ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Łódzki – wieści

Zapraszamy:

Regionalny dzień skupienia FZŚ Regionu Łódzkiego przy grobie bł. Rafała Chylińskiego

Dnia 2 grudnia br. w Sanktuarium Świętego Antoniego i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – Łagiewnikach odbył się coroczny regionalny dzień skupienia dla FZŚ z Regionu Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie z 21 wspólnot miejscowych (ok. 130 osób) z całego Regionu.

[Rozmiar: 185775 bajtów]

Spotkanie rozpoczął o. Krzysztof Świderek OFM Conv – kustosz Sanktuarium oraz gwardian miejscowej Wspólnoty i klasztoru OO. Franciszkanów Conv, który powitał wszystkich przybyłych bardzo serdecznie przekazując krótkie komunikaty i plan spotkania.

[Rozmiar: 171859 bajtów]

Następnie s. Elżbieta Uram OFS – Przełożona Regionu Łódzkiego – przywitała wszystkich uczestników spotkania. Po powitaniu s. Honorata Klimowicz OFS – zastępca Przełożonej Regionu rozpoczęła modlitwę Koronką Franciszkańską.

[Rozmiar: 222704 bajtów]

Następnym punktem spotkania była uroczysta Msza św. koncelebrowana z udziałem 9 kapłanów. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Gustaw Lewandowski OFM – asystent regionalny FZŚ. Po Mszy św. wzięliśmy udział w nabożeństwie ku czci bł. Rafała Chylińskiego, po którym celebrans odczytał Akt Zawierzenia Regionu Łódzkiego FZŚ naszemu patronowi. Po zakończonych modlitwach rozpoczęła się wspólna agapa, w czasie której spożyliśmy ciepły posiłek, a także była możliwość nabycia materiałów formacyjnych i zdjęć ze spotkań regionalnych w ciągu kończącego się 2019 roku. Po agapie rozpoczęła się konferencja, którą wygłosił o. Jerzy Łopat OFM Conv – asystent duchowy Wspólnoty Miejscowej w Łagiewnikach. Korzystając z obecności wielu przełożonych i sekretarzy przeprowadzono szkolenia, w czasie których przekazano komunikaty i materiały formacyjne.

[Rozmiar: 193255 bajtów]

Tegoroczny Dzień Braterstwa zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po wzajemnych słowach podziękowania o. Krzysztof Świderek OFM Conv udzielił nam Bożego Błogosławieństwa na rozesłanie.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania serdeczne Bóg zapłać.

Rekolekcje Regionu Łódzkiego FZŚ w Porszewicach
6 - 8 września 2019 roku

W Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach odbyły się doroczne Rekolekcje Regionalne FZŚ z Regionu Łódzkiego. Tegoroczne nauki rekolekcyjne wygłosił o. Stanisław Ziemiński OFM Conv – Asystent Duchowy naszego Regionu. W rekolekcjach udział wzięło ponad 90 braci i sióstr z większości Wspólnot Miejscowych w Regionie.

[Rozmiar: 169923 bajtów]

Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie wzięliśmy udział we Mszy św., w czasie której br. Łukasz ze Wspólnoty Miejscowej Łódź-Łagiewniki złożył Profesję czasową na okres jednego roku.

[Rozmiar: 141946 bajtów]
W programie kolejnych dni rekolekcji była także codzienna modlitwa Liturgią Godzin, Droga Krzyżowa, Apel Jasnogórski, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka Franciszkańska, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i czas na modlitwę indywidualną w ciszy oraz codzienna Msza Święta. Czas rekolekcji przeżywaliśmy razem z patronem naszego regionu bł. Rafałem Chylińskim, którego relikwie były z nami w czasie modlitwy wspólnotowej i indywidualnej.

[Rozmiar: 130499 bajtów]

Tradycyjnie już od kilku lat u drugim dniu rekolekcji przybył do nas zaprzyjaźniony kapłan, przyjaciel Franciszkanów Świeckich, ks. dr Kazimierz Dąbrowski – opiekun duchowy Wspólnoty Miejscowej FZŚ przy parafii p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi. Również w sobotę przybył o. Marek Klimecki OFM Conv – Asystent Duchowy Wspólnoty Miejscowej przy parafii p.w. Matki Bożej Anielskiej w Łodzi.

