ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Olsztyński – wieści

Zapraszamy:

Gietrzwałd: Rekolekcje Regionu Olsztyńskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

[Rozmiar: 281296 bajtów]

W dniach 17-20 sierpnia 2017 r. w Gietrzwałdzie odbyły się doroczne rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Olsztyńskiego.

Rekolekcje przeprowadził ojciec Joel Kokott OFM, który w latach wcześniejszych był Asystentem Regionu Olsztyńskiego.

Hasło rekolekcji brzmiało: „Oto Matka twoja”. Patronami rekolekcji były dzieci fatimskie – św. Hiacynta i św. Franciszek Marto.

Podczas rekolekcji towarzyszyła nam w relikwiach patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce bł. Aniela Salawa.

W ćwiczeniach duchowych myślami przewodnimi było ukazanie orędzia Matki Bożej w Gietrzwałdzie i w Fatimie. Ojciec przybliżył życie Maryi, Jej cnoty i matczyną troskę o zbawienie ludzi.

[Rozmiar: 275623 bajtów]

Podczas homilii i wielu konferencji Ojciec Joel ukazał Maryję, jako najwierniejszą towarzyszkę życia Jezusa. Jej Niepokalane poczęcie, pełnię łaski, tę która tajemnicę i boskość Jezusa rozważała w cichości swojego serca, aż po krzyż. Święty nasz Ojciec Franciszek obrał Matkę Bożą za patronkę i opiekunkę serafickiego zakonu.

Ojciec duchowny przybliżył nam główne przesłania Matki Bożej w Gietrzwałdzie i Fatimie. Sprowadzają się one między innymi do trzech najważniejszych próśb Maryi:

  • aby ludzie nie obrażali więcej Boga swoimi grzechami,
  • aby ludzie czynili pokutę i wynagradzali Bogu za zniewagi,
  • aby codziennie odmawiali różaniec.

Ojciec rekolekcjonista zachęcał tercjarzy do codziennego odmawiania różańca. Poprzez tę modlitwę można zmienić bieg wydarzeń w świecie jak też w życiu rodzinnym i osobistym. Odmawianie różańca sprawi, że będziemy kroczyć wytrwale w wierze.

Ten rok jest rokiem szczególnym, gdyż 140 lat temu Matka Boża objawiła się w Gietrzwałdzie. Jest to także 50 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej koronami papieskimi, setna rocznica objawień w Fatimie i Jubileusz trzechsetlecia Koronacji wizerunku Królowej Polski. Jest to czas szczególny.

Ojciec Joel wspomniał też między innymi o „kulturze tymczasowości”, która potrzebuje mieć inną furtkę, inne drzwi otwarte na inne możliwości. Jest prowizoryczna. Nie jest wierna, stała, często skierowana jedynie na zysk.

Powołanie i wiara, to skarby, których należy strzec. Należy troszczyć się o to każdego dnia poprze modlitwę, braterstwo wspólnotowe i dobrą formację duchową, która broni przed kulturą ulotności. Pozwala to postępować wytrwale w wierze. W oparciu o to można praktykować rady ewangeliczne.

Ojciec wzbogacił rekolekcje o pokaz slajdów z Ziemi Świętej, a także z posługi franciszkanów w krajach misyjnych: w Papui Nowej Gwinei i Boliwii.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy od odśpiewania godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, po których była Eucharystia, homilie i konferencje. Codziennie był odmawiany Różaniec. W piątek odprawiliśmy Drogę Krzyżową, Adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Podczas rekolekcji nastąpił uroczysty obrzęd przyjęcia do Nowicjatu brata Wiesława i Profesji wieczystej siostry Czesławy.

[Rozmiar: 227366 bajtów]

Nie zabrakło radosnych, braterskich i siostrzanych spotkań, rozmów tercjarzy przy wodzie ze źródełka pobłogosławionego przez Maryję.

Każdy dzień uwieńczony był Apelem Maryjnym w Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej.

[Rozmiar: 394069 bajtów]

Dziękując Panu Bogu za czas, który nam dał, pragniemy także podziękować za Ojcu rekolekcjoniście o. Joelowi. Dziękujemy za każdą siostrę i brata, którzy w tych ćwiczeniach duchowych uczestniczyli.

POKÓJ I DOBRO!
siostra Barbara

Ksiądz Jarosław Żuchowski – wspomnienie

zuchowski (50 kB)  
Drodzy Siostry i Bracia,

W imieniu Rady Regionu Olsztyńskiego FZŚ z głębokim żalem informuję, że w dniu 16 listopada 2016 r., w święto Matki Bożej Miłosierdzia, odszedł do Pana śp.

ks. Jarosław Żuchowski

Opiekun Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy parafii św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie.

