ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Poznański

Zapraszamy:

Region Poznański FZ¦
Klasztor Braci Mniejszych, ul. Garbary 22, 61-867 Poznań

Rada Regionu

 • Przełożona regionalna - s. Emilia Nogaj, e-mail
 • Zastępca Przełożonej regionalnej - br. Marek Bezler, tel. 601359566
 • Sekretarz regionalny - br. Jerzy Czaiński
 • Skarbnik regionalny - br. Piotr Popielas
 • Radna regionalna ds. formacji - s. Joanna Szel±gowska
 • Radna regionalna ds. MF i RF - s. Honorata Szyrmer
 • Radna - s. Jadwiga Bibrowicz

Asystenci duchowi

 • o. Mansfet Wardyn OFM Conv
 • o. Alojzy Pańczak OFM

Wspólnoty miejscowe

 • Bydgoszcz, ul. Głucha 15, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Antoniego
  Przełożona Wspólnoty s. Irena Sapalska, tel. 52 372 41 86
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, ul. Gdańska 5, Wspólnota FZ¦ przy Ko¶ciele Wniebowzięcia NMP - oo. Kapucynów
  Przełożona Wspólnoty - s. Grażyna Sadurska, tel. 692075331, e-mail
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, ul. Farna 8, Wspólnota FZ¦ przy Katedrze (Fara)
  Przełożony Wspólnoty br. Maciej Dutkiewicz
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, ul. ¦więtej Trójcy 26, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦więtej Trójcy
  Przełożona Wspólnoty - s. Regina Kaługa, tel. 500167829
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, Al. Ossolińskich 2, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Wincentego a Paulo
  Przełożona Wspólnoty - s. Elżbieta Judek, tel. 52 3721464
  Diecezja Bydgoska

 • Czarnków, ul. Wroniecka 57, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
  Przełożona Wspólnoty - s. Janina Bana¶, tel. 673560042
  Archidiecezja Poznańska

 • Gniezno, ul. Franciszkańska 12, Wspólnota FZ¦ przy Ko¶ciele O.O. Franciszkanów Konwentualnych
  Przełożona Wspólnoty - s. Urszula Grzegorska, tel. 663661947
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Grodzisk Wielkopolski, Wspólnota przy Parafii ¶w. Jadwigi
  Przełożona Wspólnoty - s. Urszula Zwierzychowska, tel. 614447504
  Archidiecezja Poznańska

 • Inowrocław, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¶w. Mikołaja
  Przełożona Wspólnoty - s. Urszula Grzegorska, tel. 663661947, e-mail
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Jarocin, ul. Wojska Polskiego, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów
  Przełożony Wspólnoty - br. Kazimierz Maćkowiak, tel. 511177010, e-mail
  Diecezja Kaliska

 • Kobylin, pl. A. Glabera, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów
  Przełożona Wspólnoty - s. Dorota Kobierska, tel. 693522159
  Diecezja Kaliska

 • Konin, ul. Reformacka 2, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów
  Przełożony Wspólnoty - br. Eugeniusz Kubacki, tel. 609246527
  Diecezja Włocławska

 • Leszno, ul. Ko¶cielna 18, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mikołaja
  Przełożona Wspólnoty - s. Julita Frę¶ko, tel. 655205253
  Archidiecezja Poznańska

 • Lipno, Mórkowo 66, Wspólnota przy Parafii Wszystkich ¦więtych
  Przełożona Wspólnoty - s. Helena Michalak, tel. 655340553
  Archidiecezja Poznańska

 • Miejska Górka, ul. Klasztorna 2, Karolinki-Goruszki, Wspólnota FZ¦ przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych na Goruszkach
  Przełożony Wspólnoty - br. Józef Orłowski, tel. 519592165
  Archidiecezja Poznańska

 • Nakło n.Noteci±, ul. ks. Skargi 8, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦w. Stanisława B. M.
  Przełożona Wspólnoty - s. Czesława Janik, tel. 732023037
  Diecezja Bydgoska

 • Osieczna, ul. O. Ed. Frankiewicza 4, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Ojców Franciszkanów
  Przełożona Wspólnoty - s. Honorata Szymler, tel. 6030522338
  Archidiecezja Poznańska

 • Ostrów Wielkopolski, ul. Kardynała Ledóchowskiego 4, Wspólnota FZ¦ przy Parafia Konkatedralnej
  Przełożona Wspólnoty - s. Teresa Maciejewska, tel. 627382567
  Diecezja Kaliska

 • Pako¶ć, ul. Inowrocławska 3, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Ojców Franciszkanów
  Przełożona Wspólnoty - s. Katarzyna Knap, tel. 502786026
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Piechcin, ul. Dworcowa 4, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej i ¶w. Barbary
  Przełożona Wspólnoty - s. Ewa Grodzińska, tel. 523837122
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Piła, ul. Ludowa 20, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
  Przełożona Wspólnoty - s. Hanna Pawłowska
  Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

 • Poznań, ul. Franciszkańska 2, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Ojców Franciszkanów Konwentualnych
  Przełożona Wspólnoty - s. Jadwiga Bibrowicz, tel. 721048447
  Archidiecezja Poznańska

 • Poznań, ul. Garbary 22, Wspólnota przy Klasztorze Ojców Franciszkanów
  Przełożona Wspólnoty - s. Urszula Ferdynus, tel. 693501591, Witryna Wspólnoty
  Archidiecezja Poznańska

 • Poznań, ul. Stolarska 7, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦więtego Michała Archanioła
  Przełożony Wspólnoty - br. Leszek Chojnacki, tel. 619657338
  Archidiecezja Poznańska

 • Stare Oborzyska, ul. Długa 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafia NMP Pocieszenia i ¶w. Mikołaja
  Przełożony Wspólnoty - br. Marian Ksi±żyk
  Archidiecezja Poznańska

 • Wronki, ul. Mickiewicza 1, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Ojców Franciszkanów
  Przełożona Wspólnoty - s. Karina Kurowska
  Archidiecezja Poznańska

 • Wschowa, ul. Klasztorna 2, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Ojców Franciszkanów
  Przełożona Wspólnoty - s. Janina Stryk, tel. 655406519
  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com