podziękował wszystkim obecnym. Oni natomiast gratulowali i składali życzenia nowo wybranej radzie.

Na pamiątkę I Kapituły wyborczej wykonano zdjęcie wszystkich obecnych i Radzie z O. Ernestem i Ks. prob. Dariuszem. Na zakończenie spotkania o. Ernest udzielił wszystkim błogosławieństwa.

[Rozmiar: 318036 bajtów]

Dziękujemy Ci Matko Boża Różańcowa, że pobłogosławiłaś nasze starania o utworzenie Wspólnoty FZŚ w parafii w której Ty jesteś Patronką. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy w sposób godny mogli naśladować św. Franciszka. Pragniemy służyć Tobie Maryjo całym swoim sercem.

Nowa Rada Zaprasza Cię.
- Jeżeli chcesz żyć piękniej, mądrzej i bardziej świadomie, jeżeli chcesz poznać Chrystusa i Jego Ewangelię – FZŚ cię zaprasza.
- Włącz się do wspólnoty św. Franciszka, która ci pomoże głębiej odkryć Ewangelię i zastanowić się, co należałoby zmienić w twoim życiu i pogłębić swoje duchowe życie.
Spotkania odbywają się w II wtorek miesiąca w Kaplicy MB Różańcowej o godz. 17.00.
Pokój i Dobro!
s. Cecylia Chmielińska

Braterski Dzień Skupienia FZŚ w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju

[Rozmiar: 282096 bajtów]

W sobotę 24. 03. 2018 r. o godz.10.00 franciszkanie świeccy Regionu Rybnickiego, a szczególnie ze wspólnot jastrzębskich, spotkali się w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju na lokalnym Dniu Skupienia. Wszystkich razem było 34 osoby. W spotkaniu uczestniczyła przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska i inni członkowie Rady Regionalnej oraz o. Ernest Ogar OFM – nasz asystent regionalny. Najpierw była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Ernest. Drugim kapłanem był opiekun duchowy miejscowej wspólnoty franciszkańskiej – ks. Artur Grabiec.

Na rozpoczęcie Mszy św. o. Ernest zacytował słowa pieśni franciszkańskiej:

Nie odchodź jeszcze Ojcze Franciszku,
Oczaruj świat poeto Boży.
Stań przed złym wilkiem, cierniem Chrystusa bądź,
Pokaż jak narzędziem Ojca być.
Boże Ojcze nasz, Boże Ojcze nasz,
Niepojęty jest dar miłości Twej,
Boże Ojcze nasz, Boże Ojcze nasz.
Naucz mnie wciąż narzędziem jej być.


Mszę św. kapłani sprawowali w intencji wszystkich wspólnot FZŚ Regionu Rybnickiego, o nowe powołania kapłańskie, misyjne i do FZŚ oraz we wszystkich naszych osobistych intencjach, z którymi tu przybyliśmy. W oprawę liturgiczną włączyli się: br. Izydor Chmielińki (czytanie) i s. Helena Młyńczyk (modlitwa wiernych).

Ewangelia (J 11, 45-57) „Narada kapłanów” Z homilii o. Ernesta: „Bóg dał nam pełnię zbawienia w Jezusie Chrystusie. Przykładem jest dla nas św. Franciszek. Pójść za Jezusem oświeceni światłem Ducha Świętego, które bije z Ewangelii, oświeca w nas wszystko co jest ciemne (grzech). Jeśli grzeszymy, to tak jest z nami, jak z kolejną odbitką na ksero, która jest coraz bardziej rozmyta. Bóg chce tworzyć z nas jedność, wspólnotę. Chce nas w tej wspólnocie zbawić. Spojrzenie prosto w oczy Jezusowi, przemienia nasze życie. Przybyliśmy dziś tu, aby spojrzeć Jezusowi w oczy. Spotykamy się też w czasie, gdy w Kościele sprawować będziemy Triduum Paschalne, gdzie szczególnie będziemy doświadczać mocy Ducha Świętego. W tym czasie wypełnia się to, co zostało powiedziane w dzisiejszej Ewangelii („Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”). Dzień skupienia jest dla nas komunikatem od Boga, abyśmy oddali się działaniu łaski Bożej. Tu ojciec przytoczył Rozdział II Reguły. Święta Paschalne mają nam uzmysłowić, że centrum życia franciszkańskiego jest osoba Jezusa Chrystusa. Chrystus ma nam wystarczyć – uczy św. Franciszek. Postawić Jezusa w centrum mojego życia i Jego pytać jak mam żyć, jak postępować, a wtedy Dzień Skupienia i Święta Paschalne będą miały sens, moje osobiste z Nim zjednoczenie. Moja żona, mąż, rodzina mają być trochę na boku. Każdego dnia uczmy się stawiać Jezusa na pierwszym miejscu. Każdego dnia muszę Go wybierać. Módlmy się przede wszystkim za nas samych”.

Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka. Następnie była Droga Krzyżowa w kościele. Rozważania do poszczególnych stacji prowadzili franciszkanie świeccy.

Potem udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie braterskie. Siostra przełożona Cecylia podziękowała wszystkim za obecność i przekazała informacje dotyczące naszych kolejnych spotkań. Powiedziała, że mamy swoje cierpienia łączyć z cierpieniem Chrystusa, mamy się chlubić z krzyża Chrystusa.

[Rozmiar: 222479 bajtów] [Rozmiar: 195952 bajtów]

Brat Izydor Chmieliński odczytał konferencję – „Dary i charyzmaty Ducha Świętego”, w której autor – o. Jarosław Banasiuk OFM – sięga do nauczania św. Bonawentury. Po wysłuchaniu konferencji były pytania do o. Ernesta i dyskusja. Następnie zastępca przełożonej br. Zygmunt Wolny podał informacje o organizowanej przez nasz Region w dniu 6.05.2018 r. pielgrzymce do Miejskiej Górki, na którą należy zgłaszać chętnych do końca marca. Ojciec Ernest bardzo zachęcał do udziału i podał dlaczego tam warto i trzeba pielgrzymować:
– Jest to miejsce gdzie gwardianem klasztoru franciszkańskiego był Sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki OFM i z stamtąd w czasie II wojny światowej trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam został zamęczony za wiarę i ojczyznę. – W Miejskiej Górce organizowane są Dni Euzebiańskie. My mamy promować to miejsce i modlić się o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego o. Euzebiusza.
– Jest to jedyne w Polsce Sanktuarium św. Franciszka z Asyżu. Ponieważ nie wszyscy franciszkanie świeccy mogą pielgrzymować do Asyżu we Włoszech, to mają okazję jechać do Miejskiej Górki.
– Tu w krypcie kościoła podczas II wojny światowej w bestialski sposób zamordowano 500 osób, więźniów politycznych. W bieżącym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Chcemy oddać hołd tym ofiarom i podziękować Miłosiernemu Bogu za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
– Tu również znajduje się Nowicjat Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego. Pragniemy więc objąć swoją modlitwą tych braci, którzy przygotowują się do złożenia profesji.

Nasze spotkanie zakończyło się o godz.12.30 wspólną modlitwą i błogosławieństwem o. Ernesta.

sekretarz s. Helena Młyńczyk

Rekolekcje Wielkopostne - Kokoszyce 19-22.03.2018 r.

[Rozmiar: 319147 bajtów]

Jak co roku w okresie Wielkiego Postu Franciszkanie Świeccy przeżywali swoje rekolekcje w Kokoszycach, które prowadził o. Aaron Kubas. Z dużym znawstwem i delikatnością wprowadził nas w tematykę „Darów i Charyzmatów Ducha Świętego”.

[Rozmiar: 246705 bajtów]

Istotą rekolekcji oprócz tradycyjnych punktów programu (Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa, Różaniec, Spowiedź) były konferencje oraz Eucharystia połączona z Jutrznią. Wspólne uwielbienia Boga poprzez modlitwę do Ducha Świętego niezwykle jednoczyło wszystkich uczestników rekolekcji.

[Rozmiar: 211599 bajtów]

Rekolekcjonista porównywał życie cielesne z życiem duchowym. Jedno i drugie musi być karmione. Jak ciało potrzebuje pokarmu, tak dusza potrzebuje Eucharystii. Często nasz grzech i egoizm blokuje Dary Ducha Świętego i zaczynamy duchowo chorować. Wszyscy jesteśmy witrażem, który Bóg stworzył na swoje podobieństwo, ale błoto i kurz grzechu musi być oczyszczone sakramentem pojednania.

Pytania egzystencjonalne stawiane przez prowadzącego dotyczyły ,,Jak poznać obecność Ducha Świętego, i Jego działanie”. Czy może przemieniać nas na podobieństwo Chrystusa. Pan Jezus powiedział apostołom zgromadzonym w wieczerniku, aby oczekiwali aż Duch Święty na nich zstąpi i zainicjuje początek Kościoła. Ten Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie (J.16).

Jak mogę kochać tego kto mnie krzyżuje, ale Duch Św. potrafi podprowadzić pod cierpienie i śmierć złączoną w Chrystusie. Ukaże wspaniałą rzeczywistość Królestwa Bożego, tylko musimy do końca ZAUFAĆ. Żywoty wielu Świętych i Błogosławionych, jak mówił o. Aaron, są dla nas przykładem, abyśmy jako franciszkanie świeccy umieli odnaleźć tę ukrytą ścieżkę prowadzącą do Boga.

[Rozmiar: 222297 bajtów]

W ostatnim dniu naszych rekolekcji podczas Mszy św. była możliwość przyjęcia sakramentu chorych, zostały także poświęcone dewocjonalia.

W imieniu wszystkich franciszkanów podziękowania o. Aaronowi za trudy prowadzenia rekolekcji, oraz posługę w konfesjonale złożyła przełożona s. Cecylia. Podziękowaliśmy również siostrom Jadwiżankom, które przez cały nasz pobyt dobrocią i życzliwością posługiwały całej wspólnocie.

Rekolekcje zakończył uroczysty obiad. Z rekolekcji powracaliśmy do domów ubogaceni i uświadomiliśmy sobie, że Duch Święty jest zawsze z nami i czeka na nasze wezwanie.

Pokój i Dobro.
Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska

Szkolenie rad wspólnot FZŚ w Rybniku par. św. Józefa Robotnika

[Rozmiar: 216213 bajtów]

  
W sobotę, 10 marca 2018 r. w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku odbyło się regionalne spotkanie liturgiczno-szkoleniowe dla członków Rad Wspólnot miejscowych FZŚ.

Rozpoczęło się o godz. 9.00 Mszą św., którą odprawił i homilię wygłosił o. Artemiusz Fronia OFM z miejscowej parafii. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionu, czytanie – br. Izydor Chmieliński, psalm – br. Zygmunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk.

Czytanie (Oz 6, 1-6), Ewangelia (Łk 18, 9-14) „Faryzeusz i celnik”.
Z homilii: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary” (słowa z dzisiejszego czytania). Bóg nie chce ofiar, całopalenia, ale chce serca, które zna. Ciągle chcemy bardziej zbliżać się do Boga, którego chcemy kochać. Tylko Bóg wie czego nam potrzeba, chce żebyśmy przychodzili do Niego z czystym sercem. Nie daj Boże, żeby w nas była pycha faryzeusza, że nam się wszystko udało, ale uczmy się pokory celnika, pokory św. Franciszka. Bóg pragnie być z nami w naszym sercu”. Po Mszy św. o. Artemiusz poprowadził Litanię do św. Franciszka, udzielił nam błogosławieństwa relikwiami św. Franciszka, a na zakończenie ucałowaliśmy te relikwie. Następnie odbyła się Droga Krzyżowa, którą poprowadzili bracia i siostry FZŚ.

[Rozmiar: 288479 bajtów]

Po spotkaniu liturgicznym w kościele udaliśmy się do salki parafialnej na szkolenie, w którym uczestniczył nasz asystent regionalny – o. Ernest Ogar OFM. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby z całego Regionu Rybnickiego FZŚ. Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska poprowadziła modlitwę na rozpoczęcie. Potem krótko streściła działalność Rady naszego Regionu w 2017 roku i podała dane demograficzne. Poinformowała, że w 2018 roku powinno się odbyć 16 wizytacji i kapituł w całym Regionie i prosi, aby przełożeni miejscowi zgłaszali do niej terminy. Przypomina o organizowaniu niedziel powołaniowych. Ojciec Ernest podał, że w 2017 roku było 5 takich niedziel. Siostra zachęca, aby czytać Statuty, Konstytucje i Regułę, aby lepiej poznać charyzmat franciszkański i jak zachować wierność temu charyzmatowi. Zmieniony został termin spotkań braterskich i tak: 23.06.2017 r. o godz. 10.00 będzie w par. NSPJ w Czerwionce, a 22.09.2018 r. o godz.10.00 w par. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl.

Ojciec Ernest wygłosił konferencję: „Jak rozpoznać ducha Pańskiego” Najpierw nam odczytał Napomnienie (12) św. Franciszka. Ojciec przypomniał, że św. Franciszek najbardziej lokował Ducha Świętego w Matce Najświętszej. Jest ona pełnią łaski. Jest najbardziej pokorną służebnicą Boga i pełna łaski jest kanałem przez który Bóg jest w człowieku najbardziej obecny. „Wejrzał na uniżenie służebnicy”. Pokora, uniżenie jest kryterium oceny czy posiadamy Ducha Świętego. Przeciwieństwem pychy jest pokora i uniżenie. Łaska, to samoudzielenie się Boga. Jeśli otrzymujemy łaskę, to otrzymujemy Boga samego. Św. Franciszek nie zaczyna od wielkich duchowych spraw. Skoro duch jest słaby, to trzeba robić wszystko, by go umocnić. Jak bardzo uzależniony jest duch od naszego ciała. Dlatego musimy ujarzmić siłę i moc ciała. Trzeba urabiać nasze ciało, fizyczność, cielesność, asceza. Św. Franciszek jest przykładem ascezy. Św. Franciszek nie negował cielesności, stąpał mocno po ziemi. Wiedział, że zbawienie przychodzi przez ciało, jest łaską Pana Boga, z łaską trzeba nam współpracować. Trzeba zapanować nad ciałem przez umartwianie, ascezę. Jeżeli człowiekowi się dobrze powodzi, to neguje się Boga, a w miejsce Boga stawia się człowieka. Dzisiaj ludzie nam dyktują co jest dobre, a co złe. Przy umartwianiu się jest dobrze korzystać z rady kierownika duchowego. Uzgodnić praktykę z kierownikiem duchowym lub spowiednikiem. W umartwianiu ciała, uniżaniu się Święci wzrastali przy pomocy kierownika duchowego. Dzisiaj ludzie idą do psychologa, a nie do spowiedzi. Ojciec Ernest jeszcze raz nam przeczytał Napomnienie (12), które jak mówi, można by zastąpić słowem Magnificat. Ojciec przytoczył słowa św. Ambrożego, który powiedział: „ Niech dusza Maryi będzie w każdym z nas, abyśmy lepiej uwielbili Boga”.

Następnie wysłuchaliśmy konferencji wybranej przez br. Izydora Chmielińskiego – radnego ds. formacji w Regionie, a była to konferencja o. Nikodema Sobczyńskiego OFM – asystenta narodowego na temat: „Wiara”.

Słowo o. Ernesta skierowane do nas po wysłuchaniu tej konferencji: „Do śmierci mamy pracować nad sobą, nie akceptować siebie takim jakim jestem (np. alkoholik), rozumiem grzech, uznaję i mam się grzechu wyrzec. Dobrze jeśli psycholog jest w konfesjonale. Te terapie są dobre, które doprowadzają do konfesjonału. Przykład: „trędowaty” szukał Jezusa, a nie godził się z tym jaki był”.

Siostra przełożona Cecylia Chmielińska zadała nam pytania: Po co żyję na tym świecie?, komu chcę służyć?, dlaczego wstąpiłem do FZŚ?, co robię w tej wspólnocie?, co mi daje przynależność i co ja daję wspólnocie?, co robić, żeby osiągnąć życie wieczne? Trzeba się nad tym zastanowić, przemyśleć i samemu sobie odpowiedzieć na postawione pytania.

Na zakończenie spotkania z-ca przełożonej, br. Zygmunt Wolny poprowadził modlitwę z naszego modlitewnika, a ojciec Ernest udzielił nam błogosławieństwa.
Przełożona regionalna – s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Spotkanie Wielkopostne FZŚ w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Rybniku - Zamysłowie

[Rozmiar: 142614 bajtów]

W pierwszą sobotę Wielkiego Postu, 17.02. 2018 r., bracia i siostry FZŚ z Regionu Rybnickiego zgromadzili się w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – Zamysłowie, gdzie proboszcz jest asystent regionalny – o. Ernest Ogar OFM, na dorocznym spotkaniu Wielkopostnym. Nasze spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 Drogą Krzyżową, którą prowadziły: s. przeł. Cecylia Chmielińska, s. Helena i s. Urszula, a bracia: Izydor, Zygmunt i Jerzy nieśli krzyż i świece. Potem była Msza św. z homilią, a celebrował ją o. Ernest. Oprawę liturgiczną jak zwykle przygotowali franciszkanie świeccy. Czytanie – br. Izydor, psalm – br. Zygmunt, modlitwa wiernych – s. przeł. Cecylia.

