ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Lubliniecko-Tarnogórski – wieści

Zapraszamy:

Brak informacji z Regionu.

opracowanie - br. Zygfryd, e-mail

projekt: www.atcsites.com