[Rozmiar: 146731 bajtów]

Rekolekcje zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, po której nastąpiło przekazanie Relikwii bł. Rafała Chylińskiego do Wspólnoty Miejscowej w Łęczycy. Ostatnim punktem tegorocznych rekolekcji było Boże Błogosławieństwo, którego poprzez swą posługę udzielił nam o. Stanisław – rekolekcjonista.

WIZYTACJA REGIONU ŁÓDZKIEGO FZŚ

[Rozmiar: 227059 bajtów]

Dnia 31 sierpnia 2019 r. w Klasztorze OO Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi-Łagiewnikach odbyła się wizytacja Regionu Łódzkiego FZŚ. Spotkanie z Radą Regionu rozpoczęło się o godz. 10.00 powitaniem przewielebnych przełożonych. Wizytacji Braterskiej przewodniczyła s. Joanna Berłowska OFS- Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce, a Pasterskiej o. Nikodem Sobczyński OFM- Asystent Narodowy FZŚ.

[Rozmiar: 220050 bajtów]

O godz. 11.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Nikodem Sobczyński OFM, w którym podkreślił wagę wierności przyrzeczeniom profesji i pełnieniu podjętym obowiązkom z racji pełnienia danego urzędu.

[Rozmiar: 253809 bajtów]

Po Mszy św. udaliśmy się do refektarza na obiad, po którym nastąpił dalszy ciąg wizytacji. Na zakończenie s. Joanna przedstawiła krótkie podsumowanie wizytacji. Następnie o. Nikodem wraz z o. Stanisławem Ziemińskim OFM Conv – Asystentem naszego Regionu udzielili nam poprzez swą posługę Bożego Błogosławieństwa.

[Rozmiar: 232626 bajtów] [Rozmiar: 165605 bajtów]

Ostatnim punktem spotkania była modlitwa przy grobie o. Alberta Szczesiula OFM Conv długoletniego i zasłużonego Asystenta Duchowego naszego Regionu.

Regionalna pielgrzymka FZŚ z Łodzi na Warmię i Mazury

[Rozmiar: 475471 bajtów]

W dniach 29-30.06.2019 r. odbyła się pielgrzymka FZŚ z Regionu Łódzkiego do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Klasztornego, której współorganizatorem i opiekunem był nasz asystent duchowy Regionu Łódzkiego FZŚ o. Stanisław Ziemiński OFM Conv. Na pielgrzymkę wyjechaliśmy autokarem w sobotę 29 czerwca z Łodzi w grupie 50 osób. W pielgrzymce uczestniczyli członkowie wspólnot miejscowych z Łodzi, Brzezin, Zduńskiej Woli i Warty.

[Rozmiar: 376835 bajtów]

W drodze do Gietrzwałdu zatrzymaliśmy się na Polach Bitwy pod Grunwaldem z 1410 r., gdzie przy pomniku odśpiewaliśmy pieśń Bogurodzica. Następnie po zrobieniu wspólnej fotografii wyruszyliśmy w dalszą drogę do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, gdzie o godz. 15.00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

[Rozmiar: 475471 bajtów]

Po modlitwie udaliśmy się na miejsce objawień Matki Bożej, gdzie br. Jarosław Marynowski CRL z Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, którzy są opiekunami tegoż Sanktuarium, przedstawił historię objawień i kultu Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Mała wioska Gietrzwałd położona na Warmii stała się znana dzięki objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska. Najświętsza Maryja Panna ukazując się najpierw Justynie, a później jej kuzynce Barbarze, jako Niepokalanie Poczęta przemawiała do wizjonerek w języku polskim zwracając się z prośbą o codzienne odmawianie różańca, zachowanie trzeźwości, obiecując bliskie uwolnienie Kościoła od prześladowań, obsadzenie osieroconych parafii diecezji warmińskiej kapłanami oraz opiekę nad jej czcicielami w życiu doczesnym i wiecznym. Objawienia gietrzwałdzkie w szybkim czasie nabrały ogromnego rozgłosu, nie tylko na ziemiach polskich i niemieckich, ale także w Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i w Ameryce.

O godz. 18.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W koncelebrze uczestniczył o. Stanisław – opiekun naszej pielgrzymki, który sprawował Mszę św. w naszych intencjach. Pierwszy dzień pielgrzymki w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkie zakończyliśmy udziałem w procesji, która rozpoczęła się przy źródełku pobłogosławionym przez Matkę Bożą, w drodze do Bazyliki odmawialiśmy różaniec. Procesja zakończyła się o 21.00 Apelem Jasnogórskim.