[Rozmiar: 180657 bajtów]

Ewangelia (Łk 5, 27-32) „Powołanie Lewiego” Z homilii o. Ernesta: „Jednego możemy być pewni, jesteśmy wszyscy grzesznikami, mamy się z czego poprawić. Na skutek grzechu każdy popełnia błędy przed miłosiernym Bogiem, nikt nie jest wolny od grzechu. Święty Franciszek mówił, że jest największym grzesznikiem świata i gdyby nie łaska dana od Boga, to bym zaraz zgrzeszył. Potrzebujemy okresu Wielkiego Postu, Adwentu, aby zastanowić się nad swoją grzesznością, nad swoim życiem. Mamy łaskę uświęcającą i to jest wielki skarb. Bez łaski uświęcającej daleko nie dojdziemy. Musimy zadbać o tą łaskę, żyć tą łaską, bo bez niej bylibyśmy jeszcze większymi grzesznikami. Bóg pierwszy mówi „Potrzebuję ciebie”. Co zrobisz drogi tercjarzu z tym zdaniem? Po powrocie do domu weź Pisma św. Franciszka i rozważ napomnienie (27 i 21 – cnoty, które usuwają wady). Cnota milczenia – w ciszy słyszymy to, co normalnie nie jest słyszalne. Człowiek w świecie nie jest w stanie wsłuchać się w głos swojego sumienia. Gdy jesteśmy na pustyni milczenia, to łatwiej poznać i zrozumieć z czego mam się nawrócić, zmienić się (Gwar zagłusza nasze sumienia), by realizować w swoim życiu napomnienia. Wtedy zrozumiemy Triduum Paschalne i będziemy cieszyć się z Poranka Wielkanocnego. Świat robi wszystko, aby ten Poranek Wielkanocny zagłuszyć. W jakich my komfortowych warunkach żyjemy, możemy zadbać o swoje zbawienie, stać się ludźmi pokuty. Dziękujmy za możliwość Wielkiego Postu, za to nasze spotkanie.”
Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo ku czci św. Franciszka, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka.
Następnie udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie braterskie i poczęstunek, który przygotowała miejscowa wspólnota franciszkańska. Wszystkich uczestników serdecznie powitali o. Ernest i s. przeł. regionalna. Cecylia Chmielińska. siostra przedstawiła krótką relację ze spotkania z Radą Narodową w Warszawie, które miało miejsce w lutym (10-11) bieżącego roku. Podała, że w tym roku będziemy świętować 40-lecie zatwierdzenia Reguły FZŚ i trzeba się zastanowić jak mamy to obchodzić w naszym regionie. Rada Narodowa proponuje, aby we wspólnotach franciszkańskich założyć księgę zmarłych naszych braci i sióstr. Siostra Cecylia prosi, aby modlić się i podejmować post w intencji nowych powołań do FZŚ oraz zgłaszać terminy wizytacji i kapituł we wspólnotach. Przypomniała, że w dniu 10.03.2018 r. o godz. 9.00 w parafii św. Jozefa Robotnika w Rybniku odbędzie się szkolenie dla Rad Wspólnot miejscowych FZŚ z całego Regionu Rybnickiego i serdecznie zaprasza.
Ojciec Ernest zaprasza do licznego udziału w pielgrzymce do Miejskiej Górki w dniu 6.05.2018 r. Wszystkich chętnych należy zgłaszać do końca marca, bratu Zygmuntowi Wolny.

[Rozmiar: 149259 bajtów]

Br. Izydor Chmieliński odczytał konferencję: „Duch Święty w życiu chrześcijanina – sakrament chrztu św. i jego znaczenie” (o. Tomasz Kryger OFM Cap.) Po wysłuchaniu konferencji o. Ernest udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa. s. przełożona Cecylia wszystkim podziękowała za udział na spotkaniu. Bracia i siostry rozjechali się do swoich domów, a rada pozostała na spotkaniu regionu zaproszona przez o. Ernesta do refektarza.
przełożona regionalna – s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Spotkanie Rady Narodowej FZŚ z przełożonymi regionów
10-11.02.2018 r.

[Rozmiar: 332472 bajtów]

Przełożona narodowa s. Joanna Berłowska rozpoczęła spotkanie powitaniem wszystkich jego uczestników. Obecni byli asystenci narodowi FZŚ – O. Andrzej Romanowski OFMCap, O. Zdzisław Gogola OFMConv., O. Nikodem Sobczyński OFM, członkowie Rady Narodowej FZŚ oraz przełożeni regionalni lub ich zastępcy. Przełożona narodowa s. Joanna Berłowska dokonała podsumowania działalności Rady Narodowej w minionym roku.

[Rozmiar: 276154 bajtów]

S. Joanna Berłowska zwróciła uwagę na właściwe przygotowanie osób do prowadzenia formacji we wspólnotach. Taką osobę powinna cechować ufna wiara, miłość, radość franciszkańska.

Konferencje formacyjne dla przełożonych regionalnych wygłosili asystenci narodowi FZŚ:

 • O. Zdzisław Gogola OFMConv.: „Ubóstwo jest znakiem obecności Pana Boga”. Ubóstwo nie jest ascezą i nie można nim obciążać innych ludzi. Franciszkanie świeccy mają kierować się umiarem w posiadaniu i oczyszczać swoje serce z nadmiaru posiadania. Ubóstwo w pojęciu świętego Franciszka to utożsamianie się z Chrystusem. Konstytucje Generalne FZŚ mówią, że franciszkanie świeccy mają żyć duchem błogosławieństw, a w szczególny sposób duchem ubóstwa.
 • O. Nikodem Sobczyński OFM wygłosił konferencję o „Pokornym wcielaniu Słowa Bożego” Tym, który ma największą pokorę jest Bóg. Bóg ma tyle pokory, aby się wcielić i przyjść na świat. Święty Franciszek pokazał sposób uniżenia. Jestem sługą, uważam drugiego człowieka za godniejszego od siebie i przekazuję drugiemu człowiekowi orędzie miłości. Najlepszym naszym nauczycielem jest święty Franciszek, który stał się drugim Chrystusem. Wzorem pokory są dla nas Maryja, święty Józef, a przede wszystkim Jezus Chrystus.
 • O. Andrzej Romanowski OFMCap. – „Reguła FZŚ księgą życia dla franciszkanów świeckich”. Aby Reguła stała się księgą życia należy:
  • Otworzyć się na działanie Ducha Świętego, aby kroczyć drogą powołania franciszkańskiego
  • Właściwie rozpoznać charyzmat franciszkański dzięki działaniu Ducha Świętego
  • Poddawać się pod działanie Ducha Świętego przy realizacji tegoż charyzmatu
  • Ubogacać się darami i łaskami Ducha Świętego w życiu duchowym
  • Być posłusznym Kościołowi Katolickiemu, w którym najpełniej działa Duch Święty
  • Doświadczać komunii miłości, która jest owocem współdziałania Ducha Świętego, własnego wysiłku i współpracy z braćmi i siostrami z FZŚ
  • Nieść światu prawdziwą, szczerą miłość
  • Doświadczenie ma pociągać innych do pójścia drogą charyzmatu franciszkańskiego.

Jeśli te wymienione zadania zostaną wypełnione przy pomocy Ducha Świętego i Kościoła to Reguła będzie realizowana i będzie dla nas zasadą życia.

s. Cecylia Chmielińska

Braterski Dzień Skupienia w parafii WNMP w Biertułtowych

[Rozmiar: 204645 bajtów]

  
W sobotę, 27.01.2018 r. franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego przybyli do Kościoła w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowych, aby wspólnie modlić się i umacniać w naszym franciszkańskim powołaniu. W spotkaniu uczestniczył o. Lidian Strzeduła OFM, z Rybnika – Zamysłowa oraz członkowie Rady Regionalnej. W kościele serdecznie przywitał wszystkich ks. prob. Zbigniew Folcik, życzył owocnych przeżyć w charyzmacie św. Franciszka, oraz odkrywania Ducha Świętego i Jego Darów. Przełożona tut. wspólnoty s. Janina Kleban również wszystkich przybyłych przywitała i podała program spotkania. Zaraz po przywitaniu o. Lidian dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu, a br. Izydor odpowiedzialny za formację w regionie poprowadził Jutrznię z s. Cecylią która odmówiła Litanię do św. Franciszka. Po tych modlitwach rozpoczęła się Msza święta w intencji uczestników FZŚ. W homilii o. Lidian poruszył problem wiary i odwagi jaką miał św. Franciszek. Człowiek narażony jest bardzo na wpływ tego świata i musi radykalnie oprzeć się na Jezusie (opowieść Ew. o burzy na Jeziorze Galilejskim). Po kazaniu nastąpiło przyjęcie młodego małżeństwa do Postulatu: s. Doroty Chmielińskiej, i do Nowicjatu; br. Pawła Chmielińskiego – syn z synową przełożonej regionu s. Cecylii i Izydora. Po zakończeniu Eucharystii ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka i poszliśmy do salki katechetycznej na dalszy ciąg spotkania.

Konferencję formacyjną o. Józefa Łaskiego OFMCap „Duch Święty i Jego działanie w Kościele’’ przedstawił br. Izydor. Na spotkaniu również był opiekun wspólnoty ks. Daniel Starzyczny, który zabrał głos na temat konferencji przeczytanej przez br. Izydora mówiąc, że człowiek jest stworzony po to, aby był świątynią Boga. To jego serce ma być miejscem, gdzie przybywa Trójca Święta. Człowiek powołany jest do tego, aby Duch Święty wypełnił jego wnętrze.

Siostra Cecylia, przełożona regionalna, na zakończenie podała ogłoszenia dla całego regionu.

[Rozmiar: 373937 bajtów] [Rozmiar: 278025 bajtów]

Miłym i smacznym akcentem spotkania był poczęstunek przygotowany przez siostry i braci z tutejszej wspólnoty.

[Rozmiar: 227820 bajtów]

Na zakończenie o. Lidian i ks. Daniel, opiekun wspólnoty, udzielili błogosławieństwa i rozjechaliśmy się wszyscy do swoich domów.

W spotkaniu udział brało 30 franciszkanów świeckich z naszego Regionu.

Pokój i Dobro
Przełożona regionalna
s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Regionalny Dzień Adoracji Bożej Dzieciny i Spotkanie Opłatkowe FZŚ w Rybniku

[Rozmiar: 224955 bajtów]

  
W sobotę, 13 stycznia 2018 r. franciszkanie świeccy z naszego Regionu w liczbie 80 osób zgromadzili się w kościele św. Józefa Robotnika w Rybniku, aby oddać hołd Bożemu Dziecięciu.

Spotkaniu przewodniczył o. Jędrzej Róg OFM z miejscowej parafii, a rozpoczęło się ono o godz.10.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją Dzieciątka Jezus, którą prowadzili: s. przełożona regionalna Cecylia Chmielińska, br. Zygmunt Wolny i s. Helena Młyńczyk. Między poszczególnymi czytaniami wszyscy razem śpiewaliśmy kolędy. Adoracja zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Potem była Eucharystia, którą celebrował i homilię wygłosił o. Jędrzej Róg OFM. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady: czytanie – br. Izydor Chmieliński, psalm – br. Zygmunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk.

Ewangelia (Mk 2, 13-17) „Powołanie Lewiego – celnika”. Z homilii: Jezus powiedział „Pójdź za Mną”. Ten wstał i poszedł za Nim. Ów celnik staje się ubogi, staje się Apostołem miłości. To dotyczy również nas – pójdź za Mną, abyśmy rezygnowali z siebie i szli do braci z Ewangelią. Twoje i moje ubóstwo ma się wyrażać w czynach. By dzielić się z bliźnim biedą, to nie tylko dać mu jedzenie czy ubranie, ale dzielić jego los. Dopiero wówczas, gdy sami podzielimy los naszych braci, nasze przepowiadanie Dobrej Nowiny stanie się owocne.

Po homilii nastąpiły przyjęcia. Do postulatu przyjęta została siostra Teresa Podlejska z parafii św. Jacka w Stanowicach, a do nowicjatu brat Leszek Rodzik z parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy.

Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka i przeszliśmy do salki parafialnej na spotkanie opłatkowe. Tu po krótkiej modlitwie, o. Jędrzej pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim braciom i siostrom życzenia noworoczne, a potem połamaliśmy się opłatkiem. Również o. Mateusz Smolarczyk OFM – z-ca asystenta regionalnego przybył do nas z życzeniami. Było to bardzo radosne i jeszcze świąteczne spotkanie przy franciszkańskim stole w tak dużym gronie. W czasie spotkania Wspólnoty miejscowe FZŚ mogły oddać wypełnione druki sprawozdań ze swojej działalności i finansowe za 2017 rok, oraz złożyć ofiary na Misje, a także dokonać wpłaty na kwartalniki „Pokój i Dobro” na I kwartał 2018 roku. Po godzinie 13.30 zakończyło się to nasze wspólne regionalne świętowanie.

[Rozmiar: 285532 bajtów] [Rozmiar: 281390 bajtów]

Przełożona regionalna
s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Kalendarz Spotkań – Region Rybnicki 2018 r.

 • I. Święta Regionalne – pielgrzymowanie wszystkich członków FZŚ
  • 13.01. (sobota) – Adoracja Bożej Dzieciny – Rybnik, św. Józef, godz.10.00
  • 14.04. (sobota) – Modlitwy o nowe powołanie do FZŚ i wytrwanie w nim. Jastrzębie Zdrój – par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, godz. 10.00
  • 2.08. ( czwartek) – Odpust Porcjunkuli – Panewniki, godz. 11.00
  • 4.10. (czwartek) – Św. Franciszka, Dziękczynienie za powołanie do FZŚ – Rybnik, św. Józef, godz. 10.00
  • 8.12. (sobota) – Dz. Adwentu FZŚ w obronie życia i Rodzin – Pszów, godz. 10.00
 • II. Regionalne Dni Skupienia
  • 17.02. (sobota) – Reg. Dz. Wielkopostny, godz. 10.00 – Rybnik – Zamysłów
  • 9.06. (sobota) – Reg. Dz. Uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Lubomia, godz. 9.00
 • III. Dni Skupienia Braterskie (lokalne)
  • 27.01. (sobota) – Biertułtowy – godz. 10.00
  • 24.03. (sobota) – Jastrzębie par. Matki Kościoła – godz. 10.00
  • 23.06. (sobota) – Wodzisław par. WNMP – godz. 10.00
  • 22.09. (sobota) – Czerwionka par. NSPJ – godz. 10.00
  • 20.10. (sobota) – Boguszowice St. par. NSPJ – godz. 10.00
 • IV. Pielgrzymki
  • 6.05. – pielgrzymka do Miejskiej Górki Dzień Euzebiusza
  • ... ... – Sanktuarium Tychy około Bożego Narodzenia
  • 19.05. – Pielgrzymka międzyregionalna do MB Fatimskiej
  • ... ... – Turza Śl. godz. 10.00
  • lipiec – XXV Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ do Częstochowy.
 • V. Franciszkańska Noc Pokuty – Turza Śl.
  • 29/30.09. 2018 r. – 19.00 wieczorem – 2.00 rano
 • VI. Szkolenia
  • 10.03.2018 – Rybnik św. Józefa, godz. 9.00: szkolenie przełożonych i zastępców
  • 17.11.2018 – szkolenie rad wspólnot w Rybnik św. Józefa, godz. 9.00
  • 24.11.2018 – szkolenie rad wspólnot miejsc w par. NSPJ w Jastrzębiu godz. 9.00
 • VII. Rekolekcje zamknięte
  • Kokoszyce, 19-22 marca; 8-października, tel. 32-456-14-97
 • VIII. Spotkanie Rady Regionu Rybnickiego 2018 r.
  • 13.01.2018 – Rybnik św. Józefa, spotkanie po opłatku około godz. 13
  • 17.02.2018 – Rybnik Zamysłów po spotkaniu Wielkopostnym.
  • 10.03.2018 – Rybnik św. Józefa. Po szkoleniu
  • 7.04.2018 – Rybnik św. Józefa. Msza św. 8.00
  • 5.05.2018 – Rybnik św. Józefa. Msza św. 8.00
  • 2.06.2018 – Rybnik Zamysłów. Msza św. 9.00
  • 8.09.2018 – Rybnik Zamysłów. Msza św. 9.00
  • 13.10.2018 – Rybnik św. Józefa. Msza św. 8.00
  • 17.11.2018 – Rybnik św. Józefa. Po szkoleniu
  • 15.12.2018 – Rybnik św. Józefa. Msza św. 8.00

Rada Regionu Rybnickiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Boże Narodzenie 2017 r.

[Rozmiar: 81054 bajtów]

 
 
Aby Jezus Chrystus

narodził się w naszych sercach

i w naszych rodzinach.
Gdy przełamiecie się opłatkiem wigilijnym

w gronie waszych Rodzin,

przyjmijcie nasze bardzo serdeczne życzenia świąteczne.


Niech w te Święta w Waszych sercach zagości pokój, radość, szczęście i miłość. Niech maleńki Jezus Wam błogosławi w każdym dniu Nowego Roku 2018.

