ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Poznański

Zapraszamy:

Region Poznański FZ¦
pw. Niepokalanego Serca Naj¶więtszej Maryi Panny
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Garbary 22, 61-867 Poznań

Rada Regionu

 • Przełożona regionalna - s. Emilia Nogaj, mail: emilianogaj@wp.pl
 • Zastępca Przełożonej regionalnej - br. Marek Bezler, tel. 601359566
 • Sekretarz regionalny - br. Jerzy Czaiński, tel. 728587585, mail: jurek164@op.pl
 • Skarbnik regionalny - br. Piotr Popielas, tel. 503144882, mail: p.m.popielas@gmail.com
 • Radna regionalna ds. formacji - s. Joanna Szel±gowska, mail: kalikantka@gmail.com
 • Radna regionalna ds. MF i RF - s. Honorata Szyrmer, tel. 603051338, mail:    honorataszyrmer@hotmail.com
 • Radna - s. Jadwiga Bibrowicz, tel. 721048447

Asystenci duchowi

 • o. Mansfet Wardyn OFM Conv., tel. 618523637, mail: poznan@franciszkanie.gdansk.pl
 • o. Alojzy Pańczak OFM, tel. 798991065, mail: o.alojzy@onet.eu
 • o. Jerzy Marć OFMCap., tel. 784604959, mail: jurekmarc@poczta.onet.pl

Wspólnoty miejscowe

 • Bydgoszcz, ul. Głucha 15, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Antoniego
  Przełożona Wspólnoty s. Irena Sapalska, tel. 52 3724186
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, ul. Gdańska 5, Wspólnota FZ¦ przy Ko¶ciele Wniebowzięcia NMP - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
  Przełożona Wspólnoty - s. Grażyna Sadurska, tel. 692075331, mail: grazyna.sadurska@interia.pl
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, ul. Farna 8, Wspólnota FZ¦ przy Katedrze (Fara)
  Przełożony Wspólnoty br. Maciej Dutkiewicz, tel. 510035090, mail: macdut@poczta.onet.pl
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, ul. ¦więtej Trójcy 26, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦więtej Trójcy
  Przełożona Wspólnoty - s. Regina Kaługa, tel. 500167829
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, Al. Ossolińskich 2, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Wincentego a Paulo
  Przełożona Wspólnoty - s. Elżbieta Judek, tel. 52 3721464
  Diecezja Bydgoska

 • Czarnków, ul. Wroniecka 57, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
  Przełożona Wspólnoty - s. Janina Bana¶, tel. 790220670
  Archidiecezja Poznańska

 • Gniezno, ul. Franciszkańska 12, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowzięcia NMP - Klasztor Zakonu Braci Konwentualnych
  Przełożony Wspólnoty - br. Mieczysław Meler, tel. 510535326
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Grodzisk Wielkopolski, ul. Ko¶cielna 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jadwigi ¦l±skiej
  Przełożona Wspólnoty - s. Stefania Ruciak, tel. 730356788
  Archidiecezja Poznańska

 • Inowrocław, ul. Ks. Bogdana Gordona 4, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¶w. Mikołaja
  Przełożona Wspólnoty - s. Urszula Grzegorska, tel. 663661947
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Jarocin, ul. Franciszkańska 3, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Antoniego z Padwy - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
  Przełożona Wspólnoty - s. Wanda Regulska, tel. 627471767
  Diecezja Kaliska

 • Kobylin, pl. A. Glabera 4, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej przy Żłóbku - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
  Przełożona Wspólnoty - s. Dorota Kobierska, tel. 693522159, mail: dorotea25@op.pl
  Diecezja Kaliska

 • Konin, ul. Reformacka 2, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Marii Magdaleny - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
  Przełożony Wspólnoty - br. Eugeniusz Kubacki, tel. 609246527, mail: eugeniuszkub@tlen.pl
  Diecezja Włocławska

 • Leszno, ul. Ko¶cielna 18, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mikołaja
  Castępca Przełożonego Wspólnoty - br. Marek Pigłowski, tel. 655202892
  Archidiecezja Poznańska

 • Lipno, Mórkowo 66, Wspólnota przy Parafii Wszystkich ¦więtych
  Przełożona Wspólnoty - s. Helena Michalak, tel. 655340553
  Archidiecezja Poznańska

 • Miejska Górka, Karolinki, ul. Klasztorna 2, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych na Goruszkach
  Przełożony Wspólnoty - br. Piotr Popielas, tel. 503144882, mail: p.m.popielas@gmail.com
  Archidiecezja Poznańska

 • Nakło n.Noteci±, ul. Ks. Skargi 8, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦w. Stanisława B. M.
  Przełożona Wspólnoty - s. Czesława Janik, tel. 796028782
  Diecezja Bydgoska

 • Osieczna, ul. O. Ed. Frankiewicza 4, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Przełożona Wspólnoty - s. Honorata Szyrmer, tel. 603052338, mail: honorataszyrmer@hotmail.com
  Archidiecezja Poznańska

 • Ostrów Wielkopolski, ul. Kardynała Ledóchowskiego 4, Wspólnota FZ¦ przy Parafia Konkatedralnej
  Przełożony Wspólnoty - br. Andrzej Wojtczak, tel. 693855143
  Diecezja Kaliska

 • Pako¶ć, ul. Inowrocławska 3, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Przełożona Wspólnoty - s. Danuta Kaćmierczak, tel. 606614935, mail: kdamkas@interia.pl
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Piechcin, ul. Dworcowa 4, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej i ¶w. Barbary
  Przełożona Wspólnoty - s. Ewa Grodzińska, tel. 523837122
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Piła, ul. Ludowa 20, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
  Przełożona Wspólnoty - s. Hanna Pawłowska, tel. 604775183, mail: kwiat-63@wp.pl
  Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

 • Poznań, ul. Franciszkańska 2, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
  Przełożony Wspólnoty - br. Jerzy Czaiński, tel. 728587585, mail: jurek164@op.pl
  Archidiecezja Poznańska

 • Poznań, ul. Garbary 22, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Przełożona Wspólnoty - s. Urszula Ferdynus-Remiein, tel. 693501591, mail: ufer@op.pl
  Archidiecezja Poznańska

 • Poznań, ul. Stolarska 7, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦więtego Michała Archanioła
  Przełożony Wspólnoty - br. Leszek Chojnacki, tel. 619657338
  Archidiecezja Poznańska

 • Stare Oborzyska, ul. Długa 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafia NMP Pocieszenia i ¶w. Mikołaja
  Przełożony Wspólnoty - br. Marian Ksi±żyk, tel. 604276483
  Archidiecezja Poznańska

 • Wronki, ul. Mickiewicza 1, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Przełożona Wspólnoty - s. Ewa Wziętek, tel. 661677824, mail: ema32@wp.pl
  Archidiecezja Poznańska

 • Wschowa, ul. Klasztorna 2, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Przełożony Wspólnoty - br. Andrzej Bardziński, tel. 720313357
  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com