ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Warszawski

Zapraszamy:

Region Warszawski FZ¦
Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa


W dniu 20 paĽdziernika 2018 roku odbyła się X Kapituła Wyborcza FZ¦ Regionu Warszawskiego.

Hasłem X Kapituły było: „POSIˇ¦Ć DUCHA PAŃSKIEGO” (2 Reg.10,8)

Podczas kapituły została wybrana nowa Rada w składzie:

 • Przełożony - br. Marian Radzaj, kontakt: marian.radzaj@gmail.com; tel. 609 046 690
 • Z-c± Przełożonego - s. Barbara Lis
 • Sekretarz - s. Anna Kleniewska
 • Skarbnik - s. Krystyna Astrachancew
 • Radn± ds. Formacji - s. Maria Teodorowicz
 • Radn± ds. Kontaktów z Młodzież± Franciszkańsk± - s. Natalia Wielecka
 • Radnymi ds. Informacji - s. Jadwiga Pilich i s. Patrycja GoĽlińska


Wspólnoty miejscowe

 • Wspólnota FZ¦ Błonie, przy par. ¦więtej Trójcy, 05-870 Błonie, ul. Jana Pawła II 5, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Ciechanów przy par. ¦więtego Franciszka z Asyżu, 06-400 Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 10, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ Ciechanów przy par. ¦więtej Tekli, 06-400 Ciechanów, ul. Augustiańska 3, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ Ciechanów przy par. ¦więtego Piotra, 06-400 Ciechanów, ul. Wyspiańskiego 25, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ Długosiodło przy par. Wniebowzięcia NMP, 07-210 Długosiodło, Diecezja Łomżyńska

 • Wspólnota FZ¦ Grodzisk Mazowiecki przy par. Miłosierdzia Bożego 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 10, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Izabelin przy par. ¦więtego Franciszka z Asyżu, 05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 83, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Karczew przy par. ¦więtego Wita, 05-480 Karczew, ul. Żaboklickiego 12, Diecezja Warszawsko-Praska

 • Wspólnota FZ¦ Legionowo – garnizon przy par. ¦w. Józefa Oblubieńca NMP, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 5, Diecezja Warszawsko-Praska

 • Wspólnota FZ¦ Legionowo przy par. Naj¶więtszego Ciała i Krwi Chrystusa, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 47, Diecezja Warszawsko-Praska

 • Wspólnota FZ¦ Lekowo przy par. ¦więtego Stanisława B.M. 06-461 Regimin, Lekowo, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ Leszno przy par. Narodzenia ¶więtego Jana Chrzciciela, 05-084 Leszno, ul. Warszawska 1, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Mława przy par. ¦więtej Trójcy, 06-500 Mława, Stary Rynek 18, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ Niepokalanów przy par. Niepokalanego Poczęcia NMP, 96-515 Teresin-Niepokalanów, ul. ¦w. Maksymiliana Kolbe 5, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Nowe Miasto n/Pilic± przy klasztorze OO. Kapucynów, 26-420 Nowe Miasto, Diecezja Łowicka

 • Wspólnota FZ¦ Otwock – Kresy przy par. Matki Bożej Królowej Polski, 05-400 Otwock, ul. Czerska 17, Diecezja Warszawsko-Praska

 • Wspólnota FZ¦ Płońsk przy par. ¦więtego Michała Archanioła, 09-100 Płońsk, ul. Kopernika 11, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ Pruszków – Żbików przy par. Niepokalanego Poczęcia NMP, 05-801 Pruszków, ul. 3 Maja 124, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Samogoszcz przy par. ¦więtej Jadwigi ¦l±skiej, 08-480 Maciejowice, Diecezja Siedlecka

 • Wspólnota FZ¦ Skępe przy par. Zwiastowania NMP, 87-630 Skępe, ul. Klasztorna 5, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ Szreńsk, ¦więtego Wojciecha 06-550 Szreńsk, ul. Wikariacka 1, Budzyn, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Czerniaków przy Klasztorze OO Bernardynów, par. ¦w. Bonifacego, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 2/4, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Koło przy par. ¦więtego Józefa Oblubieńca NMP, 01-441 Warszawa, ul. Deotymy 41, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Miodowa, przy klasztorze OO Kapucynów, Przemienienia Pańskiego, 00-246 Warszawa, ul. Kapucyńska 4, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Okęcie przy par. ¦więtego Franciszka z Asyżu, 02-149 Warszawa, ul. Hynka 4A, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Rakowiec przy par. Opatrzno¶ci Bożej, 02-107 Warszawa, ul. Dickensa 5, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Senatorska przy par. ¦więtego Antoniego z Padwy, 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 31, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Solec przy par. ¦więtej Trójcy, 00-424 Warszawa, ul. Solec 61, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Targówek przy par. Chrystusa Króla, 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35, Diecezja Warszawsko-Praska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Ursus przy par. ¦więtego Józefa Oblubieńca NMP, 02-495 Warszawa, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Wierzbno przy par. Matki Bożej Anielskiej, 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98A, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – Zakroczymska przy klasztorze OO. Franciszkanów Konw. ¦w. Franciszka Serafickiego, 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Warszawa – ¦ródmie¶cie przy par. Naj¶więtszego Zbawiciela, 00-639 Warszawa, ul. Marszałkowska 37, Archidiecezja Warszawska

 • Wspólnota FZ¦ Zakroczym przy klasztorze OO. Kapucynów 05-170 Zakroczym, ul. H. KoĽmińskiego 36, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ Zakroczym CDH Honoratianum 05-170 Zakroczym, ul. H. KoĽmińskiego 36, Diecezja Płocka

 • Wspólnota FZ¦ – Żyrardów przy par. Matki Bożej Pocieszenia, 96-300 Żyrardów, ul. Narutowicza 30, Archidiecezja Warszawska
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com