Z całego serca dla całej wspólnoty i waszych rodzin życzy Rada Regionu Rybnickiego FZŚ wraz z o. Ernestem Ogar OFM, asystentem duchowym.

s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna

Regionalny Dzień Adwentowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Pszowie

[Rozmiar: 251368 bajtów]

W sobotę, 2 grudnia 2017 r., co stało się już tradycją, franciszkanie świeccy z naszego Regionu spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie, aby modlić się w obronie Życia Poczętego i Rodzin. Przybyło 49 osób. Spotkanie rozpoczęło się o godz.11.00 powitaniem wszystkich uczestników przez tut. ks. rezydenta Adama i siostrę przełożoną regionalną Cecylię Chmielińską. Następnie uczciliśmy Matkę Bożą śpiewając Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Potem było wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa za dzieci poczęte i wszystkie rodziny, którą prowadzili członkowie Rady Regionalnej (przełożona s. Cecylia, br. Zygmunt, s. Helena i br. Izydor), błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka.

O godz.12.15 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Jędrzej Róg OFM z Rybnika. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy (czytanie – br. Henryk Golli, psalm – br. Zygmunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk).

Ewangelia (Łk 21, 34-36), „Potrzeba czujności”. Z homilii o. Jędrzeja: Pośród grzechów głównych wymieniany jest - „nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu”. Troska, by niczego nam nie brakowało, to przecież coś naturalnego, a Bóg stawia to na równi z obżarstwem i pijaństwem. Trudno jest żyć z tymi, którzy myślą tylko o jedzeniu. Bądźmy czujni, zwłaszcza gdy chodzi o przyziemne troski. Najpierw więc starajmy się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane.

Po homilii nastąpił obrzęd przyjęcia do postulatu s. Bożeny Szulc z FZŚ przy parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi.

Po zakończeniu Mszy św. udaliśmy się do przygotowanej sali na spotkanie braterskie.

[Rozmiar: 213211 bajtów] [Rozmiar: 182082 bajtów]

Tu najpierw wysłuchaliśmy informacji podanych przez s. przełożoną regionalną Cecylię Chmielińską, a potem konferencji brata Izydora Chmielińskiego, radnego ds. formacji, na temat: „Życie w łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami – posłuszeństwo okazywane Kościołowi i przełożonym”. Do niniejszej konferencji odniósł się o. Jędrzej i powiedział: „Nikt, kto nie był posłuszny, nie mógł być ogłoszony Świętym. Posłuszeństwo doprowadziło o. Pio do świętości. Ci, co nie są pokorni, przynoszą Kościołowi więcej zła niż pożytku i takich należy wykluczyć z Kościoła. Wtedy Kościół nic nie zyskuje, ale i nic nie traci. Ojciec mówi, aby nie przechodzić z przełożonym na „Ty” w Zakonie, gdyż jest to rozluźnienie relacji. Egoizm jest źródłem naszego grzechu (bo ja chcę, aby była Koronka, a nie Różaniec), w pokorze trzeba przyjąć to, co mówi przełożony. Wtedy spełniasz wolę Bożą, gdy spełniasz zadania, które ci zlecił przełożony. Trzeba się odzywać, a nie mówić: co mnie to obchodzi. To ja (każdy brat i siostra) jestem odpowiedzialny za Wspólnotę, za przełożonego, bo takiego wybraliśmy sobie. Posłuszeństwo nie jest łatwe, na przykład: my sobie coś wymyślimy w głowie, a przełożony mówi „nie”. Wtedy skulić głowę i powiedzieć „ok”. Postawa zewnętrzna musi zgadzać się z postawą wewnętrzną, to jest posłuszeństwo”.

[Rozmiar: 187338 bajtów]

Potem był czas na pytania i braterskie rozmowy. Nasze spotkanie trwało do godz. 14.20, a na zakończenie o. Jędrzej udzielił nam błogosławieństwa Bożego.

s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Spotkanie Regionalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

[Rozmiar: 281607 bajtów]

W sobotę 18.11.2017 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju, odbyło się regionalne spotkanie liturgiczno-szkoleniowe dla Rad wspólnot miejscowych FZŚ. Przybyło 48 osób na czele z przełożoną regionalną s. Cecylią Chmielińską. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 Jutrznią, którą poprowadził opiekun duchowy tutejszej wspólnoty franciszkańskiej ks. Wojciech Samuel. Po powitaniu przez ks. proboszcza Antoniego Pudlika wszystkich obecnych w kościele, rozpoczęła się Eucharystia, a celebrował ją i homilię wygłosił o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny naszego Regionu. Na początku Mszy św. ojciec podkreślił, że gromadzimy się we wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, patronki dnia dzisiejszego. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie miejscowej wspólnoty franciszkańskiej.

[Rozmiar: 130940 bajtów]

  

W homilii, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (Łk 18, 1-8) „Moc wytrwałej modlitwy”, o. Ernest powiedział:

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich tercjarzy?
Czy jednak Bóg znajdzie wiarę w tercjarzach, gdy przyjdzie?
Ciągle jeszcze czekamy, na przyjście Syna Bożego.
Żaden człowiek tego nie wie, tylko Ojciec.
Bądźmy ludźmi wiary, nie wierzmy we wróżby, przepowiednie.
Ci co prowadzą wspólnoty mają trwać przy Bogu, abyśmy odpowiedzialni za innych byli Ewangeliczni.
Nasze franciszkańskie powołanie – to być jak Eucharystia.
Przełożeństwo, to jest ofiara, a połączona z ofiarą Chrystusa staje się świętą.
Kiedy przyjdzie Chrystus, zastanie nas czuwających, stojących na straży, nie traćmy ducha, wiary, miłości.
Naszą siłą jest Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował.
ON jest naszą siłą i mocą.


Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, krótkie nabożeństwo do św. Franciszka, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka.

[Rozmiar: 289264 bajtów]

Po zakończeniu części liturgicznej, udaliśmy się do domu parafialnego na spotkanie przy braterskim stole, gdzie czekał nas poczęstunek, a potem odbyło się szkolenie.

[Rozmiar: 216608 bajtów]

Plan szkolenia:

 • 1. Konferencja: „Wiara, nadzieja i miłość – wczoraj, dziś i na wieki” - o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny,
 • 2. Konferencja: „Prawidłowe prowadzenie dokumentacji we Wspólnocie Miejscowej FZŚ oraz prawidłowe sporządzanie sprawozdań rocznych – z działalności Wspólnot i finansowych” – s. Helena Młyńczyk, sekretarz regionalny,
 • 3. Konferencja: „Duchowość Franciszkańska” – br. Izydor Chmieliński, radny ds. formacji w Regionie,
 • 4. Konferencja: „Jak zachowywać się przy przyjęciach do Zakonu i moje zobowiązanie wynikające ze świętej profesji” i ogłoszenia – s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna.

Po powitaniu wszystkich przybyłych na szkolenie przez s. przeł. reg. Cecylię Chmielińską nastąpiła krótka przerwa na poczęstunek przygotowany przez tut. wspólnotę franciszkańską.

W swej konferencji o. Ernest między innymi powiedział, że szkolenie, to uczenie się prowadzenia wspólnoty. Nasza wspólnota jest wspólnotą formacyjną. Ważne jest, by zadbać o chorych i cierpiących. Takie jest zadanie przełożonych. Mają zadbać o ich zbawienie. Msza św. dla św. Franciszka była bardzo istotna. On po raz pierwszy zbudował SZOPKĘ, aby okazać Wcielenie, żebyśmy przenikali żywą Eucharystią nasze wspólnoty FZŚ, nasze rodziny, sąsiadów. Eucharystia jest najlepszym sposobem ofiary naszego krzyża (bicie się z własnymi problemami i problemami braci i sióstr). Tę ofiarę możemy złączyć z ofiarą Chrystusa i jest to ofiara święta. Mam się stawać Eucharystią, aby lepiej zrozumieć i realizować misję, którą przyrzekłem w profesji. Jeśli będę to wypełniał, to mam nadzieję, że będę z Bogiem. Róbmy wszystko (zdrowi, chorzy), aby Eucharystia była z nami na każdy dzień. Po wygłoszeniu konferencji o. Ernest musiał wracać do Rybnika. Na pożegnanie udzielił wszystkim braciom i siostrom Bożego błogosławieństwa, a my realizowaliśmy dalszy program szkolenia.

[Rozmiar: 233501 bajtów]

S. Helena Młyńczyk, sekretarz, rozdała wspólnotom uczestniczącym w dzisiejszym szkoleniu druki sprawozdań z działalności i finansowe na 2017 rok , które należy wypełnić i oddać na regionalnym spotkaniu opłatkowym w Rybniku w dniu 14.01.2018 r. Objaśniła również, jak prawidłowo sporządzać te sprawozdania. Potem był czas na zadawanie pytań. Następnie wysłuchaliśmy konferencji br. Izydora i s. przełożonej Cecylii Chmielińskich.

[Rozmiar: 230154 bajtów]

To ważne i jakże owocne, a jednocześnie radosne spotkanie zakończyliśmy o godz. 13.

Drugie takie spotkanie liturgiczno-szkoleniowe odbyło się w dniu 25.11.2017 r. w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku, w którym uczestniczyło ponad 40 osób z miejscowych wspólnot FZŚ z okolic Rybnika.

s. Cecylia Chmielińska – przełożona regionalna
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Program spotkania szkoleniowo formacyjnego
z radami wspólnot miejscowych Regionu Rybnickiego
– Jastrzębie parafia NSPJ (18 listopada) i Rybnik (25 listopada 2017 r. godz. 9.00)

Hasło na 2017 r. „Idźcie i głoście” – „Wiara, Nadzieja i Miłość dziś, wczoraj i na wieki”.

– 9.00 – Jutrznia
– 9.30 – Msza święta
– Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do św. Franciszka. Błogosławieństwo i ucałowanie Relikwii św. Franciszka. – Wszyscy przechodzimy do domu parafialnego na spotkanie. Przywitanie wszystkich obecnych (zwłaszcza nowych z rad miejscowych) przez przełożoną regionalą s. Cecylię.
– I konferencja wygłoszona przez o. Ernesta Ogar OFM, asystenta regionu.
– Poczęstunek: kawa, herbata i ciastko. Możliwość zakupienia materiałów formacyjnych.
– II konferencja: „Prawidłowe prowadzenie dokumentacji we wspólnotach miejscowych FZŚ oraz prawidłowe sporządzanie sprawozdań rocznych – z działalności wspólnot i finansowych” – s. Helena Młyńczyk, sekretarz regionalny.
– III konferencja na temat „Duchowość franciszkańska” – br. Izydor Chmieliński, radny ds. formacji w Regionie.
– IV konferencja i ogłoszenia „Jak zachowywać się przy przyjęciach do zakonu i moje zobowiązanie wynikające z św. profesji”.
– Ogłoszenia.
– Proszę bardzo żeby pisać historie swoich wspólnot.

Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro”
Niech Pan Was błogosławi i strzeże, a święty Franciszek prowadzi.
Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska

Dzień Skupienia Braterskiego w parafii św. Barbary – Boguszowice Oś. 28.10.2017 r.

[Rozmiar: 350703 bajtów]

W parafii św. Barbary w Rybniku – Boguszowicach odbyło się spotkanie Braterskie Regionu Rybnickiego. Z całego regionu uczestniczyło w nim 45 osób. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem sióstr i braci przybyłych na dzień skupienia przez tutejszą przełożoną s. Aleksandrę Zabieglińską.

Następnie przełożona poprowadziła różaniec ze swoją wspólnotą. Po różańcu, rozpoczęła się uroczysta Msza święta koncelebrowana, na której ks. proboszcz Piotr Rożyk, wszystkich serdecznie powitał wraz przybyłym o. Gilbertem OFM, który wygłosił homilię, dotyczącą powołania uczniów. Dzisiaj powołanie w kwestii duchowej, jest powołaniem człowieka do świętości. Bóg daje nam różne powołania, w których mamy zadania do wykonania, czy to w kapłaństwie, czy to w rodzinie. Każdy z nas odpowiada za Kościół, ma być człowiekiem wiary, apostołem Jezusa Chrystusa. W czasie Eucharystii odbyły przyjęcia do postulatu.

Po Mszy świętej wszyscy zostaliśmy zaproszeni na spotkanie braterskie, na którym przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska serdecznie powitała uczestników razem z ojcem Gilbertem i ks. Proboszczem, a następnie przedstawiła plan spotkania.

[Rozmiar: 238624 bajtów] [Rozmiar: 227920 bajtów]

Następnie br. Izydor, radny ds. formacji w regionie, wygłosił konferencje na temat ,,Przyjęcie słowa Bożego”, czyli jak ważne role spełnia modlitwa, która powinna odbywać się w ciszy, w izdebce własnego serca, wzywając Ducha Świętego. W odniesieniu do tego tematu o. Gilbert podkreślił, że trzeba sobie zadać trud, aby chcieć poznać słowo Boże. Jezus nie mówi „musisz”, ale „jeśli chcesz”. Miła atmosfera i smaczny poczęstunek sprzyjał dzieleniu się świadectwami na temat „mocy modlitwy”.

Spotkanie zakończyło się uczczeniem relikwii św. Franciszka poprzez ucałowanie oraz udzieleniem błogosławieństwa wszystkim przybyłym.

Pokój i Dobro.
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Dzień Skupienia FZŚ
Kamień, Parafia św. Alberta – 14.10.2017 r.

[Rozmiar: 315679 bajtów]

W sobotę, 14 października 2018 r., o godz. 10.00 franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego – 46 osób – spotkali się w kościele parafialnym w Kamieniu na kolejnym już w tym roku (lokalnym) dniu skupienia.

Wszystkich uczestników serdecznie powitał miejscowy ks. proboszcz Jerzy Korduła i po Mszy św. zaprosił nas na spotkanie braterskie, do domu parafialnego.

Najpierw była Liturgia Godzin, którą poprowadził radny regionalny ds. formacji br. Izydor Chmieliński.

Potem odprawiona została Msza św. podczas której homilię wygłosił o. Metody Miś OFM.

Czytanie i modlitwę wiernych przygotował Region Rybnicki.

Po Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka, a potem udaliśmy się na drugą część naszego dnia skupienia do salki parafialnej, gdzie miejscowa wspólnota przygotowała dla wszystkich poczęstunek.

[Rozmiar: 169900 bajtów] [Rozmiar: 166793 bajtów]

Tu również wysłuchaliśmy konferencji brata Izydora Chmielińskiego na temat: „Misja prorocka według św. Franciszka”: - Dla św. Franciszka Ewangelia była regułą życia. Ewangelia jest historią Jezusa, który przyszedł pełnić wolę Ojca. Zbawić ludzi, budować Królestwo. Ewangelia przekazała mu nakaz Zbawiciela głoszenia pokuty. Franciszek nie mógł się temu oprzeć. I jeżeli odkrył nową formę życia zakonnego tak zwaną „mieszaną”, to nie jako teoretyk, ani nawet jako psycholog; ale dlatego, że „instynktownie dotarł do ukrytych źródeł, gdzie razem splatają się kontemplacja i apostolstwo”. Po zatwierdzeniu Reguły „Franciszek, który nie ufał własnej swej przemyślności, ale wszystkie sprawy popierał świętą modlitwą, zdecydował, żeby nie żyć samemu sobie, ale dla Tego, który umarł za wszystkich. Był bowiem świadomy, że został posłany po to, aby zdobywać Bogu dusze, które diabeł usiłował porwać” (lCel 14). „Mawiał, że nie ma nic ważniejszego od zbawienia dusz. Często dowodził to tym, że Jednorodzony Syn Boży zawisnął na krzyżu za dusze ludzkie. Franciszek cały się wydał dla zbawienia ludzi – za przykładem Chrystusa. Dla Franciszka misja prorocka to było zjednoczenie się z misją odkupieńczą Chrystusa. Franciszkański Zakon Świeckich bazuje na określonej duchowości. Byłoby jednak łudzeniem samego siebie twierdzenie, że można dążyć samemu do świętości – nie troszcząc się o dusze innych. W ten sposób odeszłoby się od istoty ducha apostolskiego świętego Franciszka.

Potem słowo do nas skierował o. Metody OFM, i ks. prob. Jerzy Korduła.

Na koniec zabrała głos przełożona regionalna, siostra Cecylia Chmielińska, i podała ogłoszenia. Na zakończenie dzisiejszego spotkania o. Metody udzielił nam Bożego Błogosławieństwa.

s. Cecylia Chmielińska - przełożona regionalna
sekretarz s. Helena Młyńczyk

6-8 października 2017 r.
Rekolekcje FZŚ w Polsce w Kalwarii Zebrzydowskiej
w 25 rocznicę obrad I Kapituły Narodowej
„Wiara, Nadzieja, Miłość, dziś wczoraj i na wieki”

[Rozmiar: 274122 bajtów]

Rekolekcje głosił o. Nikodem Sobczyński OFM, asystent narodowy. Homilie głosili: o. Marian Jarząbek OFM Conv, o. Alojzy Pańczak OFM, o. Gabriel Kudzia OFM. Udział wzięli bracia i siostry z Rad Regionów z całej Polski. Asystenci narodowi obecni i ci, którzy tę funkcje pełnili przez wiele lat, zarówno w Radzie Narodowej, jak i w Regionach, modlili się z nami i wędrowali po kalwaryjskich dróżkach.