[Rozmiar: 377942 bajtów] [Rozmiar: 293419 bajtów]W drugim dniu naszego pielgrzymowania pojechaliśmy do Świętej Lipki, gdzie gospodarzami Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan są Ojcowie Jezuici.

Po przybyciu na miejsce udaliśmy się do Bazyliki Mniejszej, gdzie uczestniczyliśmy w prezentacji organów, które są instrumentem barokowym. Podczas wykonywania utworów uruchamiają się figury, którymi przyozdobione są organy.

Po prezentacji pani przewodnik przedstawiła nam historię wsi Święta Lipka i Sanktuarium.

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył o. Stanisław Ziemiński OFM Conv.

[Rozmiar: 359431 bajtów]

Po Mszy św. udaliśmy się do Stoczka Klasztornego, gdzie po przybyciu do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, zostaliśmy przywitani przez kustosza Sanktuarium ze Zgromadzenia Księży Marianów, którzy są opiekunami Bazyliki. Kustosz Sanktuarium ks. Wojciech Sokołowski MIC oprowadził nas po Bazylice p.w. Nawiedzenia NMP i klasztorze przedstawiając historię miejsca więzienia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego przez władze komunistyczne.

Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym było ostatnim punktem naszego pielgrzymowania po Warmii i Mazurach skąd po krótkiej indywidualnej modlitwie wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszych domów i wspólnot wdzięczni Panu Bogu za otrzymane łaski i nieustanną opiekę Maryi.

Zachęcamy wszystkich do nawiedzenia tych pięknych i ważnych dla naszej historii miejsc.

Regionalna pielgrzymka FZŚ w Licheniu

[Rozmiar: 402902 bajtów]

W dniu 18 maja 2019 r., w liturgiczne święto św. Stanisława Papczyńskiego – założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, odbyła się pielgrzymka regionalna FZŚ z Regionu Łódzkiego do Lichenia, miejsca kultu Matki Bożej Bolesnej.

[Rozmiar: 452719 bajtów] [Rozmiar: 493567 bajtów]

Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 10.00 w lesie Grąblińskim – miejscu objawień Matki Bożej, gdzie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, której przewodniczył o. Stanisław Ziemiński OFM Conv – asystent duchowy naszego regionu.

[Rozmiar: 408845 bajtów] [Rozmiar: 450066 bajtów]

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej i zrobieniu wspólnej fotografii udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie, o godz. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej z udziałem asystentów z naszego regionu przybyłych na pielgrzymkę ze swoimi wspólnotami.

O godz. 15.00 ponownie zgromadziliśmy się w Bazylice na modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą zakończyliśmy pielgrzymkę.

[Rozmiar: 302928 bajtów]

W pielgrzymce udział wzięli członkowie większości wspólnot miejscowych i sympatycy ok. 200 osób oraz ojcowie asystenci regionalni o. Stanisław Ziemiński OFM Conv, o. Gustaw Lewandowski OFM, o. Norbert Banaszak OFM, asystent wspólnoty miejscowej przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Łodzi, i o Adam Kaleśnikowicz OFM Conv, asystent wspólnoty miejscowej w Kaliszu

.

Regionalny dzień skupienia FZŚ Regionu Łódzkiego przy grobie bł. Rafała Chylińskiego (z racji liturgicznego wspomnienia w dniu 2 grudnia)

[Rozmiar: 452096 bajtów]

W dniu 1 grudnia 2018 roku w Sanktuarium Świętego Antoniego i Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach odbył się coroczny regionalny dzień skupienia dla FZŚ z Regionu Łódzkiego, w którym uczestniczyli członkowie z 21 wspólnot miejscowych (ok. 150 osób) z całego Regionu.

[Rozmiar: 410517 bajtów]

Tegoroczny dzień skupienia przy grobie bł. Rafała Chylińskiego, patrona naszego Regionu, był połączony z uroczystością upamiętniającą 100 rocznicę powrotu do tutejszego klasztoru OO. Franciszkanów, którzy ponownie prawo powrotu do łagiewnickiego klasztoru uzyskali w 1918 r. i 40-lecie działalności WSD OO. Franciszkanów.

