ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Olsztyński

Zapraszamy:

Rada Regionu Olsztyńskiego
Klasztor Braci Mniejszych
ul. Wyspiańskiego 4, 10-287 Olsztyn

 • Przełożona Regionu - s. Barbara Liminowicz-Goc, tel. 509 967 703, e-mail
 • Zastępca Przełożonej - s. Alicja Bosiacka, tel. 668 366 888
 • Sekretarz Regionu - s. Jolanta Mikucka, tel. 668 844 889
 • Skarbnik Regionu - s. Teresa Kaoka, tel. 506 214 870
 • Radny ds. formacji - br. Józef Protasiewicz, tel. 797 391 259
 • Radny - br. Henryk Zalewa, tel. 728 483 616

Asystenci duchowi

 • o. Albin Łyda OFM
 • o. Jacek Rosłaniec OFM Conv.
 • o. Dariusz Sosnowski OFM Cap.

Wspólnoty miejscowe
Diecezja Warmińska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Andrzeja Apostoła, pl. Stefana Batorego 1a, Barczewo,
  Przełożona Wspólnoty - s. Helena Kostrubska
  Asystent - o. Dawid Szulca OFM

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4, Górowo Iławeckie
  Przełożona Wspólnoty - s. Jadwiga Kossowska, tel. 89 761 16 65
  Opiekun - ks. Prałat Józef Gawrylczyk

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Katarzyny, ul. Powstańców Warszawy 5, Kętrzyn
  Przełożona Wspólnoty - s. Halina Mackiewicz
  Opiekun - ks. Zbigniew Rejszel

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, ul. Kopernika 8, Miłakowo
  Przełożony Wspólnoty - br. Henryk Zalewa, tel. 728 483 616
  Asystent - o. Arkadiusz Czaja OFM

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Chrystusa Króla, ul. Wyspiańskiego 4, Olsztyn
  Przełożony Wspólnoty - br. Waldemar Polikarski
  Asystent - o. Michał Błachowicz OFM

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Pana Tadeusza 16a, Olsztyn
  Przełożona Wspólnoty - s. Teresa Olechnowicz, tel. 665 231 016
  Asystent - o. Dariusz Sosnowski OFM Cap.

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Maksymiliana, ul. Dworcowa 1b, Olsztyn
  Strona Wspólnoty
  Przełożony Wspólnoty - br. Rafał Czyczyn-Egiert, tel. 697 521 799
  Asystent - o. Jacek Korsak OFM Conv.

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Franciszka z Asyżu, ul. Franciszkańska 1, Ostróda
  Przełożona Wspólnoty - s. Ewa Gruszczyńska, tel. 502 018 570
  Asystent - o. Kazimierz Brzozowski OFM Conv.

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia NMP, ul. Konopnickiej 72, Szczytno
  Przełożona Wspólnoty - s. Jadwiga Sobocińska, tel. 600 984 485
  Asystent - ks. Andrzej Preuss

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Brata Alberta, ul. Wileńska 1, Szczytno
  Przełożona Wspólnoty - s. Maria Koczkodon
  Opiekun - ks. Prałat Lech Lachowicz

Diecezja Elbl±ska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Jana Ewangelisty, ul. Zbożowa 1, Kwidzyn
  Przełożona Wspólnoty - s. Ewa Gabry¶-Tomasiak, tel. 782 408 241
  Opiekun - ks. Przemysław Demski

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Józefa, ul. Herdera 1, 14-300 Mor±g
  Przełożona Wspólnoty - s. Teresa Kaoka, tel. 606 833 827
  Opiekun - ks. Jan Solis

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Antoniego (Fara) ul. Ko¶cielna 6, Susz
  Przełożony Wspólnoty - br. Andrzej Jeremicz
  Opiekun - ks. Dariusz Kułakowski

Diecezja Ełcka

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej, al. Kard. S. Wyszyńskiego 2 a, Augustów
  Przełożona Wspólnoty - Halina Wielgat, tel. 87 644 66 94
  Asystent - ks. Prałat Marian Szewczyk

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 2, Ełk
  Przełożona Wspólnoty - s. Janina Ramotowska
  Opiekun - ks. Marian Wojtkowicz CRL

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii NMP Królowej Polski, pl. Wolno¶ci 18, Olecko
  Przełożona Wspólnoty - s. Pelagia Biziewska, tel. 696 547 065
  Opiekun - ks. Infułat Edmund Łagód

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Aleksandra, ul. Emilii Plater 18, Suwałki
  Przełożona Wspólnoty - s. Janina Sztachelska, tel. 512 492 905
  Asystent - o. Jacek Rosłaniec OFM Conv.

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Bożego Ciała, ul. 11 Listopada 6, Suwałki
  Przełożona Wspólnoty - s. Jolanta Mikucka, tel. 668 844 889
  Asystent - o. Jacek Rosłaniec OFM Conv.
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com