[Rozmiar: 621624 bajtów]

W drodze powrotnej z zajechaliśmy do Wadowic, żeby pomodlić się do św. Jana Pawła II i ucałować relikwie, oraz na kremówki i kawę. Z Regionu Rybnickiego w rekolekcjach uczestniczyły 4 osoby.

[Rozmiar: 506247 bajtów]
[Rozmiar: 561134 bajtów]
[Rozmiar: 364739 bajtów]
[Rozmiar: 182951 bajtów]

Pokój i Dobro
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu 4.10.2017 r.

[Rozmiar: 264503 bajtów]

4 października. Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, człowieka wiary, dialogu. Zebrali się franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy św. ku czci św. Franciszka, Mszę świętą odprawił asystent duchowy o. Ernest Ogar OFM, w intencji całego Regionu Rybnickiego.

[Rozmiar: 219300 bajtów]

Po Eucharystii o. Ernest poprowadził nabożeństwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i odmówiona była Litania do św. Franciszka, po Błogosławieństwie ojciec dał do ucałowania Relikwie św. Franciszka.

Następnie zostaliśmy zaproszeni do salek na gorącą kawę i herbatę wraz z kołaczykiem. Przełożona s. Cecylia Chmielińska przywitała wszystkich tercjarzy, i podała ogłoszenia. Br. Izydor odczytał formację ,,Modlitwa i wspólnota braterska’’. Na spotkaniu był asystent regionalny o. Ernest Ogar OFM. Na zakończenie udzielił nam wszystkim błogosławieństwa Bożego.

Było nam tu dobrze, za rok znów się spotkamy.

przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Noc Pokuty – 29/30 września 2017 r. Turza Śląska

Każdego 29 dnia miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej odbywają się Noce Pokuty, w których uczestniczą liczne rzesze wiernych z całej archidiecezji katowickiej i nie tylko. Wrześniowa Noc Pokuty jest szczególna, ponieważ biorą w niej udział franciszkanie świeccy. Czuwanie rozpoczęła powitaniem wszystkich przybyłych i podała program przełożona Regionu Rybnickiego s. Cecylia Chmielińska o godz. 19.00. Po powitaniu s. Cecylia rozpoczęła rozważania do Koronki serafickiej ku Czci Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny.

[Rozmiar: 231485 bajtów]

 
Po koronce br. Izydor Chmieliński z Rady Regionu rozpoczął Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Po Koronce o godz. 20.00 było odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Fatimskiej i powitanie Matki Bożej.

Następnie Franciszkanie świeccy uczestniczyli w Mszy świętej koncelebrowanej przez wielu kapłanów, naszego asystenta regionalnego Ojca Ernesta Ogara OFM oraz biskupa Marka Szkudło, który wygłosił homilię. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja z Najświętszym Sakramentem.

[Rozmiar: 224830 bajtów]

Po procesji o godz. 23.30 franciszkanie świeccy prowadzili Różaniec św. – tajemnice bolesne. Rozważania przygotowała s. Helena Młyńczyk z Rady Regionu, a dziesiątki prowadzili bracia i siostry z całego regionu.

[Rozmiar: 215554 bajtów]

O godz. 24.00 była pasterka Maryjna – Msza św. Ostatnim punktem czuwania, było nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej z Syrakuz i procesja z Jej figurą, oraz błogosławieństwo Matką Bożą. Na procesji miał wielki zaszczyt nieść Maryję br. Izydor Chmieliński z Rady Regionu.

przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Leszczyny: Dzień Skupienia Braterskiego

[Rozmiar: 146760 bajtów]

 
W sobotę, 9 września 2017 roku we wspomnienie błogosławionej Anieli Salawy, dziewicy, patronki FZŚ w Polsce, Franciszkanie świeccy z naszego Regionu przybyli do parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach na kolejny w tym roku dzień skupienia. Spotkanie odbyło się w salce parafialnej, gdzie zgromadziło się 50 osób. Obecna była przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska, inni członkowie Rady oraz o. Ernest Ogar OFM – asystent regionalny. Siostra Cecylia powitała wszystkich zebranych, a następnie poprowadziła modlitwę na rozpoczęcie spotkania. Potem zaśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego i odmówiliśmy Liturgię Godzin. Ojciec Ernest nawiązując do przypadającego dziś wspomnienia bł. Anieli Salawy powiedział, że nie trzeba czynić wielkich rzeczy, ale jak Aniela trwać przy wiernym wypełnianiu swych obowiązków. Ojciec Ernest życzy wszystkim, aby Duch Święty umacniał nas, aby nie zabrakło nam odwagi, żeby głosić Boga. W ramach formacji wysłuchaliśmy konferencji brata Izydora Chmielińskiego: „Cześć do Bożego Słowa”. Podkreślił, jak ważne jest słowo. Może ono być budujące, a może ranić naszych bliźnich. Na zakończenie o. Ernest udzielił nam błogosławieństwa.

Pokój i Dobro
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Katowice-Panewniki w święto Matki Bożej Anielskiej
Odpust Porcjunkuli, 2 sierpnia 2017 r.

[Rozmiar: 248616 bajtów]

W Liturgii Kościoła 2 sierpnia obchodzi się święto Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkuli). Wielki przywilej Odpustu Porcjunkuli uzyskał nasz zakonodawca święty Franciszek z Asyżu.

[Rozmiar: 241036 bajtów]

W tym własnie dniu Siostry i Bracia z Regionu Rybnickiego i pozostałych regionów śląskich Franciszkańskiego Zakonu Świeckich spotkali się w Bazylice Panewnickiej. O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza święta, w której udział brało wielu ojców pod przewodnictwem ks. bp. Zbigniewa Kusego z Republiki Środkowoafrykańskiej, którego diecezja znajduje się w tym państwie.

Ks. bp. Zbigniew Kusy w czasie homilii przedstawił trudną sytuację swojej diecezji, spowodowanej ciągłymi najazdami zbrojnych grup muzułmańskich z Boco Haram.

Po skończonej Eucharystii modliliśmy się różańcem w ogrodzie franciszkańskim za Bazyliką. Po jego odmówieniu i pasterskim błogosławieństwem, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na agapę. W czasie tego braterskiego spotkania mieliśmy możliwość rozmawiać z dostojnymi gośćmi na interesujące nas tematy.

[Rozmiar: 195637 bajtów]

Miłym i smacznym akcentem spotkania był poczęstunek przygotowany przez Siostry i Braci z Regionu Katowickiego. Mieliśmy możliwość docenić smak kiełbasek grillowanych przez ojca Maksymiliana Brylowskiego, asystenta duchowego Regionu Katowickiego.

[Rozmiar: 302457 bajtów] [Rozmiar: 294228 bajtów]

Nakarmieni słowem Bożym i chlebem wracaliśmy szczęśliwi do domów, by dzielić się tą radością z braćmi z naszych wspólnot.

Pokój i Dobro
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę 21/22 lipca 2017 r.

[Rozmiar: 221057 bajtów]

Na coroczną jasnogórską modlitwę 21 i 22 lipca przybyli kapłani, asystenci, opiekunowie wspólnot i franciszkanie świeccy, oraz sympatycy św. Franciszka. Pielgrzymce przewodziły słowa z tegorocznego hasła 9-letniej nowenny przed Jubileuszem 800 rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka: „Matkami dla Niego są, gdy noszą Go w sercu i w ciele przez miłość Boską, oraz czyste sumienie” (z Listu do wszystkich wiernych św. Franciszka).

Pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim w piątek, 21 lipca. Franciszkanie świeccy uczestniczyli w całonocnym czuwaniu, na którym rozważania prowadził o. Andrzej Romanowski OFMCap, asystent narodowy.

Mszy św. o północy przewodził i homilię wygłosił asystent Regionu Katowickiego o. Zbigniew Kołodziej OFMCap.

W sobotę rano tercjarze uczestniczyli w Różańcu.

[Rozmiar: 150403 bajtów]

 
Przed Mszą św. słowo do pielgrzymów skierowała Przełożona Narodowa s. Janina Berłowska. Powiedziała: W 300 rocznicę koronacji wizerunku Matki Bożej wyrażamy szczególną wdzięczność Panu Bogu za dar Jej obecności tu na Jasnej Górze, gdzie możemy poprzez Jej orędownictwo powierzyć Bogu życie i umacniać się na drodze do świętości. Jesteśmy posłani, dlatego nie możemy trwać w bezczynności. Mamy słowem i świadectwem życia głosić za wzorem św. Franciszka.

O godz. 11 Mszę świętą w wyznaczonych intencjach odprawiali ojcowie. W intencji Regionu Rybnickiego modlił się o. Ernest Ogar, asystent Regionu Rybnickiego. Mszy św. przewodniczył o. Zdzisław Gogola OFMCony, asystent narodowy FZŚ w Polsce. Wygłosił też homilię, w której o naszej drodze kroczenia za Jezusem powiedział: Wybrałeś, bracie i siostro, najpiękniejszą ideę – Franciszka. Ja wybrałem franciszkańskie życie, bo uważam, że właśnie w tej idei zrealizuję powołanie kapłańskie. Bracie i siostro, nie szukaj innych form realizacji powołania, znalazłeś piękną drogę, bezpieczną drogę i na tej glebie buduj swoje życie. Masz uporządkowany styl życia czyli „ORDO” – zakon. Uporządkowany sposób życia według św. Franciszka.

Na zakończenie Mszy św. s. Joanna Berłowska w imieniu tercjarzy odnowiła Akt Zawierzenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Matce Bożej Jasnogórskiej.

O godz. 15 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, po której błogosławieństwo z rozesłaniem zakończyło tegoroczną pielgrzymkę franciszkanów świeckich, na którą z naszego Regionu Rybnickiego na Jasną Górę przybyliśmy autokarami.

Pokój i Dobro.
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Spotkanie z Ministrem Generalnym OFM
– 24 i 25 czerwca 2017 r.

[Rozmiar: 211114 bajtów]

W dniach 24 i 25 czerwca 2017 r. klasztor Braci Mniejszych w Katowicach – Panewnikach odwiedził Minister Generalny o. Michael Perry OFM wraz z całym Zarządem Generalnym.

[Rozmiar: 166453 bajtów]

  
W drugim dniu tej wizyty o godz. 11 dostojni goście spotkali się z Franciszkańskim Zakonem Świeckich oraz Młodzieżą Franciszkańską.

Na spotkanie w Panewnickiej Bazylice licznie przybyły okoliczne wspólnoty z wieloma pocztami sztandarowymi.

Z Warszawy przybyła Przełożona Narodowa FZŚ s. Joanna Berłowska, która przedstawiła działalność franciszkanów świeckich w Polsce. Głos zabrała także s. Julia Niemiec, przełożona Regionu Katowickiego Franciszkańskiego Zakonu Śwoeckich i przedstawicielka Młodzieży Franciszkańskiej. Na spotkaniu były również regiony: Rybnicki i Bielsko-Żywiecki.

Ojciec Generał do zebranych skierował słowo, w którym wyraził ogromną radość ze spotkania i prężnego działania wspólnot FZŚ w Polsce. Podkreślił także, że jesteśmy sobie bardzo potrzebni i zachęcił do dalszej owocnej współpracy. Kolejnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem Ministra Generalnego koncelebrowana przez definitorów, prowincjałów i przybyłych braci.

[Rozmiar: 248521 bajtów]

W kazaniu o. Generał zachęcał, aby nasze życie było życiem w Bogu, posłużył się fragmentem z Księgi Proroka Izajasza w odniesieniu do naszej codzienności (I czytanie). Bóg wzbudza Proroków w momencie zamieszania, wtedy budzili oni Izraela, gdy on upadał. Pan ofiaruje swoje Miłosierdzie Narodowi Wybranemu, aby mógł na nowo żyć, mimo że Świątynia, jako symbol wierności Boga, została zniszczona. On bowiem posyła Izajasza, aby wzbudził na nowo Nadzieję. To jednak wymaga, aby Lud otworzył się na nowo i wyruszyć w kierunku przyszłości, która nie koniecznie po ludzku musi być pewna. Podobnie było także z Janem Chrzcicielem, którego narodziny dzisiaj obchodzimy. Zaufanie Bogu, otwarcie serca i umysłu, aby przyjąć przyszłość, która będzie zupełnie inna od przeszłości. Gdy otwieram życie na Tajemnicę Boga, zmienia się ono radykalnie i nawet posiadając sukcesy historyczne, jako Brat Mniejszy, Prowincja, pojawia się Nowa Radość i Nowe Światło, jako kontynuacja i czynienie nowego. Ojciec Generał zaprosił nas do tego, abyśmy pisali historię przyszłości, otwierali się na nowe horyzonty, bowiem Bóg nigdy nie jest zatrzymany.

Po Mszy św. Regiony FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej spotkały się na agapie w domu parafialnym.

Pokój i Dobro.
Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Regionalny Dzień Uwielbienia
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Lubomi
– 24 czerwca 2017 r.

[Rozmiar: 382477 bajtów]

W sobotę, 24 czerwca 2017 r. do parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi przybyli franciszkanie świeccy z naszego Regionu (58 osób), aby jak każdego roku uwielbiać Najświętsze Serce Jezusa i oddać cześć Niepokalanemu Sercu Maryi. Natomiast kilka osób z FZŚ udało się do Panewnik, bo tam odbywało się w tym dniu spotkanie z Ministrem Generalnym. Radę Regionalną w Lubomi reprezentował br. Izydor Chmieliński radny ds. formacji i 3 siostry. Spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 9.00, przewodniczył o. Lidian Strzeduła OFM. Najpierw było wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo różańcowe. Modliliśmy się o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie, o co prosiła Matka Boska Fatimska w swych objawieniach w Fatimie, których 100-lecie w tym roku obchodzimy. Rozważania prowadził o. Lidian, a poszczególne dziesiątki odmawiali bracia i siostry z miejscowej wspólnoty. Przed każdą dziesiątką śpiewaliśmy wraz z organistką pieśni ku czci Matki Bożej. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy odmówili Akt oddania się Niepokalnej.

O godz. 10.00 tut. ks. wikariusz Piotr Mroczkowski powitał wszystkich obecnych, a następnie odprawiona została Msza św. koncelebrowana. Przewodniczył jej i homilię wygłosił o. Lidian Strzeduła. Oprawę liturgiczną przygotowała miejscowa wspólnota FZŚ. Na zakończenie Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka, a później z rąk ks. neoprezbitera Szymona Szolca, pochodzącego z lubomskiej parafii, otrzymaliśmy prymicyjne błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek. Było to dla nas wielką łaską i radością. Z kościoła udaliśmy się do domu katechetycznego na spotkanie braterskie. Brat Izydor Chmieliński wygłosił konferencję, po której o. Lidian odpowiadał na liczne pytania dotyczące Eucharystii. Nasze spotkanie zakończyliśmy modlitwą Anioł Pański.

[Rozmiar: 175373 bajtów] [Rozmiar: 147012 bajtów]

Bóg zapłać o. Lidianowi i pozostałym kapłanom oraz wszystkim braciom i siostrom za udział w tym bardzo owocnym spotkaniu.

Pokój i Dobro
Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Halina Młyńczyk

Międzyregionalna Pielgrzymka FZŚ do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl.
– 20.05.2017 r.

[Rozmiar: 293133 bajtów] [Rozmiar: 304368 bajtów]

W majową sobotę o godz. 10.00 franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego, Katowickiego i Bielsko-Żywieckiego, tradycyjnie jak każdego roku, zgromadzili się u Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. Ten rok jest szczególnym czasem, gdyż obchodzimy 100 rocznicę objawień fatimskich i wielkie rzesze osób pielgrzymują do śląskiej Fatimy, aby się modlić i pokutować, a więc nie mogło zabraknąć również franciszkanów świeckich. Nasz pobyt u Matki Bożej Fatimskiej rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną przez asystentów regionalnych: o. Mateusza OFM z Rybnika, o. Maksymiliana OFM z Katowic, o. Abrahama OFM z regionu Bielsko-Żywieckiego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Mateusz Smolarczyk OFM.

Ewangelia: J 15, 18-21 „Nienawiść świata” Z homilii o. Mateusza: „100 lat minęło od objawień w Fatimie. Maryja przychodzi na konkretne czasy. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowane. Kiedyś prześladowano chrześcijan z powodów ideologicznych, co ma jeszcze miejsce w niektórych krajach, ale dzisiaj chce się rozbić rodziny. Popatrzmy, co się dzieje u nas, czy nasze dzieci, wnuki chodzą do kościoła. W Polsce przegrywa batalia o młodzież. Co my mamy robić? Tam gdzie nie jest łatwo być chrześcijaninem, gdzie są prześladowani, tam są nowe powołania. Co robić? Matka Boża powiedziała: „Módlcie się, odmawiajcie Różaniec”. Świat dlatego jeszcze istnieje, że ludzie modlą się na Różańcu. Mamy trzymać się tego Różańca. Mamy być w świecie autentyczni, jako chrześcijanie, jako franciszkanie. Papież Franciszek nie jest mędrcem jak Benedykt i Jan Paweł II, ale jest autentyczny. Wnieśmy w egoistyczny świat więcej radości, uśmiechu. Ludzie dzisiaj stają się niewolnikami różnych przedmiotów, liczy się tu i teraz. Mamy im pokazać, że jest jeszcze jutro. Coś nas przyciągnęło do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, odkryjmy to coś i dajmy światu. – Słuchajcie mojego Syna, mówi Maryja”.

Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy. W czasie Mszy św. były przyjęcia do poszczególnych stopni formacji: do postulatu 3 osoby, do nowicjatu 3 osoby, a kolejne 3 osoby złożyły przyrzeczenia profesji wieczystej. Po komunii o. Mateusz odnowił zawierzenie Najświętszemu Sercu Maryi Regionów które przybyły na pielgrzymkę z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

[Rozmiar: 237330 bajtów] [Rozmiar: 228048 bajtów]

Po Mszy św. oraz krótkiej przerwie udaliśmy się na Dróżki Różańcowe, gdzie odmówiliśmy Różaniec (rozważania przygotował o. Abraham) oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Potem było poświęcenie dewocjonaliów, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka. Dobrze nam było przebywać z naszą najlepszą Matką i mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze liczniej przybędziemy do Turzy Śląskiej.

Spotkanie zakończyło się o godz. 13 i udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów.

Wielki Bóg zapłać ojcom franciszkanom: Mateuszowi, Maksymilianowi i Abrahamowi za Mszę św. i wspólną modlitwę oraz wszystkim braciom i siostrom z FZŚ jak i sympatykom św. Franciszka.

Pokój i Dobro
Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Regionalna Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do Miejskiej Górki
6 maja 2017 r.

[Rozmiar: 140171 bajtów]  
W sobotę, 6 maja 2017 r. franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego wraz z o. Ernestem Ogarem OFM – asystentem regionalnym FZŚ – oraz sympatycy św. Franciszka wyjechali autokarem na pielgrzymkę do Miejskiej Górki do Klasztoru Ojców Franciszkanów na Goruszkach. Razem było nas 51 osób, w tym 14 sympatyków św. Franciszka. Wyjechaliśmy o godz. 5 rano z Jastrzębia Zdroju przez Rybnik i na miejscu byliśmy około godz. 10. W drodze do Miejskiej Górki o. Ernest powiedział, abyśmy odrzucili nasze sprawy, a koncentrowali się na wydarzeniach, które będziemy rozważać. Wszystko inne pozostawić Maryi. Życie każdego z nas ma się przemieniać przez Maryję. Gdy we Wrocławiu przejeżdżaliśmy przez największy most, o. Ernest powiedział, że takim mostem jest dla nas św. Franciszek. Przez taki most idziemy do Boga. Mamy wzbudzać nasze powołania.

[Rozmiar: 151758 bajtów]  
Termin naszego wyjazdu nie był przypadkowy, gdyż w dniach 6 i 7 maja odbywały się Dni Euzebiańskie, zorganizowane przez gminę Miejska Górka i Klasztor Franciszkanów na Goruszkach w 75 rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego OFM, gwardiana na Goruszkach z okresu II wojny światowej.

Krótka wzmianka historyczna: W 1622 roku powstał drewniany kościółek i klasztor, do którego sprowadzeni zostali franciszkanie reformaci. Drewniana budowla nie wytrzymała wylewów miejscowej rzeki i dlatego w innym miejscu, na wzgórzu zwanym Goruszki, od 1742 roku rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła i klasztoru. Podziemia kościoła pełniły rolę krypty grobowej zakonników i okolicznej szlachty. Przez lata różne były losy klasztoru. Kościół był i jest do dzisiaj miejscem kultu św. Franciszka z Asyżu.

Po przyjeździe na Goruszki, przed kościołem czekał na nas o. gwardian Grzegorz OFM. Podszedł do nas na parking, serdecznie nas powitał i pobłogosławił, jak to jest w zwyczaju u franciszkanów. Oprócz nas przybyli autokarem tercjarze z Regionu Katowickiego z siostrą przełożoną Julią i ich asystentem regionalnym o. Maksymilianem. Po krótkim odpoczynku, zgromadziliśmy się w kościele. Wszystkich obecnych powitał o. Ernest i pan burmistrz, który życzył nam miłego pobytu w Miejskiej Górce i zaprosił po Mszy św. na poczęstunek. Byli obecni również przedstawiciele władz samorządowych.

[Rozmiar: 194345 bajtów]  
Pierwszą konferencję „Święci żyją świętością i pragną świętości” wygłosił o. Lucjusz Wójtowicz OFM. Mówił o duchowości i postawie życia Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego, o pięknie tej postaci, o jego heroiczności. To z tego miejsca 26.09.1941 roku rozpoczęła się jego wędrówka męczeńska. Zginął w obozie zagłady w Dachau w dniu 6.05.1942 roku. Ojciec Lucjusz poinformował, że w 2011 roku zakończył się proces beatyfikacyjny o. Euzebiusza Huchrackiego na szczeblu diecezjalnym, a wszystkie dokumenty przesłano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do Rzymu, gdzie sprawa czeka na załatwienie. Módlmy się o rychłą beatyfikację.
Drugą konferencję „Historia prowincji” wygłosił o. Józef Czura OFM. Po wygłoszonych konferencjach odmówiliśmy modlitwę w ciągu dnia.

[Rozmiar: 148813 bajtów]  
W samo południe odprawiona została Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Józefa Czura OFM. Współcelebransami byli ks. proboszcz Marian oraz ojcowie franciszkanie: o. Ernest, o. Lucjusz, o. Maksymilian i o. Grzegorz. W oprawę liturgiczną włączyli się siostry z FZŚ z Regionu katowickiego.
Ewangelia – J 10, 1-10 „Dobry Pasterz”. Z homilii o. Józefa: Pasterze dbają o bezpieczeństwo owiec, nie ma prawa przez bramę przejść złodziej i rozbójnik. Brama jest pewna, ona gwarantuje bezpieczeństwo i taką bramą jest dla nas Chrystus. Takim dobrym pasterzem był Sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki. W 1914 roku, gdy Polska była jeszcze pod zaborami, został powołany do służby w Wehrmachcie, którą odbywał w habicie franciszkańskim, a nie w mundurze niemieckim. Mówił: jestem Polakiem i pozostanę Polakiem. Otrzymał odznaczenie wojskowe „Żelazny Krzyż” II klasy. W czasie II wojny światowej, jak ludzie uciekali ze swych domów wołał, aby wrócili i pilnowali swych rodzin. Uważał, że jako przełożony ma trwać do końca. Troszczył się o współbraci. Pocieszał tych, którzy mieli szansę przeżycia i przeżyli. Prawdziwy pasterz przechodzi przez bramę, którą jest Chrystus. Chrystus przyszedł po to, aby życie rozwijało się w Kościele. Papież Franciszek mówi nam o diable, żeby dzisiaj ludzie nie byli naiwni jeśli chodzi o szatana, bo on jest. Chrześcijanie dzisiaj giną z nienawiści do Chrystusa. Módlmy się za ludzi, którzy są dla nas bramą Chrystusową i my też bądźmy dla ludzi taką bramą Chrystusową.

[Rozmiar: 194887 bajtów]  
Nawiązując do wysłuchanej przed chwilą konferencji Ojca Józefa, wyruszyliśmy z procesją pod pomnik Sługi Bożego Ojca Euzebiusza Huchrackiego.

Przy tym pomniku modliliśmy się o rychłą Jego beatyfikację oraz za wszystkich pomordowanych w tym miejscu w czasie II wojny światowej, a było ich 500 osób.

Trwając w zadumie nie byliśmy w tym miejscu sami. Przedstawiciele samorządowych władz złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

[Rozmiar: 178763 bajtów]  
Po zakończeniu części modlitewnej udaliśmy się na boisko przyklasztorne, gdzie uraczono nas pysznym żurkiem, bigosem, kawą i ciastem.

Miłą niespodzianką był też przygotowany koncert wokalno-muzyczny.

Wystąpił miejscowy „Bard” oraz 3 nowicjuszy franciszkańskich, a z nich najbardziej rozśpiewany br. Damian.

Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała, to on swoim radosnym śpiewem z pokazywaniem zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy.

O godz. 14.30 wróciliśmy do klasztoru na zwiedzanie. Najpierw byliśmy w oratorium z cudownym krzyżem, później w krypcie św. Franciszka z wymowną figurą Świętego. Obecnie jest kaplicą, kiedyś była kryptą grzebalną, a w czasie II wojny światowej więzieniem i katownią. Jest to miejsce uświęcone ogromnym cierpieniem. Tu odmówiliśmy Koronkę franciszkańską ku czci Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny. Potem były podziękowania od pielgrzymów i dla pielgrzymów, a na koniec ojciec gwardian Grzegorz udzielił nam błogosławieństwa. Dobrze tu nam było, ale czas wracać, bo przed nami długa droga (ok. 5 godzin) jazdy.

W obie strony podróży, towarzyszyła nam modlitwa, śpiew i formujące nas w duchu św. Franciszka słowa o. Ernesta. Ojciec przypomniał nam, aby walczyć o naszą tożsamość franciszkańską. Prosił, aby modlić się za asystentów, a także o nowe powołania do asystentury i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Wszyscy wróciliśmy z Miejskiej Górki bardzo zadowoleni i uduchowieni.

Z całego serca składamy serdeczne Bóg zapłać o. Ernestowi za trud zorganizowania i poprowadzenie tej wspaniałej pielgrzymki. Wszyscy pielgrzymi jesteśmy pełni podziwu dla o. Ernesta. Program był tak ciekawy, że nie czuliśmy żadnego zmęczenia czy nudy, a podróż przeleciała nie wiadomo kiedy. Niech żałują ci, którzy mogli, a nie pojechali, bo bardzo dużo stracili.

Pokój i dobro
przełożona regionalna
s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Regionalne Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Jastrzębiu Zdroju 22.04.2017 r.

[Rozmiar: 387782 bajtów]

 
W sobotę, 22 kwietnia 2017 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju odbył się Regionalny Dzień Modlitw o nowe powołania do FZŚ pod przewodnictwem asystenta regionalnego Regionu Rybnickiego FZŚ – o. Ernesta Ogara OFM. Przybyło ponad 50 osób. Wszystkich obecnych serdecznie powitał miejscowy ks. proboszcz Antoni Pudlik. Spotkanie rozpoczęło się o godz.11.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia, które poprowadził o. Ernest, a uczestniczyli w nim również ks. proboszcz i opiekun duchowy tutejszej wspólnoty franciszkańskiej ks. Wojciech Samuel. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, a celebrował ją i homilię wygłosił o. Ernest.

Ewangelia – Mk 16, 9-15: W homilii ojciec powiedział, że spotykamy się w tej świątyni, aby Pan Bóg obdarzył nas pokojem. Każdego dnia rano módlmy się o wewnętrzny pokój, codziennie na nowo mamy wybierać swoje powołanie. Świat w którym żyjemy jest światem niepokoju. Ludzie chcą spokoju, wyciszenia, zatrzymania się. Jeżeli pokój Chrystusowy będzie panował w naszych sercach, w naszych wspólnotach, to inni pójdą za nami. Każdego dnia starajmy się świadomie modlić przed Krucyfiksem, tak jak św. Franciszek. On zharmonizował swoje serce z sercem Jezusa. Weźmy sobie do serca, to nasze pozdrowienie „Pokój i Dobro” Prośmy: Panie obdarz nas pokojem.

Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy: czytanie s. Helena, psalm br. Zygmunt, modlitwa wiernych s. Kazimiera, procesja z darami s. Maria Mika – przełożona tut. wspólnoty i s. Helena.

Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka. Potem w domu parafialnym odbyła się druga część naszego spotkania – spotkanie braterskie. Miejscowa wspólnota przygotowała dla wszystkich poczęstunek. Na tym radosnym spotkaniu oprócz ojca Ernesta byli z nami tutejsi kapłani: ks. proboszcz i ks. wikariusz Tomasz.

[Rozmiar: 222061 bajtów]

Ojciec Ernest zachęcał do oddania siebie i naszych rodzin Niepokalanej, wyjaśnił na czym to polega, a na spotkaniu FZŚ w Turzy Śl. w dniu 20 maja br. będzie można takiego aktu dokonać. Poinformował, że siostra przełożona regionalna Cecylia Chmielińska, zawierzyła Niepokalanemu Sercu Maryi cały Region Rybnicki FZŚ w dniu 25.03.2017 r. w Rybniku – Zamysłowie. W Turzy Śl. będzie odnowienie tego zawierzenia.

Następnie brat Izydor Chmieliński radny ds. formacji w Regionie odczytał konferencję „Napomnienia św. Franciszka” (od 1-17). Na dzisiejszym spotkaniu (ze względów zdrowotnych) nie mogła być s. przełożona Cecylia Chmielińska, a więc reprezentował ją z-ca br. Zygmunt Wolny.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za modlitwę i zaangażowanie. Spotkanie zakończyło się o godz.14.00.

przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Rekolekcje Regionu Rybnickiego w Kokoszycach
3-6 kwietnia 2017 r.

[Rozmiar: 564974 bajtów]

W dniach od 3 do 6 kwietnia br. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach odbyły się rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Rybnickiego. Rekolekcje prowadził o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM z Jaworzynki. Wszystkich uczestników serdecznie powitał opiekun ks. Dyrektor Mariusz Pacwa. Naszym pierwszym zadaniem jest wyciszyć się, aby wysłuchać i usłyszeć głos Pana Jezusa. Aby przeżyć rekolekcje, trzeba zapomnieć o tym, co zostawiliśmy w domu. Pierwszy dzień rekolekcji był pod hasłem „Idźcie i głoście!”.

[Rozmiar: 122498 bajtów]

Homilia na Mszy św. pierwszego dnia była próbą odpowiedzi na pytanie czym są rekolekcje. Zwrócono uwagę, że prawda wyzwala, ale domaga się miłości, gdyż bez niej potrafi sięgnąć po kamienowanie. Rekolekcje zaś to zbieranie okruchów miłości rozsypanych w przestrzeni między Bogiem a człowiekiem, to jedna z form modlitwy.

Kolejny dzień rekolekcji upłynął pod hasłem „WIDZIEĆ”, co w homilii zostało doprecyzowane jako konieczność zwrócenia uwagi na Boga i dostrzeżenia Go. W trakcie konferencji poruszono znaczenie modlitwy „w każdym czasie” i „nieustannie”, jako przejawu przyjaźni i ścisłej więzi między Bogiem a człowiekiem. Następna konferencja pt. „Dar Ewangelii Darem Wezwania” traktowała o potrzebie otwarcia się na dar Bożej miłości i głoszenia Dobrej Nowiny.

Trzeciego dnia, pod hasłem „OCENIAĆ”, podczas konferencji zwrócono uwagę na znaczenie sakramentu pokuty i pojednania. Sakrament ten to nie tylko spowiedź, ale przede wszystkim modlitwa i spotkanie z pełnym dobroci i świętości Bogiem. Kolejna konferencja pt. „Dar Ewangelii Darem Nawrócenia” poświęcona była odnowieniu wyznania wiary. Poprzez przyjęcie znaków: Asperges i Taw chcemy dokonać odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz pogłębić swoją więź z Bogiem, nawiązaną w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, przez wstąpienie na drogę franciszkańską.

W ostatnim dniu rekolekcji, którego przesłaniem było „DZIAŁAĆ”, podczas homilii przypomniano słowa „Jeśli kto zachowa moją naukę nie umrze na wieki”. Reguła życia franciszkańskiego polega na lekturze i zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, to właśnie jest dla nas sposób na zachowanie życia wiecznego. Tematem konferencji pt. „Dar Ewangelii Darem Misji” były dwa znaki: Krzyż do którego w szczególny sposób przylgnął św. Franciszek oraz błogosławieństwo rozesłania misyjnego. Mamy być misjonarzami, świadkami, zwiastunami i głosicielami Dobrej Nowiny. Wtedy rzeczywiście staniemy się wiarygodnymi świadkami Ewangelii, którzy nie tylko recytują poszczególne jej urywki, ale całym swoim życiem stają się jej głosem. Z Rady Regionu Rybnickiego obecni byli; Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska i radny ds. formacji br. Izydor Chmieliński.

[Rozmiar: 339797 bajtów]

Dziękujemy Panu Bogu za ten błogosławiony czas. Wszyscy tworzyliśmy wspaniałą, rozmodloną rodzinę franciszkańską. Z całego serca dziękujemy o. Innocentemu za trud przeprowadzenia tych rekolekcji, za Msze św., za głębokie w treści homilie i konferencje. Wyrazy wdzięczności kierujemy do gospodarzy tego miejsca za gorące przyjęcie i otwarte serca.

Z radością czekamy na kolejne rekolekcje.

