ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Radomski

Zapraszamy:

Region Radomski FZ¦
Klasztor Braci Mniejszych, ul. Żeromskiego 6/8, 26-600 Radom

Rada Regionu

[Rozmiar: 330643 bajtów]
 • Przełożony Regionu - br. Antoni Urban
 • zastępca przełożonego - br. Tomasz Barszcz
 • sekretarz - br. Dariusz Fr±czek
 • skarbnik - s. Barbara Malec
 • radna ds. formacji - s. Małgorzata Kowalczyk
 • radna - s. Agnieszka Gregier
 • radna - s. Elżbieta

Asystenci duchowi


Wspólnoty miejscowe

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Katarzyny, Ojców Bernardynów, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 6/8
  Przełożona Wspólnoty - s. Agnieszka Gregier
  Asystent - Ojciec Gedeon Bała

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Teresy, 26 -600 Radom, ul. Wieżbicka l
  Przełożona Wspólnoty - s. Maria Poneta
  Asystent - ks. Stanisław Sty¶

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Dobrego Pasterza, 26-600 Radom, ul. Gębarzewska 25
  Przełożony Wspólnoty - br. Tadeusz Dziewięcki
  Asystent Wspólnoty - ks. Czesław Wawrzyńczak

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego, 26-600 Radom, ul. Kozienicka 143/145
  Przełożony Wspólnoty - br. Jan Wasiak
  Asysytent Wspólnoty - ks. kanonik Jan Stępień

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶więtszej Marii Panny, 26-806 Błotnica Stara
  Przełożona Wspólnoty - s. Marianna Górska
  Asystent Wspólnoty - ks. kanonik Sylwester Szefliński

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Jana Chrzciciela, 26-804 Stromiec
  Przełożona Wspólnoty - s. Józefa Andrzejewska
  Asystent Wspólnoty - ks. kanonik Piotr Skwirowski

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶w. Marii Panny, 26-914 Rozniszew
  Przełożony Wspólnoty - br. Władysław Rokita
  Asystent Wspólnoty - ks. Stanisław Skwira

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Stanisława Biskupa, 26-812 Kostrzyn
  Przełożona Wspólnoty - s. Janina Zalewska
  Asystent Wspólnoty - ks. Stanisław Malec

 • Wspólnota FZ¦ przy Opactwie pw. Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny, 26-922 Sieciechów Ko¶ciół Filialny w B±kowcu
  Przełożona Wspólnoty - s. Józefa Grzy¶
  Przełożóny Wspólnoty - ks. Jan Rudniewski

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny, 27-l 00 Iłża, ul. Dr. Anki 2
  Przełożony Wspólnoty - br. Janusz Kumarowski
  Asystent Wspólnoty - ks. kanonik Stanisław Kamera

 • Wspólnota FZ¦ przy Ojcach Bernardynach, 27-500 Opatów, ul. Klasztorna 8
  Przełożona Wspólnoty - s. Krystyna Oparowska
  Asystent Wspólnoty -

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Łukasza, 26-400 Drzewica, ul. Warszawska 2
  Przełożony Wspólnoty - br. Bronisław Maj
  Asystent Wspólnoty - ks. kanonik Czesław Kołtunowicz

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Macieja Apostoła, 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 12
  Przełożona Wspólnoty - s. Zofia Kucharska
  Asystent Wspólnoty - ks. Jerzy Kotyra

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Anny, 17-213 Smardzewice
  Przełożony Wspólnoty - br. Kazimierz Godos
  Asystent duchowny Wspólnoty - ojciec Kazimierz Mo¶cicki

 • Wspólnota FZ¦ Bedlno przy parafii ¦więtej Anny, 26-215 Grabków
  Przełożona Wspólnoty - s. Janina Ciepiela
  Asystent duchowy Wspólnoty - ks. Jerzy Krogulec

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtych Piotra i Pawła, 26-411 Rusinów
  Przełożona Wspólnoty - s. Teresa Bykowska
  Asystent duchowy Wspólnoty - ks. Bolesław Janisz

 • Wspólnota FZ¦ Sołek przy parafii ¦więtej Barbary, 26-300 Opoczno
  Przełożona Wspólnoty - s. Natalia ¦lęzak
  Asystent duchowy Wspólnoty - ks. Stanisław Lachtara

 • Wspólnota FZ¦ Gatka przy parafii ¦więtych Piotra i Pawła, 27-220 Mirzec
  Przełożona Wspólnoty - s. Helena Płuska
  Asystent duchowy Wspólnoty - ks. Ireneusz Wiarami

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Leonarda, 27-220 Mirzec, ul. Radomska 15
  Przełożona Wspólnoty - s. Zofia Działek
  Asystent duchowy Wspólnoty - ks. kanonik Daniel Kobielski

 • Wspólnota FZ¦ przy OO. Franciszkanach, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rynek 64
  Przełożona Wspólnoty - s. Elżbieta Michnowska
  Asystent duchowy Wspólnoty - o. Sławomir Nita

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Trójcy, 27-200 Starachowice, ul. Ko¶cielna 12
  Przełożona Wspólnoty - s. Anna Lipińska
  Asystent duchowy Wspólnoty - ks. kanonik Tadeusz Czyż

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Zygmunta, 26-500 Szydłowiec, ul. Zako¶cielna 13
  Przełożona Wspólnoty - s. Stanisława Antos
  Asystent duchowy Wspólnoty - ks. kanonik Adam Zadzimirski

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶więtszej Marii Panny, 26-500 Szydłowice
  Przełożona Wspólnoty - s. Aleksandra Misztal
  Asystent duchowy Wspólnoty - ks. kanonik Krzysztof ¦liwak
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com