Uroczystości żałobne odbyły się w piątek, 18 listopada 2016 r., podczas których Mszę św. żałobną celebrował ks. bp Józef Wysocki, a w sobotę, 19 listopada o godz. 13.00 odbyły się uroczystości pogrzebowe.

Mszy Świętej pogrzebowej, którą koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów z Diecezji Elbląskiej i Płockiej, przewodniczył ks. bp Jacek Jezierski.

Delegację FZŚ stanowili przedstawiciele Rady Regionu i Wspólnot Miejscowych z Morąga, Susza i Kwidzyna.

Śp. ks. Jarosław święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1990 r. w Łaźniewie. W latach 2000-2006 był wikariuszem w parafii pw. św. Antoniego w Suszu, następnie w latach 2006-2008 w parafii pw. św. Józefa w Morągu, a od maja 2008 r. był rezydentem w parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie.

Zasługi śp. ks. Jarosława dla Regionu Olsztyńskiego FZŚ są ogromne, bo przy każdej parafii Diecezji Elbląskiej, w której posługiwał, tj. w Suszu, Morągu i Kwidzynie, powołał do życia Wspólnoty FZŚ i z wielkim zaangażowaniem formował Tercjarzy do nich należących. Wielu z nas mogło bliżej poznać ks. Jarosława dzięki temu, że przez wiele lat brał udział w naszych rekolekcjach regionalnych głosząc Słowo Boże i posługując w konfesjonale, a w sierpniu 2014 r., w Głotowie - sam je dla nas poprowadził.

Módlmy się za duszę śp. ks. Jarosława ufając, że dobry Bóg w swojej łaskawości wynagrodził Mu Jego oddanie i wszelkie dobro, jakie świadczył bliźnim, i przyjął do grona zbawionych w Ojczyźnie Niebieskiej.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

s. Halina Wichowska OFS

Kapituła wyborcza

olsztynwiesci001 (95 kB)

W dniach 30-31 maja 2014 roku w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie odbyła się VIII Kapituła Wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Olsztyńskiego imienia św. Jana Pawła II. Przedstawiciele wszystkich wspólnot lokalnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich spotkali się, by wybrać nową Radę Regionu. Wraz z Asystentem Narodowym o. Andrzejem Romanowskim OFMCap i Asystentami Regionalnymi o. Ottonem Ratajczakiem OFM oraz o. Dariuszem Sosnowskim OFMCap w pierwszym dniu tercjarze uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej za minioną kadencję z prośbą o dary Ducha Świętego dla odbywającej się kapituły. Wysłuchali konferencji wygłoszonej przez asystentów dotyczących tercjarza franciszkańskiego św. Jana XXIII oraz patrona regionu św. Jana Pawła II. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności ustępującej Rady, przystąpili do wyboru nowej Rady Regionu. Obecni na kapitule franciszkanie świeccy wybrali nową Radę Regionu:

  • Przełożona – s. H. Wichowska
  • Z-ca Przełożonej – s. B. Liminowicz-Goc
  • Sekretarz – br. H. Zalewa
  • Skarbnik – s. T. Kaoka
  • Radny ds. formacji – s. J. Czyczyn-Egiert
  • Radny ds. promocji zakonu – br. R. Czyczyn-Egiert
  • Radny ds. młodzieży – s. J. Mikucka

Wielkopostny Dzień Skupienia w Gietrzwałdzie

Na zaproszenie Rady Regionu Olsztyńskiego FZŚ, w dniu 16.03.2012 r. na Wielkopostny Dzień Skupienia przybyło do Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie ponad 80 osób ze Wspólnot FZŚ z Morąga, Miłakowa, Górowa Iławeckiego, dwóch Wspólnot ze Szczytna, trzech Wspólnot z Olsztyna oraz osoby nie należące do FZŚ. W tym Dniu Skupienia wzięli udział również nasi Asystenci i Opiekunowie Wspólnot, tj. Asystent Regionu Olsztyńskiego FZŚ o. Wojciech Gwiazda OFM Cap., Asystent Wspólnoty FZŚ z Miłakowa o. Arnold Liebig OFM, opiekun Wspólnoty FZŚ z Morąga ks. Grzegorz Furgała i dwaj kapłani ze Szczytna. Centralnym punktem tego dnia była Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Arnold Liebig OFM. Podczas Eucharystii modliliśmy się za naszą Ojczyznę i o łaskę powołań do FZŚ, jak również za żywych i zmarłych członków naszej regionalnej Wspólnoty oraz za naszych Asystentów: o. Joela OFM, o. Zenona OFM Conv. oraz o. Wojciecha OFM Cap.