Pokój i Dobro
s. Cecylia Chmielińska
przełożona regionalna

Dzień Skupienia FZŚ: Studzionka, parafia Wniebowzięcia NMP – 18.03.2017 r.

rybnicki018 (203 kB)

 
W sobotę o godz. 10 franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego (40 osób) spotkali się w kościele parafialnym w Studzionce na kolejnym już w tym roku (lokalnym) dniu skupienia. Wszystkich uczestników serdecznie powitał miejscowy ks. proboszcz Janusz Ahnert i podał program spotkania w kościele oraz zaprosił nas na spotkanie braterskie do Domu Strażaka. Najpierw była Droga Krzyżowa, którą poprowadził ks. proboszcz, a modliliśmy się w różnych intencjach (o powołania do FZŚ, za nasze wspólnoty, za chorych...). Potem odprawiona została Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Ernest Ogar OFM, nasz asystent regionalny. Czytanie i modlitwę wiernych przygotowały siostry z miejscowej wspólnoty FZŚ.

Z homilii: Dzisiejsza Ewangelia mówi o miłosiernym ojcu albo synu marnotrawnym. Każdy z nas, bez wyjątku, się w tej historii odnajduje. Jest wskazówką, jak mamy postępować. Przez grzechy, przez zapomnienie, niedbalstwo zmarnotrawiliśmy ten majątek dany nam przez Boga. Bóg nie męczy się w dawaniu tego majątku czyli łask. To my stawiamy tamę dla Bożego Miłosierdzia. Przywiązujemy się do rzeczy materialnych, kochamy ten świat. Prosimy o łaskę, a stawiamy mury i sami nie możemy przyjąć tej łaski. Pokuta uczy nas burzenia murów, jest tą rzeczywistością, która pomaga nam przyjąć jak najwięcej Bożej łaski. Dzieci fatimskie Franciszek, Hiacynta i Łucja uczą nas pokuty i wzywają do niej. Matka Fatimska woła do nas: „Gdzie jesteś, wróć do Ojca, do Boga”. W Niemczech w Szensztacie znajduje się sanktuarium maryjne, gdzie Matka Boża jest czczona pod tytułem: „Matka Boża Trzykroć Przedziwna”. Dlaczego taki tytuł? Maryja jest Przedziwna, bo to:

 • Córka Boga Ojca,
 • Matka Bożego Syna,
 • Oblubienica Ducha Świętego.

Nie wiemy czego się uchwycić, a Matka Boża prosi o pokutę. Droga pokuty ma sprawić, abyśmy się stali dziećmi Boga. Wielu przyjęło chrzest, ale postępuje jakby go nie przyjęli. Mamy się przemieniać. Przestrzegajmy Dziesięciu Przykazań Bożych, aby umieć wypełnić przykazanie miłości, które jest istotą naszego życia. Mam się stać rodzicem Słowa Bożego. Mam dbać, aby Boże Słowo stało się w nas Ciałem. Kto rodzi miłość, rodzi samego Syna Bożego. Kto spotkał Jezusa, doświadczył czystej miłości i sam zapragnie pałać miłością. Gdy czynisz dobro, rodzisz Syna Bożego. Osoba święta (w aureoli z obrazu) jest zanurzona w Bogu. My mamy też zanurzać się w miłości. W Sakramencie Bierzmowania staliśmy się jednością w Duchu Świętym. Tego uczy nas Maryja. Bądźmy dobrymi synami marnotrawnymi, którzy rzucają się w ramiona Ojca z wielkim zaufaniem. Trzeba zawierzyć się Bogu, na wzór Matki Niepokalanej – naszej Matki.

Po Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka, a potem udaliśmy się na drugą część naszego dnia skupienia do Domu Strażaka, gdzie miejscowa wspólnota przygotowała dla wszystkich poczęstunek.

rybnicki019 (270 kB)

Tu również wysłuchaliśmy konferencji brata Izydora Chmielińskiego: „Asystencja duchowa”.

rybnicki020 (198 kB)

Potem słowo do nas skierował o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny. Mówił, że mamy nauczyć się odczytywać znaków czasu. W Fatimie Matka Boża prosiła dzieci między innymi, aby nauczyły się czytać, bo nie umiały. My znamy litery, umiemy czytać, ale trzeba się nam nauczyć odczytywać Boga. Franciszkański charyzmat, uczy nas pokory. Mamy uczyć się prosić o coś drugiego człowieka, prosić innych o pomoc. Prośba o pomoc była dla św. Jana Pawła II okazją rozmowy o Bogu. Każdy z nas ma być asystentem duchowym tych ludzi, wśród których żyję, do których Pan Bóg posyła nas każdego dnia. Matka Boża prosi nas, abyśmy uczyli się odczytywać znaki czasu, obecnego czasu. Ojciec Ernest prosił, aby wspierać asystentów duchowych modlitwą, postem, ofiarą swego cierpienia, które należy cierpliwie znosić. Uzmysłowić sobie trzeba, że to cierpienie nie jest moim krzyżem, ale jest to cierpienie Chrystusa, a ja Mu w tym pomagam. Ojciec Ernest powiedział, że bez naszego wsparcia, przy licznych obowiązkach, nie wytrzyma i dlatego dziękuje nam za to wsparcie. Trzeba Ducha, żeby ożywiał Prawo. Ciało bez ducha rozkłada się, potrzebuje ducha, żeby żyło. Żeby ta współpraca była dobra, żywa, Bóg pomnaża nasze inwestowanie. Św. Franciszek chce, aby przeczytane jego słowo, było przekazywane innym, żeby nie zatrzymywać tylko dla siebie.

Następnie głos zabrała przełożona regionalna, siostra Cecylia Chmielińska, która zwróciła się z prośbami:

 • aby w każdą środę Wielkiego Postu modlić się i pościć w intencji nowych powołań do FZŚ
 • zgłaszać przez wspólnoty miejscowe FZŚ, kapituły, wizytacje braterskie i pasterskie
 • organizować dni skupienia we wspólnotach
 • umożliwić udział w rekolekcjach członkom FZŚ (pomoc finansowa, dowóz)
 • członkowie Rady mają pomagać wspólnotom miejscowym, które powierzono ich opiece

Na zakończenie spotkania o. Ernest udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Szkolenie przełożonych Wspólnot Miejscowych FZŚ: Rybnik – 11.03.2017 r.

rybnicki016 (212 kB)

W sobotę, 11 marca b.r. o godz. 9 wszyscy członkowie Rady Regionalnej oraz przełożeni Wspólnot Miejscowych i ich zastępcy zgromadzili się w rybnickiej parafii św. Józefa Robotnika. Przybyło 35 osób. Siostra przełożona regionalna Cecylia Chmielińska powitała zebranych i podała program spotkania szkoleniowo-instruktażowego:

 • Droga Krzyżowa.
 • Msza św.
 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do św. Franciszka, odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla, błogosławieństwo Boże i uczczenie relikwii św. Franciszka.
 • Szkolenie w salce parafialnej.
rybnicki015 (238 kB)

 
Drogę Krzyżową poprowadzili franciszkanie świeccy.
Mszę św. celebrował i homilię wygłosił o. Mateusz Smolarczyk OFM z miejscowej wspólnoty – zastępca asystenta regionalnego. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionalnej.

Z homilii:
Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. To nie jest jedynie czas wyrzeczeń, ale czas, gdy możemy poświęcić coś innym. Dzisiaj nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciszy, tylko do hałasu. Gdy jest cisza w kościele, to mówimy, że nic się nie dzieje. Chcemy cały czas modlić się i śpiewać. Dlatego nie słyszymy Boga i siebie nawzajem. Cisza potrzebna jest nam do odpoczynku, żeby nabrać sił, usłyszeć samego siebie i co chce nam Bóg powiedzieć.

W czasie Mszy św. do postulatu zostały przyjęte 2 siostry ze Wspólnoty FZŚ przy parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie – s. Gabriela Chudoba-Jaksik i s. Janina Nowak.

Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odnowiliśmy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla.

rybnicki017 (200 kB)

Po błogosławieństwie i ucałowaniu relikwii św. Franciszka udaliśmy się do salki parafialnej na szkolenie, które przebiegało według następującego programu:

 • Powitanie, słowo wstępne oraz konferencja „Przebaczenie” – przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
 • Konferencję „Prawidłowe prowadzenie dokumentacji we Wspólnotach Miejscowych FZŚ oraz prawidłowe sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Wspólnot i finansowych” –przedstawiła s. Helena Młyńczyk, sekretarz regionalny
 • Konferencja na temat „Pokuta”, br. Izydor Chmieliński, radny ds. formacji w Regionie
 • Konferencja o. Mateusza Smolarczyka OFM, zastępcy asystenta regionalnego

Z konferencji o. Mateusza: W nawiązaniu do minionego Dnia Kobiet i organizowanych przez feministki czarnych marszów, ojciec podkreślił, że tylko w chrześcijaństwie kobieta jest doceniania. Najwięcej kobiet jest w Kościele, a zobaczmy jak to wygląda w krajach muzułmańskich. Bóg objawił Siebie w człowieku. Jego wymagania nie są skomplikowane, to my sobie sami je komplikujemy. Żadne z Dziesięciu Przykazań Bożych nie jest trudne. Nie kradnij, nie zabijaj, czy to jest trudne? – Nie. Mamy być jak dzieci, wszystko przyjmować, tak jak one. Oczywiście dotykamy także spraw tajemniczych. Należy postawić sobie pytanie: czy wierzę w Bogu, czy Bogu?, a to jest zasadnicza różnica. Przegraliśmy młodzież w Kościele. Mamy tylko dorosłych i dzieci. Owszem młodzież nie jest przeciwna wierze, ale jest obojętna. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były wspaniałe, radosne, ale brak jest owoców. Najmniej młodzieży było z Polski. Jeśli chodzi o uchodźców, to należy im pomagać, ale tam na miejscu. Oni nie chcą uciekać ze swego kraju, chcą tylko godnie żyć. My w Europie nie jesteśmy biedni, mamy choćby pod dostatkiem wody, a tam jej brak, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Zamiast narzekać, powinniśmy pomagać innym.
Po wysłuchanych konferencjach był czas na dyskusję.

Szkolenie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem.

przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Rybnik – Zamysłów: Regionalny Dzień Wielkopostny FZŚ – 4.03.2017 r.

W pierwszą sobotę marca, franciszkanie świeccy (57 osób) z Regionu Rybnickiego zgromadzili się w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – Zamysłowie, aby razem przeżywać kolejny dzień skupienia. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, którą poprowadził nasz asystent regionalny, o. Ernest Ogar OFM z tut. parafii. Potem uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez o. Ernesta. Oprawę liturgiczną przygotowała miejscowa Wspólnota FZŚ.

Ewangelia: J 15, 9-17 („To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”).

Z homilii o. Ernesta: Mamy się przemieniać, aby Słowo Ciałem się stało w naszym życiu. To nasze życie ma być świadectwem, dewizą postępowania za Chrystusem. Obecność tutaj świadczy o naszej działalności na tej rybnickiej ziemi. Jesteśmy listem, który pisze Chrystus i musimy być czytelni dla innych. Świadectwo naszego życia ma wpływać na drugiego człowieka. Mamy być świadkami Chrystusa w relacjach codziennych z innymi (w naszych domach, rodzinach, w pracy, na ulicy...).
Ojciec w tym miejscu przytoczył piękny przykład młodego chłopca, który nie był wierzący, nie był nawet ochrzczony, ale dla swej dziewczyny zaczął razem z nią uczęszczać na spotkania Oazy. Z czasem, już nie chodził tylko dla niej, ale wziął sprawy swego wychowania w swoje ręce wbrew rodzicom. Zaangażowanie, siła i odwaga postawienia na swoim tego chłopca zdumiewała innych, ale zwlekał z przyjęciem Sakramentu Chrztu. Na pytanie o przyczynę, powiedział – widząc rozmodlone osoby, a nie odzywające się do siebie, zastanawiam się, czy tak powinny żyć osoby ochrzczone. Jeżeli słyszę obmowy, wulgarne słowa z ust osób ochrzczonych, to boję się, że mogę być zarażony tą chorobą i dlatego zwlekam z przyjęciem chrztu. Gdyby miał ten człowiek możliwość podsłuchać naszych rozmów, czy wówczas starałby się, aby przyjąć chrzest, czy go odłożyć. Bóg przemienia innych posługując się mną. Trzeba być świadkiem Chrystusa zawsze i wszędzie. Głosić nie tylko ustami, ale swym postępowaniem, życiem. My jesteśmy odpowiedzialni za nowe powołania, za pójście za Chrystusem innych. Mamy troszczyć się i modlić za naszych kapłanów, którzy sprowadzają Chrystusa na ołtarze, aby ich nigdy nie zabrakło. Niech FZŚ stanie się płodny teraz i w przyszłości.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie braterskie w salce parafialnej. Najpierw słowo do zebranych skierował o. Ernest, który powiedział, że mamy być mocno ugruntowani w wierze, pałać miłością, być posłańcami pokoju. To jest przesłanie naszych braci Męczenników z Pariacoto, a tego właśnie nauczał św. Franciszek. To nie jest łatwe, ale nikt nam nie mówił, że będzie łatwo. Brak w naszych wspólnotach miłości, ale z Bożą pomocą damy radę.

Postanowienie na Wielki Post – postanówmy zawalczyć o większą naszą wiarę, ofiarną miłość, czasem ugryźć się w język, aby nie mówić tego co chcę, tylko zamilczeć. My mówimy wtedy, kiedy trzeba milczeć, a milczymy kiedy trzeba mówić. Ojciec życzył wszystkim: gorącej wiary, miłości i pokoju.

Siostra Przełożona Cecylia Chmielińska poprosiła wszystkich zebranych, żeby przez Wielki Post w każdą środę cały Region łączył się w poście w intencji powołań do FZŚ. Następnie przekazała w skrócie informacje ze spotkania Przełożonych z Radą Narodową z Warszawy w dniach 25-26 lutego.

Wysłuchaliśmy również konferencji br. Izydora Chmielińskiego, radnego ds. formacji pt. „FZŚ jako zakon w aspekcie teologiczno-kanonicznym” (autor: o. Arkadiusz Czaja OFM). Brat zadał nam pytanie do zastanowienia się, czy my służymy (w naszych wspólnotach) tak jak służył Chrystus?

s. Cecylia Chmielińska
przełożona Regionu Rybnickiego
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Braterski Dzień Skupienia
w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy 18.02.2017 r.

rybnicki013 (178 kB)

 
W sobotę 18.02.2017 r. franciszkanie świeccy (44 osoby) z Regionu Rybnickiego przybyli do kościoła w Przegędzy, aby wspólnie modlić się i umacniać w naszym franciszkańskim powołaniu. W spotkaniu uczestniczył nasz asystent regionalny, o. Ernest Ogar OFM z Rybnika – Zamysłowa oraz wszyscy członkowie Rady Regionalnej.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 Liturgią Godzin, którą poprowadziła miejscowa wspólnota FZŚ.

Następnie rozpoczęła się Eucharystia, a sprawował ją i homilię wygłosił o. Ernest. Na początku Mszy św. słowa powitania skierował do nas ks. Szczepan z tut. parafii.

Ojciec Ernest na wstępie zwrócił się do nas, abyśmy w tej chwili odrzucili świat, rodziny i skupili się na Eucharystii, gdyż niewielu zostało wybranych (12 Apostołów, tylko 3 na Górze Przemienienia).

Z homilii o. Ernesta: Ziemię trzeba traktować jak ogród Pana Boga. Nas – roślinki (chodzi o FZŚ) Bóg wybrał i zasadził w tym ogródku spośród innych uczniów. Jezus wybrał dzisiaj właśnie nas. Objawia się nam jako Bóg i nasz brat. Jednoczy nas, przytula nas. Równość, braterstwo, to jest duchowość św. Franciszka. My franciszkanie świeccy jesteśmy tacy jak inni, a nie lepsi od nich. Co znaczy być ubogim, posłusznym, pokornym i żyć w czystości. Ideał zakonny jest w Chrystusie, tak widział to św. Franciszek. Jeżeli Chrystus jest w centrum mojego życia, to posiadam SKARB i nieważne, kto jest moim przełożonym. Może mieć nawet czarną przeszłość, ale on jest z woli Bożej moim przełożonym. Wtedy wierzysz, że Chrystus kieruje tobą i Wspólnotą. Nie masz problemów ze sobą, nie robię nic, co jest sprzeczne z wolą Bożą. Starać się z całych sił codziennie wybierać Chrystusa na nowo. Niech On się stanie centrum mojego życia i wtedy nie będziemy mieć problemu z ubóstwem, posłuszeństwem, pokorą i czystością. My samych siebie stawiamy na piedestale. Mówimy: Panie Jezu, Panie Jezu, ale są to tylko słowa. Tu ojciec dał piękny przykład ks. Baszabory, który po wygłoszonym Słowie Bożym, zawsze chował się, aby ludzie nie patrzyli na niego, ale uwielbiali Boga, żeby nie przesłaniał im Chrystusa. „Bóg mój i wszystko” Jeśli tak jest, to Bóg jest w centrum mojego życia i wszystkie problemy się rozwiążą, pytania znajdą odpowiedź.