Spotkanie rozpoczęła s. Elżbieta Uram, przełożona Regionu Łódzkiego, która powitała wszystkich zgromadzonych braci i siostry wraz z ojcami asystentami, po czym rozpoczęła się Koronka Franciszkańska ku czci Siedmiu Radości NMP, której przewodniczyła s. Honorata Klimowicz – zastępca przełożonej regionu. Następnie o. Stanisław Ziemiński OFM Conv – asystent regionalny – wygłosił konferencję i odczytał Akt zawierzenia naszego regionu bł. Rafałowi Chylińskiemu, po czym był czas na komunikaty z Rady Regionu i rozdanie materiałów formacyjnych.

[Rozmiar: 202780 bajtów]

O godzinie 11.30 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez wielu kapłanów przybyłych na dzisiejszą uroczystość, której przewodniczył ks. abp Władysław Ziółek, biskup senior Archidiecezji Łódzkiej, a homilię wygłosił prowincjał Prowincji pw. Matki Bożej Niepokalanej OO. Franciszkanów Conv Wiesław Pyzio OFM Conv.

[Rozmiar: 204396 bajtów]

Po Mszy św. wszyscy udaliśmy się do Wyższego Seminarium Duchownego na ciepły posiłek. Od godz. 14.00 do 16.00 uczestniczyliśmy w II sesji sympozjum naukowego, w czasie, której były przedstawione wspomnienia z działalności 40 lat WSD w Łodzi-Łagiewnikach przez min. abp. seniora Władysława Ziółka, absolwentów, ojców i profesorów tu pracujących, którą zakończyliśmy tegoroczny dzień skupienia.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania serdeczne Bóg zapłać.

Rekolekcje Regionalne FZŚ w Porszewicach

[Rozmiar: 220545 bajtów]

 
 

W dniach 21 - 23 września 2018 roku w Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach odbyły się Rekolekcje Regionalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Regionu Łódzkiego, które wygłosił o. Gustaw Lewandowski OFM, a w posłudze wspierał go o. Stanisław Ziemiński OFM Conv, nowy Asystent Regionalny.


Rekolekcje zostały przygotowane przez Radę Regionu. Udział w nich wzięło ponad 100 Braci i Sióstr z większości Wspólnot Miejscowych w regionie.

[Rozmiar: 222594 bajtów]

Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia w czasie której była także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. W programie rekolekcji była także codzienna Msza św. i modlitwa Liturią Godzin, Droga Krzyżowa w plenerze, Apel Jasnogórski, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka Franciszkańska, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i czas na modlitwę indywidualną w ciszy.

Czas rekolekcji przeżywaliśmy razem z naszymi patronami bł. Anielą Salawą i bł. Rafałem Chylińskim, których relikwie były z nami w czasie modlitwy wspólnotowej i indywidualnej a także konferencji.

Tradycyjnie, już od kilku lat, w drugim dniu rekolekcji przybył do nas zaprzyjaźniony kapłan, przyjaciel Franciszkanów Świeckich, ksiądz doktor Kazimierz Dąbrowski - pracujący w archiwum Archidiecezji Łódzkiej.

[Rozmiar: 366741 bajtów]

Rekolekcje zakończyliśmy wspólnym zdjęciem i obiadem.

Regionalna Pielgrzymka do Niepokalanowa

Dnia 16.06.2018 r. odbyła się Regionalna Pielgrzymka FZŚ Regionu Łódzkiego do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie, w której uczestniczyło około 150 członków z wielu wspólnot miejscowych z całego Regionu.

[Rozmiar: 262451 bajtów]

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od wzięcia udziału w emisji Panoramy Tysiąclecia, która przedstawia historię Polski, a następnie udaliśmy się do Muzeum św. Maksymiliana, gdzie wysłuchaliśmy historii Niepokalanowa przedstawionej przez przewodnika. Po zwiedzaniu Muzeum część sióstr i braci udała się do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w której pracują Bracia Zakonni z tutejszego klasztoru, a których służba w tutejszej jednostce jest jedną z form apostolstwa oraz wypełnienia przykazania miłości bliźniego.

Po zwiedzaniu obiektów należących do Sanktuarium rozpoczęliśmy czas wolny, następnie spożyliśmy wspólnie obiad.

[Rozmiar: 159650 bajtów]

 
To nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy Mszą świętą koncelebrowaną sprawowaną przez Ojca Henryka Hajzlera OFM – gwardiana, proboszcza oraz asystenta Wspólnoty Miejscowej w Kole, Ojca Andrzeja Kaliściaka OFM Conv – asystenta Wspólnoty Miejscowej w Kaliszu. Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ojciec Stanisław Ziemiński OFM Conv – asystent FZŚ Regionu Łódzkiego.


