ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Bielsko-Żywiecki – wieści

Zapraszamy:

PROFESJA W ŁOMŻY

18 czerwca (w niedzielę) we wspólnocie łomżyńskiej złożył na okres jednego roku przyrzeczenie wiernego naśladowania Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu br. Adam. Bratu Adamowi życzymy wytrwania we franciszkańskim powołaniu: „Pan niech Ci błogosławi i niech Cię strzeże. Niech Ci okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Tobą. Niech obróci ku Tobie twarz swoją i obdarzy Cię pokojem. Pan niech Ci błogosławi”.

90 lat istnienia FZŚ w Kadzidle

[Rozmiar: 474757 bajtów]  
 
Rodzina Franciszkańska z Kadzidła w powiecie ostrołęckim obchodzi w tym roku jubileusz dziewięćdziesięciolecia powstania wspólnoty.

Z tej okazji w kościele parafialnym pw. Świętego Ducha odbyła się uroczysta Msza święta wraz z odnowieniem profesji wieczystej.

– Regułą życia FZŚ jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie świętego Franciszka z Asyżu – mówi asystent Regionu Białostockiego, ojciec Jan Fibek, kapucyn z klasztoru w Łomży. – Wspólnota w Kadzidle pragnie wprowadzać uproszczone, ale jednocześnie bardzo dokładne naśladowanie Ewangelii. Udało się to świętemu Franciszkowi. On dostrzegł, że ludzie mają problem w naśladowaniu Ewangelii i stał się dla nich przykładem.

W dzisiejszych czasach jeszcze bardziej potrzebna jest taka służba, w myśl słów, które Pan Jezus powiedział do świętego Franciszka: „Idź i odbuduj mój Kościół, gdyż popada w ruinę!”. – Jest to zakon, który powstał dla ludzi żyjących w codzienności, w zwyczajności, ale żyjących w duchu świętego Franciszka – mówi ksiądz Marcin Sobiech. – Ludzi, którzy hasłem swojego życia uczynili „Pokój i Dobro”, którzy pragną w zaciszu swojego domu żyć tak jak on żył. Pragną nieść pomoc, tak jak on niósł, nie manifestując tego. To jest wyjątkowe powołanie, powołanie dla każdego z nas.

[Rozmiar: 307607 bajtów]
[Rozmiar: 395769 bajtów]
III Zakon Świętego Franciszka jest w trakcie przygotowań do 800. rocznicy powstania.

– Franciszkański Zakon Świeckich w Kadzidle liczy 56 osób, z czego aktywnie działających członków jest 35 – mówi przełożona zakonu franciszkańskiego w Kadzidle s. Wiesława Sobiech. – Pozostałe osoby są bardzo chore i właśnie to jest momentami trudne. Trzeba przed tym cierpieniem się upokorzyć i wytrwać w modlitwie. Tym się charakteryzuje też nasz zakon, żarliwą modlitwą indywidualną i wspólnotową.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać ochrzczeni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia. Ludzie stanu wolnego lub żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim, a także duchowni.

Franciszkański Zakon Świeckich przeżywał swoje duchowe ćwiczenia

[Rozmiar: 352040 bajtów]

Tradycyjnie w dniach 1-3 maja odbywają się rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Białostockiego. W tym roku bracia i siostry wraz z Regionem Lubelskim spotkali się na swoich ćwiczeniach duchowych w ośrodku Caritas w Ptakach koło Nowogrodu. Rekolekcjom przewodniczył nowy, drugi asystent regionu ks. Marcin Sobiech OFS.

Głównym tematem tegorocznych rozważań były słowa „Być w ciągłej obecności Boga”. Franciszkanie świeccy przez trzy dni próbowali w każdym kroku swojego życia, w każdej czynności dostrzec obecność Pana Boga, a przede wszystkim przypomnieć, że Bóg jest zawsze przy nas. Rekolekcjonista przypominał o świętych franciszkańskich, którzy swoim życiem dawali temu świadectwo. Często, z racji setnej rocznicy objawień fatimskich, przypominał dzieci, które sto lat temu widziały Matkę Bożą oraz nawiązywał do tamtych wydarzeń. Szczególnie ważnym momentem dla rekolektantów był akt oddania się w opiekę Maryi, która jest Królową Zakonu Serafickiego, na zakończenie duchowych ćwiczeń. Każdy taki czas jest momentem zatrzymania się i zweryfikowania swego serafickiego powołania.

Rekolekcje Franciszkanów Świeckich w Loretto (koło Wyszkowa)

W dniach 1-3 maja 2012 r. odbyły się rekolekcje dla członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z regionu białostockiego – w miejscowości Loretto koło Wyszkowa. Znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej przy Klasztorze Sióstr Loretanek. Rekolekcje poprowadził O. Paweł Kaczorek ze zgromadzenia Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży.

Tematem tych trzydniowych rozważań było: Franciszkanie Świeccy wczoraj, dziś, jutro. Ojciec Paweł przypomniał o najważniejszych cnotach franciszkańskich: pokorze i posłuszeństwie.

We wspólnym dzieleniu się modlitwą, Słowem Bożym wzięło udział 27 osób z pięciu wspólnot regionu białostockiego: z Białegostoku, z Łomży, z Ostrołęki, z Kadzidła i z Dylewa. Całej zgromadzonej wspólnocie przewodniczyła przełożona Rady Regionu Białostockiego FZŚ – siostra Jadwiga Rutkowska.

W programie rekolekcji ujęta została: wspólna Liturgia Godzin, Msze Święte z homilią związaną z tematem rekolekcji, Anioł Pański i Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Nabożeństwa Majowe. Pomiędzy modlitwą i wspólnymi posiłkami był czas wolny, który został wykorzystany na odpoczynek – spacery, rozmowy, wspólną integrację. Od początku rekolekcji aż do końca dopisywała piękna, słoneczna pogoda.

Loretto, które Matka Boża uświęca swoją obecnością, położone jest wśród lasów sosnowych, nad rzeką Liwią. Jest to idealne miejsce dla wypoczynku, wyciszenia, oderwania się od codzienności i zgiełku. Uczestnicy rekolekcji zwiedzili teren wokół klasztoru, po którym oprowadziła ich siostra Maria Józefa ze zgromadzenia Sióstr Loretanek. Rekolekcje w Loretto zakończyły się w duchu radości, jedności, miłości i pokoju. Są to wspaniałe owoce Ducha Świętego.

opracowanie - br. Zygfryd, e-mail

projekt: www.atcsites.com