Po Mszy św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka, a potem udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie braterskie. Tu wysłuchaliśmy konferencji naszego asystenta regionalnego o. Ernesta i br. Izydora Chmielińskiego – radnego ds. formacji.

rybnicki014 (203 kB)

 
Z konferencji o. Ernesta OFM: Wyciszmy się i przygotujmy swoje serca i umysły. Ważny jest tu element wspólnoty, gdy jesteśmy razem. Bardzo ważny element spotkań. Nie opuszczajmy naszych miesięcznych spotkań w miejscowych wspólnotach bez ważnego powodu, nie narzekajmy, że jesteśmy chorzy. Gdy chory przyjmuje cierpienie w duchu św. Franciszka, to ono buduje. Radosne przyjęcie cierpienia na wzór św. Franciszka. Są piękne przykłady, gdzie chorzy, chociaż chodzą o lasce, są na spotkaniach. Kiedy mi się nie chce, to popatrz na chorego, który powinien pozostać w domu, ale mimo wielkiego cierpienia jest na spotkaniu. Mamy zachęcać braci i siostry, aby przychodzili na spotkania (dzwonić, przypominać). Nasza formacja, to być razem. Swoją obecnością można wygłosić piękne kazanie. Przykład św. Franciszka, gdy szli z drugim bratem w ciszy przez miasto. Na pytanie brata, kiedy będą głosić kazanie, św. Franciszek odpowiedział, że właśnie wygłosili już kazanie. Bóg wybiera najlepszą glebę dla nas (FZŚ) i nigdzie indziej nie uświęcimy się.

Ojciec Ernest zachęcał również do nabycia książki, autorstwa o. dr. hab. Zdzisława Gogolii OFM Conv. pt. „Męczennicy z Pariacoto” o życiu i męczeńskiej śmierci franciszkańskich misjonarzy z Peru: o. Zbigniewie Strzałkowskim i o. Michale Tomaszku.

Brat Izydor Chmieliński odczytał konferencję na temat: „Charyzmat św. Franciszka w Regule” – ojca Gabriela Kudzi OFM.

s. Cecylia Chmielińska
przełożona Regionu Rybnickiego
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Wprowadzenie relikwii bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego i O. Michała Tomaszka
do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – 5 lutego 2017 r.

rybnicki004 (234 kB)

W niedzielę w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – Zamysłowie, na Mszy św. o godz. 11 miało miejsce wprowadzenie relikwii błogosławionych Męczenników Franciszkańskich z Pariacoto w Peru, o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFM Conv i o. Michała Tomaszka OFM Conv. W uroczystej procesji z ministrantami, z udziałem pocztu sztandarowego FZŚ z miejscowej parafii, wniesiono relikwie błogosławionych i umieszczono w pobliżu ołtarza na specjalnym stoliku Nastąpiło krótkie powitanie przez proboszcza o. Ernesta Ogara i o. Zdzisława Gogola OFM Conv, który przywiózł relikwie z Krakowa W czasie Mszy św., po Ewangelii, został przeprowadzony obrzęd poświęcenia relikwiarza oraz odczytany stosowny certyfikat stwierdzający tożsamość relikwii i upoważniający wiernych do czczenia relikwii.

rybnicki006 (53 kB)

Bł. o. Zbigniew Strzałkowski z zawodu był mechanikiem i przez rok pracował w zawodzie. W 1979 r. wstąpił do nowicjatu franciszkańskiego. Święcenia przyjął we Wrocławiu 7 czerwca 1976 r. i pracował 2 lata w Legnicy. 30 listopada 1988 r. wyjechał na misje do Peru.
Bł. o Michał Tomaszek pochodził z Ziemi Żywieckiej. W ramach szkoły średniej ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Legnicy w 1980 r. Wstąpił do nowicjatu 23 maja 1987 r. Przyjął święcenia kapłańskie i 2 lata pracował w Pieńku koło Zgorzelca. W lipcu 1989 r. wyjechał na misje do Peru.
Ojcowie Michał i Zbigniew byli na tej samej placówce w Pariacota. Od wielu lat komuniści z partii Świetlisty Szlak terroryzowali kraj dążąc do przejęcia władzy. Kilka tygodni wcześniej, podczas zebrania diecezjalnego, biskup poinformował księży, że terroryści żądali, aby wszyscy kapłani cudzoziemscy wyjechali z kraju – oczywiście żaden nie wyjechał, zostali ze swoim ludem.

O. Zbigniew Strzałkowski OFM Conv oraz o. Michał Tomaszek OFM Conv zostali zamordowani 9.08.1991 r. w Pariacoto. Beatyfikowano ich 5.12.2015 r. w Chimbote w Peru.

rybnicki005 (231 kB)

Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv. z Krakowa,. Współcelebransami byli o. Ernest Ogar OFM i o. Metody Miś OFM z tut. parafii. Na początku o. Zdzisław Gogola mówił o heroicznej postawie bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego, mówił o wierności swemu powołaniu by nie lękać się zła, zaufać Bogu, zachować swoją tożsamość. Ludzie z Pariacota bardzo pokochali błogosławionych, mimo że krótko byli z nimi – około 2 lat. Byli to ojcowie skromni, ubodzy, odważni, troszczący się o każdego człowieka. O Michał był człowiekiem głębokiej wiary, rozmodlonym, wielkim czcicielem Matki Bożej, miał niezwykły dar ewangelizowania młodzieży i dzieci. Docierał do nich zwłaszcza przez muzykę i śpiew. Natomiast o. Zbigniew był silnym, odważnym człowiekiem – troszczył się o chorych, Pragnienie służenia innym wypływało z jego wielkiej wiary i chęci naśladowania św. Maksymiliana Kolbe. Talent organizacyjny łączył z pracowitością i wielką odpowiedzialnością. Parafianie, zaraz po męczeńskiej śmierci, widzieli w nich świętych. Gromadzili się przy ich grobach, składali kwiaty i zanosili modlitwy. Ojcowie Zbigniew i Michał zginęli za to, że głosili Ewangelię i pokój, że nieśli pomoc chorym i potrzebującym, troszczyli się o dzieci. Terroryści wmawiali miejscowym, że religia to „opium dla ludzi” i z nienawiści do Kościoła katolickiego, bestialsko zamordowali tych oddanych dla sprawy Bożej kapłanów. Przy ciele o. Zbigniewa pozostawili kartkę z napisem: „Tak umierają psy imperializmu”. Zamordowani ojcowie mieli jeszcze wiele planów, chcieli rozbudować franciszkańską misję w Pariacoto, ale plany Boże były inne. Bóg powiedział: już wystarczy, Na grobie Męczenników widniał wymowny napis, a brzmi on: „Mocni w wierze, pałający miłością, posłannicy pokoju aż do męczeństwa”.

Po Mszy św. wszyscy obecni w kościele uczcili relikwie błogosławionych męczenników przez ucałowanie.

O. Ernest zaprosił Radę Regionalną FZŚ na spotkanie do refektarza. Tu był poczęstunek oraz możliwość porozmawiania z o. Zdzisławem Gogolą OFM Conv oraz zadawania pytań na nurtujące nas problemy związane z FZŚ. Ojciec Gogola opowiadał różne szczegóły z pracy misyjnej, bo na każdej placówce jest inaczej. I dzień jak co dzień, a każdy inny… Oprócz o. Zdzisława i o. Ernesta, na spotkaniu był br. Jan Hruszowiec OFM Conv, który przyjmuje prośby o relikwie męczenników z Pariacoto i przekazuje je osobiście danym parafiom. O. Ernest prosi, abyśmy szerzyli kult błogosławionych i spisywali świadectwa o łaskach otrzymanych przez ich wstawiennictwo i przekazywali te informacje bezpośrednio do niego.

My, uczestniczący w tym obrzędzie, byliśmy w podniosłym nastroju – pełnia szczęścia. Niech przykład wiary oraz wstawiennictwo błogosławionych o. Zbigniewa oraz i o. Michała prowadzą nas do coraz lepszego naśladowania Ich oraz NMP i doprowadzi nas do samego Boga, który jest źródłem i szczytem świętości.

Na zakończenie spotkania o. Zdzisław udzielił nam Bożego błogosławieństwa i życzył wytrwania w naszym powołaniu we FZŚ.
sekretarz s. Helena Młyńczyk
radna s. Bogdana Fitał

Braterski Dzień Skupienia w parafii św. Józefa w Kłokocinie – 28.01.2017 r.

rybnicki002 (229 kB)

 
W sobotę bracia i siostry z FZŚ spotkali się w kościele w Kłokocinie na kolejnym dniu skupienia. Razem było nas 35 osób, w tym wszyscy członkowie Rady Regionalnej. Spotkaniu przewodniczył o. Ernest Ogar OFM – nasz asystent regionalny. Najpierw wraz z panią organistką śpiewaliśmy piękne polskie kolędy. Przed rozpoczęciem Mszy św. wszystkich obecnych w kościele, serdecznie powitał miejscowy ks. Proboszcz. Eucharystię sprawował i homilię wygłosił o. Ernest, a oprawę liturgiczną przygotowała miejscowa wspólnota FZŚ. Z homilii: Boże Narodzenie jest w nas, gdy staramy się wykorzenić w nas to, co jest złe. Mamy żyć w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Święty Franciszek, tak bardzo pragnął, abyśmy byli Emmanuel = Bóg z nami. Jesteśmy jak roślinki posadzone w ogrodzie Boga. Mamy tak kwitnąć i pachnieć, aby inni patrząc na nas chwalili Boga. Nasze życie musi być szczere i autentyczne, a wtedy pociągniemy innych do FZŚ. Musimy wypełnić mandat, czyli pełnić wolę Bożą. Z odwagą głosić Chrystusa. Nie mogę być inny na spotkaniach, czy na Mszy św., a potem wstydzić się swojej wiary, przynależności do FZŚ. Mamy się umniejszać, żeby Bóg w nas wzrastał.

rybnicki003 (216 kB)

Po Mszy św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka i udaliśmy się na spotkanie braterskie do salki parafialnej, gdzie wspólnota miejscowa przygotowała poczęstunek.

Następnie głos zabrał o. Ernest, który powiedział między innymi, żebyśmy byli świadkami Chrystusa, by wypełniać wolę Boga, żeby umocnić nasze więzy rodzinne. Mamy zachęcać innych z naszych wspólnot do udziału w Dniach Skupienia, aby tu uprawiać glebę naszego serca. Ojciec powiedział, że nie jesteśmy tylko jakąś grupą parafialną, lecz ZAKONEM, strukturą Kościoła, stąd nasze prawa i obowiązki. Mamy sobie uświadomić, że jesteśmy Zakonem. Musimy zachować hierarchię. Pierwszy jest dla mnie Zakon, bo składaliśmy przysięgę. FZŚ ma skutki prawne w Kościele. Być sprawiedliwym przed Bogiem, to jest wypełniać Jego wolę. Sprawiedliwy przed Bogiem będzie żył na wieki. Gdy złagodzono Regułę I Zakonu i pozwolono zakonnikom chodzić bez habitu, to spowodowało brak nowych powołań, utratę tożsamości.

Ojciec zaprosił do przyjazdu do Rybnika-Zamysłowa w dniu 5.02.2017 r. na uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionych męczenników z Peru – ojców franciszkanów Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, na Regionalne Spotkanie Wielkopostne FZŚ w dniu 4.03.2017 r. oraz na pielgrzymkę do Miejskiej Górki w dniu 6.05.2017 r.

Ojciec zachęcał do udziału w rekolekcjach dla FZŚ w Kokoszycach i podał, że w tym roku poprowadzi je o. Innocenty Kiełboniewicz OFM z Jaworzynki. Zaproponował, aby włączyć się w pomoc materialną rodzinie w Syrii.

Następnie wysłuchaliśmy konferencji br. Izydora Chmielińskiego, radnego ds. formacji: „Wykład modlitwy Ojcze nasz”.

Na zakończenie spotkania o. Ernest udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

s. Cecylia Chmielińska
przełożona regionalna
s. Helena Młyńczyk
sekretarz regionalny

Regionalny Dzień Adoracji Bożej Dzieciny i Spotkanie Opłatkowe FZŚ
– Rybnik – 7.01.2017 r.

Mimo mroźnej pogody na spotkanie do parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku przybyło wielu braci i sióstr ze wspólnot miejscowych FZŚ (razem 63 osoby). Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 Mszą św., którą celebrował i homilię wygłosił o. Tytus OFM z tutejszej parafii.

Ewangelia: Mt 4, 12-17.23-25 „Pole działalności”

Z homilii: Mamy być zaczynem. Najpierw sami się przemieńmy, a potem innych. Mamy być wsparciem dla drugich, a jeśli odrzucą nasze wsparcie, to iść dalej, otoczyć ich modlitwą. Mamy podać swoją rękę innym, obdarzyć uśmiechem, dobrym słowem. Mamy wskazywać innym Boga, swoim życiem i przykładem, nie obrażać się, nie zniechęcać, ale iść dalej.

Oprawa liturgiczna: czytanie – s. Bogdana Fitał, psalm – br. Zymunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk, procesja z darami – s. Kazimiera Świder i s. Aleksandra Zabieglińska.

[Rozmiar: 371589 bajtów]


Po Mszy św. odbyła się adoracja Bożej Dzieciny, którą prowadziły: s. Helena Młyńczyk, br. Zygmunt Wolny i s. Bogdana Fitał. Między poszczególnymi czytaniami śpiewaliśmy różne kolędy.

Po modlitwie w kościele udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie opłatkowe. Tu łamaliśmy się opłatkiem, były życzenia noworoczne oraz poczęstunek. Pod nieobecność przełożonej regionalnej s. Cecylii Chmielińskiej jej obowiązki przejął z-ca br. Zygmunt Wolny. Przekazał on wszystkim życzenia i ważne informacje dotyczące naszych wspólnot. Natomiast s. Helena Młyńczyk – sekretarz – przyjmowała sprawozdania z działalności wspólnot miejscowych FZŚ za 2016 rok, a s. skarbnik Janina Piasecka sprawozdania finansowe.

Spotkanie zakończyło się o godz. 14.00.

s. Helena Młyńczyk

Kalendarz Spotkań 2017 r. – Region Rybnicki

 • I. Święta Regionalne – pielgrzymowanie wszystkich członków FZŚ
  • 07.01.2017 r. (sobota) – Adoracja Bożej Dzieciny – Rybnik, św. Józef, godz. 11.00
  • 22.04.2017 r. (sobota) – Modlitwy o nowe powołania do FZŚ i wytrwanie, w nim. Jastrzębie – par. Miłosierdzia Bożego, godz. 11.00
  • 02.08.2017 r. (środa) – Odpust Porcjunkuli – Panewniki, godz. 11.00
  • 04.10.2017 r. (środa) – Św. Franciszka, Dziękczynienie za powołanie do FZŚ – Rybnik, św. Józef, godz. 11.00
  • 02.12.2017 r. (sobota) – Dz. Adwentu FZŚ w obronie życia i Rodzin – Pszów, godz. 11.00

 • II. Regionalne Dni Skupienia
  • 04.03.2017 r. – Regionalny Dzień Wielkopostny – Rybnik – Zamysłów, godz. 10.00
  • 24.06.2017 r. – Regionalny Dzień Uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Lubomia, godz. 9.00

 • III. Dni Skupienia Braterskie (lokalne)
  • 28.01.2017 r. – Kłokocin – św. Józefa, godz. 10.00
  • 18.02.2017 r. – Przegędza – Podwyższenia Krzyża Św., godz. 10.00
  • 18.03.2017 r. – Studzionka – Wniebowzięcia NMP, godz. 10.00
  • 09.09.2017 r. – Leszczyny – św. Andrzeja Boboli, godz. 10.00
  • 14.09.2017 r. – Rybnik Kamień – św. Alberta, godz.10.00
  • 28.10.2017 r. – Rybnik Boguszowice – św. Barbary, godz. 10.00

 • IV. Pielgrzymki
  • 06.05.2017 r. – pielgrzymka do Miejskiej Górki DZIEŃ EUZEBIUSZA – sanktuarium
  • 20.05.2017 r. – pielgrzymka międzyregionalna do MB Fatimskiej, Turza Śląska, godz. 10.00
  • 21/22 07.2017 r. – XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ do Częstochowy.

 • V. Noc Pokuty i Wynagrodzenia – Turza Śląska
  • 29/30.09.2017 r. – 20.00 wieczorem – 4.00 rano

 • VI. Szkolenia
  • 25.02.2017 r. – Rybnik, godz. 9.00 – przełożeni i zastępcy z wspólnot miejscowych
  • 18.11.2017 r. – Jastrzębie i 25.11.2017 r. – Rybnik, godz. 9.00 Msza św.

 • VII. Rekolekcje zamknięte 2017 r.
  • 3-6.04.2017 r.; 9-12.10.2017 r. – Kokoszyce, tel. 32-45-614-97

 • VIII. Spotkania Rady Regionu Rybnickiego 2017 r.
  • 7.01.2017 r. – Rybnik – godz. 9.00 spotkanie rady, godz. 11.00 – Msza św. i spotkanie braterskie
  • 5.02.2017 r. – Rybnik – godz. 9.00 Msza św., godz. 13.00 spotkanie rady
  • 25.03.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
  • 29.04.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
  • 27.05.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
  • 17.06.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
  • 08.07.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie. (13)
  • 19.08.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
  • 23.09.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
  • 21.10.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
  • 18 i 25.11.2017 r. – Szkolenie i spotkanie rady
  • 09.12.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie

Regionalny Dzień Adwentowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
W Obronie Życia i Rodzin – Pszów 3.12.2016 r.

rybnicki008 (430 kB)

W grudniową sobotę franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego (40 osób) przybyli do Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej do Pszowa, na spotkanie adwentowe. Wszystkich obecnych serdecznie powitał miejscowy ks. Adam Kandziora.