[Rozmiar: 369182 bajtów]

Po Mszy świętej część uczestników pielgrzymki udała się do Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, gdzie o. Sławomir Denderski OFM Conv przybliżył nam historię Sanktuarium. Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez o. Sławomira odwiedziliśmy Siostry Klaryski, których klasztor znajduje się przy Sanktuarium.

Przeżyta wspólnie pielgrzymka sprawiła nam wiele radości i pozwoliła jeszcze bardziej zacieśnić braterstwo w naszym regionie.

Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza w Regionie Łódzkim

[Rozmiar: 151106 bajtów]

 
Dnia 28 października 2017 roku w naszym regionie odbyła się dziewiąta sprawozdawczo-wyborcza Kapituła. Dzięki życzliwości wspólnoty seminaryjnej, na czele z rektorem o. Jarosławem Bartosem, miała ona miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi Łagiewnikach.

Kapitule przewodniczyła s. Joanna Berłowska OFS, przełożona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. Z ramienia Asystentów FZŚ w Polsce kapitułę wspomagał o. Andrzej Romanowski OFM Cap.

Region Łódzki miał zaszczyt gościć również delegata kurii Archidiecezji Łódzkiej o. Kazimierza Kubackiego SJ oraz asystenta wspólnoty miejscowej przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi ks. Kazimierza Dąbrowskiego. Na kapitułę przybyli radni ustępującej Rady Regionu wraz z ojcami Asystentami o. Edwardem Mastalerkiem OFMConv. oraz o. Gustawem Lewandowskim OFM, wspólnoty miejscowe wydelegowały 31 delegatów.

Po uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem o. Andrzeja Romanowskiego, odbyła się część sprawozdawcza i dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami. Po przerwie obiadowej odbyła się część wyborcza.

[Rozmiar: 328489 bajtów]

Po przeprowadzeniu tajnych głosowań została przez delegatów wybrana Rada Regionu w następującym składzie:

  • Przełożona s. Elżbieta Uram – Łódź
  • zastępca s. Honorata Klimowicz – Zduńska Wola
  • radna s. Ryszarda Sikorska – Łódź
  • radna s. Ania Szczur – Bedoń
  • radna s. Barbara Ziemska – Łódź
  • radna s. Małgorzata Szwed – Warta
  • radny br. Sylwester Klimowicz – Zduńska Wola
  • radny br. Sylwester Górecki – Kalisz
[Rozmiar: 188906 bajtów]

Po zatwierdzeniu i Błogosławieństwie Rady oraz wszystkich członków Kapituły s. Joanna Berłowska złożyła życzenia nowej Radzie. Na zakończenie kapituły przełożona Regionu s. Elżbieta Uram podziękowała wszystkim uczestnikom Kapituły za przybycie i pracę na rzecz Regionu Łódzkiego.

Pokój i Dobro!

Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza Rady Regionu Łódzkiego FZŚ

lodzki007 (361 kB)
lodzki008 (82 kB)

.
W dniu 18 października 2014 roku w Łodzi odbyła się VIII Kapituła Regionu Łódzkiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Kapitule przewodniczyła przełożona narodowa FZŚ w Polsce s. Joanna Berłowska, uczestniczył w niej Asystent Narodowy Zakonu w Polsce o. Gabriel Kudzia OFM.

Dziękujemy całej Wspólnocie Regionalnej za odpowiedzialny udział w VIII Kapitule Regionu Łódzkiego.

.

lodzki009 (125 kB)

.
Nową Radę Regionu Łódzkiego naszego Zakonu tworzą:

Przełożona Regionu – s. Elżbieta Uram
zastępca przełożonej – br. Piotr Jaworski
sekretarz – s. Honorata Klimowicz
skarbnik – s. Anna Szczur
radna ds. formacji – s. Barbara Ziemska
radny – br. Jakub Foremniak
radna – s. Ryszarda Sikorska
radny – br. Sylwester Górecki

Pielgrzymka do Charłupi Małej

lodzki005 (119 kB)

