ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Łódzki – wieści

Zapraszamy:

Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza w Regionie Łódzkim

[Rozmiar: 151106 bajtów]

 
Dnia 28 października 2017 roku w naszym regionie odbyła się dziewiąta sprawozdawczo-wyborcza Kapituła. Dzięki życzliwości wspólnoty seminaryjnej, na czele z rektorem o. Jarosławem Bartosem, miała ona miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi Łagiewnikach.

Kapitule przewodniczyła s. Joanna Berłowska OFS, przełożona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. Z ramienia Asystentów FZŚ w Polsce kapitułę wspomagał o. Andrzej Romanowski OFM Cap.

Region Łódzki miał zaszczyt gościć również delegata kurii Archidiecezji Łódzkiej o. Kazimierza Kubackiego SJ oraz asystenta wspólnoty miejscowej przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi ks. Kazimierza Dąbrowskiego. Na kapitułę przybyli radni ustępującej Rady Regionu wraz z ojcami Asystentami o. Edwardem Mastalerkiem OFMConv. oraz o. Gustawem Lewandowskim OFM, wspólnoty miejscowe wydelegowały 31 delegatów.

Po uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem o. Andrzeja Romanowskiego, odbyła się część sprawozdawcza i dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami. Po przerwie obiadowej odbyła się część wyborcza.

[Rozmiar: 328489 bajtów]

Po przeprowadzeniu tajnych głosowań została przez delegatów wybrana Rada Regionu w następującym składzie:

  • Przełożona s. Elżbieta Uram – Łódź
  • zastępca s. Honorata Klimowicz – Zduńska Wola
  • radna s. Ryszarda Sikorska – Łódź
  • radna s. Ania Szczur – Bedoń
  • radna s. Barbara Ziemska – Łódź
  • radna s. Małgorzata Szwed – Warta
  • radny br. Sylwester Klimowicz – Zduńska Wola
  • radny br. Sylwester Górecki – Kalisz
[Rozmiar: 188906 bajtów]

Po zatwierdzeniu i Błogosławieństwie Rady oraz wszystkich członków Kapituły s. Joanna Berłowska złożyła życzenia nowej Radzie. Na zakończenie kapituły przełożona Regionu s. Elżbieta Uram podziękowała wszystkim uczestnikom Kapituły za przybycie i pracę na rzecz Regionu Łódzkiego.

Pokój i Dobro!

Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza Rady Regionu Łódzkiego FZŚ

lodzki007 (361 kB)
lodzki008 (82 kB)

.
W dniu 18 października 2014 roku w Łodzi odbyła się VIII Kapituła Regionu Łódzkiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Kapitule przewodniczyła przełożona narodowa FZŚ w Polsce s. Joanna Berłowska, uczestniczył w niej Asystent Narodowy Zakonu w Polsce o. Gabriel Kudzia OFM.

Dziękujemy całej Wspólnocie Regionalnej za odpowiedzialny udział w VIII Kapitule Regionu Łódzkiego.

.

lodzki009 (125 kB)

.
Nową Radę Regionu Łódzkiego naszego Zakonu tworzą:

Przełożona Regionu – s. Elżbieta Uram
zastępca przełożonej – br. Piotr Jaworski
sekretarz – s. Honorata Klimowicz
skarbnik – s. Anna Szczur
radna ds. formacji – s. Barbara Ziemska
radny – br. Jakub Foremniak
radna – s. Ryszarda Sikorska
radny – br. Sylwester Górecki

Pielgrzymka do Charłupi Małej

lodzki005 (119 kB)