Program spotkania:
– Od godz. 11 do godz. 12 wystawienie Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji prowadziliśmy modlitwę w obronie życia i rodzin. Czytania prowadzili przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska i zastępca przełożonej br. Zygmunt Wolny. Między czytaniami śpiewaliśmy pieśni. Siostra Helena Młyńczyk poprowadziła dziesiątkę Różańca, a br. Izydor Chmieliński Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

– O godz. 12 uczestniczyliśmy we Mszy św., którą sprawował i homilię wygłosił o. Gilbert Ciąberlik OFM z Rybnika.

– Po Mszy św. spotkanie braterskie w salce.

Oprawa liturgiczna: czytanie – br. Izydor Chmieliński, psalm – br. Zygmunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk.

Z homilii o. Gilberta: „Nawracajcie się, bo blisko jest Królestwo Boże”. O czym myślimy w tych dniach rozpoczętego Adwentu? (jakie kupić prezenty?, czy wziąć pożyczkę?). Jeżeli tak się przygotowujemy, to nawet dziś możemy podzielić się opłatkiem i… już po świętach. Adwent – to czas oczekiwania. Na kogo czekamy? Musimy się nawracać i trzeba to rozpocząć od siebie. Przygotować się na narodzenie Jezusa, tak, jak to uczyniła Maryja. Mamy być przykładem dla innych, nie tylko się modlić, ale tak postępować w swoim życiu, żeby przyciągnąć innych do Boga. Mamy widzieć belkę w swoim oku, a nie drzazgę w oku bliźniego. Jak mamy mieć gości, to sprzątamy, wyglądamy czy już jadą, czy tak samo potrafimy oczekiwać na narodzenie Jezusa?”.

rybnicki009 (231 kB)

Po Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka, a potem było spotkanie braterskie w sali. Tu wysłuchaliśmy konferencji br. Izydora Chmielińskiego – radnego ds. formacji w Regionie, na temat: X Przykazanie Boże „Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest”.

rybnicki010 (142 kB) rybnicki011 (161 kB) rybnicki012 (170 kB)

Obecne na spotkaniu wspólnoty miejscowe otrzymały od s. Heleny Młyńczyk – sekretarza regionalnego, druki do sporządzenia rocznych sprawozdań z działalności wspólnot i finansowych. Natomiast s. przełożona regionalna wręczyła życzenia świąteczne, kalendarz spotkań w Regionie Rybnickim na 2017 r., wykaz członków Rady Regionalnej z adresami i numerami telefonów.

Na zakończenie spotkania o. Gilbert udzielił braciom i siostrom Bożego błogosławieństwa.

Pokój i Dobro
s. Cecylia Chmielińska – przełożona regionalna
s. Helena Młyńczyk – sekretarz

III Kapituła Wyborcza Regionu Rybnickiego FZŚ – 19.11.2016 r.

Kapituła wyborcza odbyła się 19 listopada 2016 r. o godz. 9.00. Wszyscy zgromadzili się w kościele Franciszkańskim św. Józefa Robotnika w Rybniku, gdzie sprawowana była Eucharystia w intencji Kapituły. Przewodniczył o. Zdzisław Gogola OFMConv z Krakowa, Asystent Narodowy, który wygłosił także homilię, a współcelebrował o. Ernest Ogar OFM, asystent diecezjalny i regionalny. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady.

Po Mszy św. uczestnicy Kapituły udali się do salki parafialnej. Po uzupełnieniu listy obecności i jej sprawdzeniu rozpoczęto obrady. Kapitułę przeprowadził br. Zygfryd Smarzyk, sekretarz narodowy, delegat przełożonej narodowej FZŚ w Polsce, oraz o. Zdzisław Gogola OFMConv z Krakowa, Asystent Narodowy. Obrady rozpoczęto Hymnem do Ducha Świętego. Ojciec Zdzisław Gogola OFM Conv poprowadził modlitwę na rozpoczęcie spotkania, a przewodniczący Kapituły br. Zygfryd skierował słowa powitania do zebranych i wyjaśnił cel Kapituły. Przełożona regionalna s. Bogdana Fitał serdecznie powitała gości oraz wszystkich członków Kapituły i przedstawiła członków ustępującej Rady.

W dalszej części obrad zostały przedstawione sprawozdania: z działalności ustępującej Rady, które prezentowała przełożona s. Bogdana Fitał, finansowe – s. Helena Młyńczyk (skarbnik br. Czesław Jaśkiewicz zmarł w styczniu w 2016 r.), ze szkoleń i formacji – s. Cecylia Chmielińska, z działalności młodzieży franciszkańskiej i rycerzy św. Franciszka – s. Bernarda Mazurek, z działalności z Unii Misyjnej – w imieniu s. Marii Marszolik przedstawiła s. Bogdana Fitał. Br. Zygfryd i ojcowie podziękowali ustępującej Radzie za 3-letnią pracę.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się II część Kapituły. Wezwaliśmy pomocy Ducha Świętego śpiewem hymnu ,,O Duchu Stworzycielu przyjdź’’, po czym o. Gogola poprowadził modlitwę i odczytał krótki tekst Pisma Świętego. Potem przewodniczący Kapituły odmówił modlitwę z Rytuału i rozpoczęła się część wyborcza zgodnie z normami konstytucji. Sekretarz kapituły br. Marian Franc poinformował, że jest kworum – na 83 zaproszonych delegatów ze wszystkich wspólnot miejscowych FZŚ stawiło się 68 uprawionych do głosowania, a nieobecnych było 15. Br Zygfryd zachęcił, żeby kandydować do Rady Regionu, że trzeba dać z siebie ofiarę. Jest to służba dla wspólnoty, dla człowieka i dla Boga. Pouczył o przebiegu tajnego głosowania i jak prawidłowo oddać głos. Na przełożonego musi być oddane 50 proc. głosów + 1, jeśli kandyduje pierwszy lub drugi raz, czyli 35; jeśli kandyduje po raz trzeci potrzebne są 2/3 głosów, czyli 46. Po każdym głosowaniu komisja skrutacyjna liczy głosy. Potem sekretarz kapituły podaje, ile głosów uzyskał dany kandydat, przewodniczący kapituły pyta kandydata, czy zgadza się przyjąć urząd i zatwierdza wybór.

Zgłoszono 2 kandydatów; s. Cecylię Chmielińską i s. Bogdanę Fitał. Kandydaci wyrazili zgodę. Wynik głosowania; s. Cecylia Chmielińska 42 głosy, s. Bogdana 26 głosów. Przełożoną regiony na kolejną kadencję została s. Cecylia Chmielińska.


Wybrano następujący skład nowej Rady Regionu Rybnickiego:

 • Przełożona – s. Cecylia Chmielińska
 • z-ca przełożonej – br. Zygmunt Wolny
 • sekretarz – s. Helena Młyńczyk
 • skarbnik – s. Janina Piasecka
 • radny ds. formacji – br. Izydor Chmieliński
 • radna ds. MF i Rycerzy św. Franciszka, kroniki i artykułów – s. Bogdana Fitał
 • radna ds. gospodarczych – s. Bernadeta Mazurek
 • radna ds. kolportarzu i rozprowadzania książek – s. Aleksandra Zabieglińska

Po zakończeniu głosowania br. Zygfryd Smarzyk zatwierdził wybór Rady Regionu Rybnickiego na kolejną kadencję i poprowadził modlitwę końcową. Członkowie nowej rady złożyli przyrzeczenie. Po wyborze nastąpiły gratulacje i życzenia. Zrobiono także wspólne zdjęcie.

[Rozmiar: 247908 bajtów]

Nowa przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska podziękowała br. Zygfrydowi i o. Zdzisławowi Gogoli za prowadzenie Kapituły. Podziękowała również za udział o. Ernestowi i wszystkim obecnym. Swoje podziękowania odwzajemnili prowadzący Kapitułę.

Ojciec Ernest w końcowej konferencji powiedział między innymi, że nie bez znaczenie jest termin naszej Kapituły, gdyż w tym dniu 19 listopada w Krakowie Łagiewnikach odbył się Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na koniec ojcowie udzielili wszystkim błogosławieństwo i rozeszliśmy się do domów.

Pokój i Dobro
s. Cecylia Chmielińska
przełożona Regionu Rybnickiego FZŚ

Wizytacja braterska Regionu Rybnickiego w dniach 7-8 lipca 2012 r.

[Rozmiar: 87711 bajtów]

Powitanie przedstawiciela Rady Narodowej, radnego ds. formacji, br. Michała Rynkowskiego nastąpiło w najchłodniejszym pomieszczeniu w ten upalny trzydziestostopniowy lipcowy dzień, gdzie również nastąpiła prezentacja członków Rybnickiej Rady Regionalnej. Przełożona regionalna s. Bogdana Fitał i zastępca br. Izydor Chmieliński powitali brata wizytatora narodowego na dworcu w Rybniku, natomiast nie przyjechał wizytator pasterski o. Marian Jarząbek OFM Conv. – przewodniczący Konferencji Asystentów Narodowych z powodu niespodziewanego zdarzenia w swoim klasztorze w Warszawie.

Wizytacja rozpoczęła się Mszą św., którą w kaplicy klasztornej sprawował o. Lucjusz Wojtowicz OFM – asystent regionalny, oraz o. Lidian Strzeduła OFM – asystent wspólnoty. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył o. Lidian, czytanie prowadził br. Izydor, psalm zaśpiewała s. Bogdana, homilię wygłosił o. Lucjusz Wójtowicz OFM, śpiewy w czasie liturgii rozpoczynała s. Helena.

Po uroczystej Mszy św. o. Lucjusz oprowadził brata Michała wraz z członkami rady po budynku, wskazując na ciekawe witraże, kościół odnowiony na jubileusz 90-lecia przybycia franciszkanów do Rybnika, oraz wskazał na tablicę pamiątkową o. Euzebiusza ufundowaną przez wspólnoty regionu rybnickiego z tej okazji, a poświeconą w czasie jubileuszowych uroczystości. O. Euzebiusz Huchracki, był przez 3 lata gwardianem w klasztorze w Rybniku, zginął śmiercią męczeńską w Dachau w czasie II wojny światowej. Na ukończeniu jest jego proces beatyfikacyjny, którego promotorem jest o. Lucjusz. Pokazał również pamiątkowy dąb zasadzony z okazji jubileuszu, gdzie pod figurą św. Józefa, patrona parafii, wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Następnie przy kawie, herbacie, a przede wszystkim napojach chłodzących, brat Michał prowadził wizytację sprawdzając prowadzone przez region dokumenty wspólnot. Wspólnoty są pod opieką wszystkich członków rady regionu – każdy ma tylko trzy, które powiadamia o ważnych wydarzeniach i przygotowuje do wizytacji i kapituły. Po nieszporach było spotkanie braterskie członków rad wspólnot z wizytującym bratem Michałem przy posiłku wieczornym, herbacie lub napojach i kiełbaskach przygotowanych na wizytację przez radę oraz pączkach, które ufundowała wspólnota z parafii św. Antoniego w Rybniku, a przyniosła jeszcze ciepłe ich przełożona s. Elżbieta Winiarska. Na spotkaniu w rodzinnej atmosferze mówiło wielu, s. przełożona Bogdana powitała wszystkich i wyjaśniała, że szkolenie przełożonych było odwołane z powodu siarczystych, prawie syberyjskich mrozów (minus 20 stopni) w lutym, teraz natomiast jest spotkanie wizytacyjne z bratem z Rady Narodowej w afrykańskich upałach – jak na Saharze – plus 30 stopni – wieczorem nieco mniej) . Ojciec mówił o celowości spotkań nie tylko okazyjnych, ale i wspólnotowych, dając wiele przykładów z życia św. Franciszka, brat Michał mówił o wspólnotach, obecnościach na spotkaniach, prowadzeniu dokumentów, o wolontariacie i młodych we FZŚ. Były śpiewy, które prowadziła przedstawicielka młodzieży, jedna – wszak to wakacje, były pytania i prośba do brata o kserokopię jego wystąpienia. Wszystko dobiega końca – to spotkanie zakończono apelem jasnogórskim w kościele, wszak to była pierwsza sobota.

Następny dzień – w niedziele kontynuowano wizytację, s. Bogdana – przełożona regionalna pokazywała prowadzoną dokumentacje Rady, księgę korespondencji; sekretarz s. Helena Młyńczyk – protokoły z comiesięcznych spotkań. Natomiast była nieobecna s. skarbnik Stefania Smusz – po operacji zaćmy na jednym oku – dokumenty pokazywała s. Helena wraz z przełożoną: a mianowicie księgę finansową, która z przychodami i rozchodami jest prowadzona na bieżąco z zaznaczonymi datami, rozchody są dokumentowane paragonami, każdy jest opatrzony pozwoleniem do wypłaty przez czł. rady. Siostra Wanda Sak, członek ds. formacji, chociaż była obecna w pierwszym dniu – ze względu na złe samopoczucie – jest po chemioterapii nie była obecna drugiego dnia. Siostra przełożona wyjaśniła, że szkolenia formacyjne są co roku dwukrotnie: a mianowicie: w miesiącu listopadzie jest szkolenie w dwóch grupach: jastrzębskiej i rybnickiej – dla wszystkich członków rad wspólnot miejscowych oraz w lutym, tylko w Rybniku, spotkanie przełożonych i zastępców. Oprócz spotkań szkoleniowych formacyjne konferencje są prowadzone przez o. asystenta Lucjusza oraz o. Lidiana i s. przełożoną na spotkaniach regionalnych oraz Dniach Skupienia wspólnotowych. Zastępca przełożonej br. Izydor Chmieliński wyjaśniał różne sprawy związane z pełnioną funkcją. Siostra Kazimiera Świder – radna ds. gospodarczych wraz z siostrą Aleksandrą Zabieglińską, radną ds. wolontariatu, oraz s. Bernardą zajmowały się wszystkim co dla ciała było potrzebne w tym upale, zarówno napojami jak i posiłkiem. Wraz z kilkoma siostrami ze wspólnoty miejscowej Siostra Bernarda Mazur, członek rady ds. MF i Rycerzy św. Franciszka, prowadzi właściwą dokumentację. Siostra Maria Marszolik prowadzi Apostolstwo Misyjne pod nazwą „Unia Misyjna” w obrębie której jest tzw. „Adopcja na odległość” czyli opłata na kształcenie konkretnych dzieci z misji franciszkańskich (jest ich ponad 30), prowadzi również opiekę modlitewna konkretnych misjonarzy franciszkańskich przez wspólnoty, oraz zaproszenia tych misjonarzy na spotkania ze wspólnotą gdy są na urlopach w kraju. Organizuje również co roku regionalne pielgrzymki – dotychczas były: Śladami bł. Anieli Salawa do Krakowa i Sieprawia, do Sanktuarium MB Środowiska Naturalnego w Bujakowie, do MB Rodzin w Leśniowie, Piękną kronikę prowadzi s. przełożona regionalna dając obszerne relacje z regionalnych i braterskich dni spotkań oraz ze szkoleń i innych wydarzeń, jak niedawno obchodzony jubileusz i fundacja tablicy pamiątkowej, obchodzenie jubileuszy wspólnot oraz jubileuszy członków FZŚ Kronikę podziwiał również brat wizytujący.

Kwartalnik „POKÓJ I DOBRO” jest redagowany przez region katowicki wspólnie z regionem rybnickim. – w nim są artykuły formacyjne oraz informacyjne i kronikarskie łącznie ze zdjęciami. Br. Czesław Jaśkiewicz, odpowiedzialny za kolportaż tego kwartalnika, jest kościelnym i w swojej parafii miał uroczystość, a mianowicie podniesienie do godności sanktuarium jego kościoła pw. Opatrzności Bożej przez metropolitę abpa Wiktora Skworca i na wizytacji był obecny tylko podczas wieczornego spotkania –- poinformowała s. przełożona.

Rada prenumeruje również Głos Św. Franciszka. – W zakresie powołań przeprowadza się tzw. niedziele powołaniowe, gdzie głoszone są nauki o św. Franciszku i FZŚ od wieczornej Mszy św. w soboty i przez całą niedzielę. Jest praca na rzecz parafii, promocja kwartalnika „Pokój i Dobro” oraz świadectwo życia w swoim środowisku – wyjaśniała s. przełożona Bogdana. Wizytację zakończono o godz. 13 niedzielną Mszą św. w intencji wspólnot, po której spotkanie miała miejscowa wspólnota, której przełożoną jest s. Kazimiera, więc brat wizytujący Michał Rynkowski wraz z przełożoną s. Bogdaną i zastępcą br. Izydorem byli zaproszeni jako goście. O godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego zakończyło się spotkanie, a brat wizytujący został odwieziony samochodem na dworzec w Rybniku.

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w wizytacji, przede wszystkim bratu Michałowi Rynkowskiemu z Rady Narodowej, oraz br. Izydorowi, za wszelką pomoc i wytrwałość, i wszystkim członkom Rady. Bóg Zapłać.

s. Bogdana Fitał

regionalna przełożona

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com