14 czerwca 2014 r. Region Łódzki spotkał się w Charłupi Małej. Jest to miejscowość w której znajduje się Maryjne Sanktuarium wsławione wieloma łaskami. Przyjął nas bardzo serdecznie gospodarz tego świętego miejsca, kustosz i proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP Ks. prałat Grzegorz Drzewiecki. Przybyliśmy w grupie około 100 osób, ze wspólnot z Łodzi, Zduńskiej Woli, Kalisza, Tomaszowa Mazowieckiego, Warty.
Opiekę duchową roztoczył nad nami Asystent Regionu Łódzkiego ojciec Edward Mastalerek OFM Conv. Kustosz sanktuarium, ks. prałat Grzegorz Drzewiecki, opowiedział nam historię tego miejsca, bogatą w wydarzenia historyczne i religijne.
Głównym punktem naszego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ojciec Edward Mastalerek OFM Conv., który w dn. 2.06.2014 obchodził 30-lecie swojego kapłaństwa, była to sposobność, by złożyć mu życzenia i wyrazić wdzięczność za jego służbę.
Pielgrzymka była połączona z dniem braterstwa, był to czas na rozmowy, śpiew i agapę. Bardzo cenna była dla naszej wspólnoty obecność scholii ze Zduńskiej Woli, która śpiewem, dziecięcym wdziękiem bardzo ubogaciła nasze spotkanie.
Wszystkim za obecność, za wytworzenie braterskiej atmosfery w duchu Świętego Franciszka, serdecznie dziękujemy.

Pielgrzymka Regionu Łódzkiego do Lichenia

lodzki004 (115 kB)

W dniu 17 maja odbyła się Pielgrzymka Regionu Łódzkiego FZŚ do Lichenia. Jest to nasze obrane regionalne Sanktuarium, do którego od kilku lat w maju pielgrzymujemy. Naszą modlitwą objęliśmy bezcenny Dar Pokoju dla wszystkich, którzy przeżywają dramat wojny. W tym roku około 150 Sióstr i Braci przybyło do Lasu Grąblińskiego, aby wspólnie przeżyć Drogę Krzyżową w miejscu Objawień Matki Bożej. Naszej modlitwie towarzyszyli czcigodni nasi Ojcowie Asystenci wspólnot miejscowych: Ojciec Andrzej Kaliściak OFM Conv. z Kalisza, Ojciec Miłosz Zwardoń OFM z Koła, Ojciec Gustaw Lewandowski OFM z Łęczycy oraz Ojciec Krzysztof Świsłowski OFM Conv. z Łodzi. Następnie udaliśmy się do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, by tam zjednoczyć się na wspólnej Eucharystii. Był też czas na braterskie rozmowy i indywidualną modlitwę. Na zakończenie naszej pielgrzymki odmówiliśmy o godzinie 15:00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego, polecając przez tę modlitwę wszystkie nasze troski. Dziękujemy Bogu za ten piękny dzień, choć po ludzku deszczowy i zimny.

lodzki002 (127 kB) lodzki003 (145 kB)

Dziękujemy Bogu za ten piękny dzień, choć po ludzku deszczowy i zimny.

Regionalne Rekolekcje FZŚ w Porszewicach

[Rozmiar: 119805 bajtów]

W dniach 18 -20 maja br. w Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym w Porszewicach odbyły się rekolekcje regionalne FZŚ, przygotowane przez Radę Regionu Łódzkiego. Wzięło w nich udział 70 braci i sióstr FZŚ Regionu Łódzkiego. Rekolekcje prowadził nasz asystent regionalny o. Edward Mastalerek OFM Conv., który w czasie rekolekcji wygłosił kilka konferencji. Mieliśmy zaszczyt również gościć Ojca Miłosza Zwardonia OFM z Koła, który czynnie włączył się w otocznie naszej Wspólnoty opieką duchową.

W programie rekolekcji nie zabrakło codziennej Mszy św. i Apelu Jasnogórskiego, Nabożeństw Majowych i Drogi Krzyżowej oraz liturgii godzin. Podczas rekolekcji swoją obecnością zaszczycił nas ks. dr Kazimierz Dąbrowski. Obecność Księdza dała wyraz obopólnej więzi.

Rekolekcje w Porszewicach okazały się jak zawsze bardzo owocne w zacieśnieniu więzi braterskich z innymi wspólnotami, nawiązaniu nowych znajomości i ogromnemu ubogaceniu duchowemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i poprowadzenia rekolekcji, szczególne podziękowania naszym Czcigodnym Ojcom. Do zobaczenia za rok!

Pokój i Dobro!

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com