ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Wrocławski

Zapraszamy:

Region Wrocławski pw. ¶w. Alberta Chmielowskiego
Parafia pw. ¦w. Augustyna, ul. Sudecka 90, 53-123 Wrocław

Rada Regionu

 • Przełożony Regionu - br. Zbigniew Mirecki
 • Zastępca Przełożonego - s. Stanisława Szulikowska
 • Sekretarz - s. Helena Lichtarska
 • Skarbnik - br. Stefan Pilcer
 • Radna ds. formacji - s. Bożena Oleksów

Asystenci regionalni

 • o. Józef Cydejko OFMConv
 • o. Tomasz Kryger OFMCap
 • o. Kunibert Kubosz OFM

Wspólnoty miejscowe

 • 49-300 Brzeg, pl. Zamkowy 7, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Krzyża ¦więtego
  Diecezja Wrocławska
  Przełożona s. Wanda Kołodyńska, tel. (77) 416-07-43

 • 59-312 Chocianów, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Narodzenia NMP
  Diecezja Legnicka
  Informacja o wspólnocie u ks. Proboszcza, tel. (76)817-51-47

 • 67-200 Głogów, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Mikołaja
  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
  Przełożona s. Janina Drężek, tel. (76)833-43-19

 • 59-400 Jawor, ul. ¦więtego Marcina 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Marcina
  Diecezja Legnicka
  Przełożona s. Maria Mrowińska, tel.(76) 870-68-75

 • 58-560 Jelenia Góra, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Erazma i Pankracego
  Diecezja Legnicka
  Przełożona s. Helena Kury¶, tel. 796 095 060

 • 57-300 Kłodzko, pl. Franciszkański 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej
  Diecezja Wrocławska
  Przełożona s. Anna Sibińska, tel. 510 420 981

 • 58-530 Kowary, pl. Franciszkański 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Jana Chrzciciela
  Diecezja Legnicka
  Przełożona s. Urszula Szwaja, tel. (75)713-07-17

 • 59-220 Legnica, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Jana Chrzciciela
  Diecezja Legnicka
  Przełożona s. Bożena Oleksów, tel. 505 901 456

 • 59-600 Lwówek ¦l., ul. Szkolna 3, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Franciszka z Asyżu
  Diecezja Legnicka
  Przełożona s. Janina Sitarz

 • 67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 14, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Antoniego
  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
  Przełożony br. Tomasz Brzóz, tel. 608 425 482

 • 85-524 Nowy Ko¶ciół, ul. Jeleniogórska 51, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej
  Diecezja Legnicka
  Przełożona s. Klara Szuber, tel. (75) 712-40-78

 • 56-400 Ole¶nica ¦l., ul. Wileńska 2b, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia
  Diecezja Wrocławska
  Przełożona s. Maria Budek, tel. 721 010 505

 • 55-095 Pasikurowice, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Józefa
  Diecezja Wrocławska
  Przełożona s. Janina Figiel, tel. 785-394-790

 • 59-930 Pieńsk, ul. ¦wierczewskiego 37, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Franciszka z Asyżu
  Diecezja Legnicka
  Przełożony br. Józef Kaczmarek, tel. 783-860-187

 • 57-100 Strzelin, ul. ¶w. Floriana 2, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża ¦więtego
  Diecezja Wrocławska
  Przełożona s. Stanisława Szulikowska, tel. 607 513 494

 • 58-103 ¦widnica ¦l., ul. Pr±dzyńskiego 2, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski
  Diecezja ¦widnicka
  Przełożona s. Maria Pęk, tel. 721-010-505

 • 58-100 ¦widnica ¦l., pl. Ko¶cielny 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego
  Diecezja ¦widnicka
  Przełożona s. Elżbieta Ferenc, tel. (74) 640-34-84

 • 55-114 Wisznia Mała, Kryniczno, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Stanisława Bp i Męczennika
  Diecezja Wrocławska
  Przełożona s. Jadwiga Mróz, tel. 513-584-039

 • 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 90, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Augustyna
  Diecezja Wrocławska
  Przełożona s. Halina Pilcer, tel. (71) 337-12-63

 • 50-551 Wrocław, ul. Borowska 174, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Franciszka
  Diecezja Wrocławska
  Przełożona s. Ewa Taraszkiewicz, tel. 784-815-004

 • 51-161 Wrocław, al. Kasprowicza 26, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Antoniego z Padwy
  Diecezja Wrocławska
  Przełożona s. Iwona Kant-Zuber, tel. 742-353-536

 • 57-200 Z±bkowice ¦l., ul. Grunwaldzka 8, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Sióstr Klarysek
  Diecezja ¦widnicka
  Przełożona s. Ewa Bulanda, tel. (74) 815-53-46, 724 294 575

 • 59-900 Zgorzelec, ul. Grunwaldzka 2, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Jana Chrzciciela
  Diecezja Legnicka
  Przełożona s. Bronisława Serputko, tel. 699-937-080

 • 65-268 Zielona Góra, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Franciszka z Asyżu
  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
  Przełożona s. Nadzieja Jaworska, tel. (68) 444-85-75

 • 65-807 Zielona Góra, pl. Księdza Biskupa Pluty, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Jadwigi
  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
  Przełożona s. Teresa Uzarczyk, tel. (68) 453 45 12

 • 59-500 Złotoryja, ul. Klasztorna 18, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Jadwigi
  Diecezja Legnicka
  Przełożony br. Zbigniew Bierwieński, tel. 882-739-419

 • 68-200 Żary, ul. 11 Listopada 30, Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
  Przełożona s. Janina Lepko. (68) 470-92-31, 683 748 952
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com