14 czerwca 2014 r. Region Łódzki spotkał się w Charłupi Małej. Jest to miejscowość w której znajduje się Maryjne Sanktuarium wsławione wieloma łaskami. Przyjął nas bardzo serdecznie gospodarz tego świętego miejsca, kustosz i proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP Ks. prałat Grzegorz Drzewiecki. Przybyliśmy w grupie około 100 osób, ze wspólnot z Łodzi, Zduńskiej Woli, Kalisza, Tomaszowa Mazowieckiego, Warty.
Opiekę duchową roztoczył nad nami Asystent Regionu Łódzkiego ojciec Edward Mastalerek OFM Conv. Kustosz sanktuarium, ks. prałat Grzegorz Drzewiecki, opowiedział nam historię tego miejsca, bogatą w wydarzenia historyczne i religijne.
Głównym punktem naszego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ojciec Edward Mastalerek OFM Conv., który w dn. 2.06.2014 obchodził 30-lecie swojego kapłaństwa, była to sposobność, by złożyć mu życzenia i wyrazić wdzięczność za jego służbę.
Pielgrzymka była połączona z dniem braterstwa, był to czas na rozmowy, śpiew i agapę. Bardzo cenna była dla naszej wspólnoty obecność scholii ze Zduńskiej Woli, która śpiewem, dziecięcym wdziękiem bardzo ubogaciła nasze spotkanie.
Wszystkim za obecność, za wytworzenie braterskiej atmosfery w duchu Świętego Franciszka, serdecznie dziękujemy.

Pielgrzymka Regionu Łódzkiego do Lichenia

lodzki004 (115 kB)

W dniu 17 maja odbyła się Pielgrzymka Regionu Łódzkiego FZŚ do Lichenia. Jest to nasze obrane regionalne Sanktuarium, do którego od kilku lat w maju pielgrzymujemy. Naszą modlitwą objęliśmy bezcenny Dar Pokoju dla wszystkich, którzy przeżywają dramat wojny. W tym roku około 150 Sióstr i Braci przybyło do Lasu Grąblińskiego, aby wspólnie przeżyć Drogę Krzyżową w miejscu Objawień Matki Bożej. Naszej modlitwie towarzyszyli czcigodni nasi Ojcowie Asystenci wspólnot miejscowych: Ojciec Andrzej Kaliściak OFM Conv. z Kalisza, Ojciec Miłosz Zwardoń OFM z Koła, Ojciec Gustaw Lewandowski OFM z Łęczycy oraz Ojciec Krzysztof Świsłowski OFM Conv. z Łodzi. Następnie udaliśmy się do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, by tam zjednoczyć się na wspólnej Eucharystii. Był też czas na braterskie rozmowy i indywidualną modlitwę. Na zakończenie naszej pielgrzymki odmówiliśmy o godzinie 15:00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego, polecając przez tę modlitwę wszystkie nasze troski. Dziękujemy Bogu za ten piękny dzień, choć po ludzku deszczowy i zimny.

lodzki002 (127 kB) lodzki003 (145 kB)

Dziękujemy Bogu za ten piękny dzień, choć po ludzku deszczowy i zimny.

Regionalne Rekolekcje FZŚ w Porszewicach

[Rozmiar: 119805 bajtów]

W dniach 18 -20 maja br. w Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym w Porszewicach odbyły się rekolekcje regionalne FZŚ, przygotowane przez Radę Regionu Łódzkiego. Wzięło w nich udział 70 braci i sióstr FZŚ Regionu Łódzkiego. Rekolekcje prowadził nasz asystent regionalny o. Edward Mastalerek OFM Conv., który w czasie rekolekcji wygłosił kilka konferencji. Mieliśmy zaszczyt również gościć Ojca Miłosza Zwardonia OFM z Koła, który czynnie włączył się w otocznie naszej Wspólnoty opieką duchową.

W programie rekolekcji nie zabrakło codziennej Mszy św. i Apelu Jasnogórskiego, Nabożeństw Majowych i Drogi Krzyżowej oraz liturgii godzin. Podczas rekolekcji swoją obecnością zaszczycił nas ks. dr Kazimierz Dąbrowski. Obecność Księdza dała wyraz obopólnej więzi.

Rekolekcje w Porszewicach okazały się jak zawsze bardzo owocne w zacieśnieniu więzi braterskich z innymi wspólnotami, nawiązaniu nowych znajomości i ogromnemu ubogaceniu duchowemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i poprowadzenia rekolekcji, szczególne podziękowania naszym Czcigodnym Ojcom. Do zobaczenia za rok!

Pokój i Dobro!

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com