Po Mszy Świętej Bracia i Siostry z naszych Wspólnot oraz inne osoby, które uczestniczyły z nami we Mszy św. w bazylice, wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, którą poprowadził brat Mariusz ze Wspólnoty FZŚ z Morąga.

Poprzez rozważanie bolesnych tajemnic Różańca Świętego i stacji Drogi Krzyżowej, a przede wszystkim poprzez udział w Eucharystii, Bracia i Siostry oddawali należną cześć i wynagradzali cierpiącemu za nas Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

Koronka i Litania do Miłosierdzia Bożego, a potem błogosławieństwo uczestników na rozesłanie, zakończyły nasz Wielkopostny Dzień Skupienia w Gietrzwałdzie.

Dzień skupienia Wspólnot III Zakonu Św. Franciszka z Diecezji Ełckiej

W sobotę, 10 marca br., Franciszkanie przy parafii Bożego Ciała w Suwałkach już po raz drugi zorganizowali dzień skupienia dla Wspólnot FZŚ z Diecezji Ełckiej. Wzięło w nim udział ok. 50 osób ze Wspólnot z Augustowa, Ełku, Olecka i Suwałk oraz kilka osób nie należących do III Zakonu św. Franciszka.

Głównym mottem tego dnia, w nawiązaniu do którego zostały wygłoszone dwie konferencje, był temat „Kościół naszym domem. Wspólnota Kościoła czasów św. Franciszka a miejsce III Zakonu Franciszkańskiego w dzisiejszym Kościele”. Konferencje te wygłosili: o. Krzysztof Świderek OFM Conv. – proboszcz tutejszej parafii oraz o. Rafał Kwiatkowski OFM Conv.

Wraz z przybyłymi gośćmi: Przełożoną Regionu Olsztyńskiego FZŚ s. Haliną Wichowską i Asystentem Regionalnym FZŚ o. Wojciechem Gwiazdą OFM Cap. oraz Opiekunem Wspólnoty FZŚ w Augustowie ks. Prałatem Marianem Szewczykiem, wzięli w nim udział Asystenci Wspólnot miejscowych: o. Marek Magier OFM Conv. i o. Arkadiusz Płatek OFM Conv.

W tym dniu również zakończyła się peregrynacja relikwii naszej Patronki, bł. Anieli Salawy w Regionie Olsztyńskim. Od 21 maja 2010 r. bł. Aniela pielgrzymowała w swoich relikwiach do wszystkich Wspólnot FZŚ Regionu Olsztyńskiego. W tym czasie goszczona była przez ok. 450 rodzin, nie tylko Franciszkanów świeckich, ale również przez swoich czcicieli spoza FZŚ.

W specjalnych nabożeństwach dziękowaliśmy Panu Bogu za łaski otrzymane za Jej przyczyną i modliliśmy się o Jej rychłą kanonizację.

Na zakończenie Dnia Skupienia nastąpiło błogosławieństwo i uczczenie relikwii bł. Anieli Salawy. Po zakończonym nabożeństwie w Kościele, wszyscy uczestnicy Dnia Skupienia mieli okazję spotkać się przy stole podczas posiłku. Był to czas wspólnej radości i braterskich rozmów. Przy okazji tego spotkania można było zaopatrzyć się w książki i najnowsze materiały niezbędne w formacji ciągłej Wspólnot.

90. rocznica śmierci bł. Anieli Salawy

W parafii św. Maksymiliana w Olsztynie w miały miejsce obchody jubileuszu 90. rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy, Patronki FZŚ w Polsce.

W klimat uroczystości wprowadził wszystkich obecnych film Perła nad perły, ukazujący życie i kult Błogosławionej. Kulminacyjnym punktem obchodów tego jubileuszu była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył krewny bł. Anieli, ks. Rafał Salawa.

Proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana, o. Daniel Pliszka OFM Conv., serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych oraz odczytał intencje zanoszone przez wstawiennictwo bł. Anieli Salawy. Ksiądz Rafał Salawa podzielił się z wiernymi swoim świadectwem nt. duchowej łączności ze swoją ukochaną Anielcią. Na zakończenie uroczystości ks. Rafał odprawił nabożeństwo z uczczeniem relikwii Błogosławionej i poprowadził Gorzkie Żale.

Liturgię Mszy św. uświetnił zespół muzyczny z sąsiadującej parafii pw. Świętego Józefa. Tercjarze franciszkańscy działający przy tutejszej parafii rozprowadzali dewocjonalia związane z kultem bł. Anieli Salawy.

opracowanie - br. Zygfryd, e-mail

projekt: www.atcsites.com