ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Lubliniecko-Tarnogórski

Zapraszamy:

Region Lubliniecko-Tarnogórski FZ¦ - Patron ¶w. Jan Paweł II
Dom Zakonny, ul. Biała Kolonia 2, 42-700 Lubliniec

Rada Regionu

 • Przełożony Regionu - br. Marian Garczorz, tel. 501 573 204, e-mail
 • Zastępca Przełożonego - br. Andrzej Piskorski, tel. 883 983 464
 • Sekretarz - s. Jadwiga Bort, tel. 663 065 223, e-mail
 • Skarbnik - s. Teresa Witek, tel. 796 441 044, e-mail
 • Radny ds. formacji - br. Marian Kandzia, tel. 665 421 225, e-mail
 • Radna ds. MF i RF - s. Ewa Nicpoń, tel. 514 395 481, e-mail
 • Radny - br. Konrad Mazur, tel. 609 611 584, e-mail

Asystenci duchowi

 • o. Rufin Juraszek OFM, tel. 607 617 297
 • o. Teofil Lukas OFM, tel. 513 138 860

Wspólnoty miejscowe

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mikołaja w Lublińcu, e-mail
  Przełożony Wspólnoty - br. Andrzej Piskorski, tel. 34 353 12 62

 • Wspólnota FZ¦ przy Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lubecku
  Przełożona Wspólnoty - s. Brygida Pawołka, tel. 34 353 53 33

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach
  Przełożona Wspólnoty - s. Cecylia Lukosek, tel. 696 369 154

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Wawrzyńca w Kochanowicach
  Przełożony Wspólnoty - br. Franciszek Machnik, tel. 34 353 30 82

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Znalezienia Krzyża ¦więtego w Rusinowicach
  Przełożona Wspólnoty - s. Bronisława Tkaczyk, tel. 34 357 05 68

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Józefa w Sadowie
  Przełożona Wspólnoty - s. Teresa Kapica, tel. 34 353 12 95

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie
  Przełożona Wspólnoty - s. Magdalena Pilarska, tel. 660 185 364

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Marcina w Cieszowej
  Przełożona Wspólnoty - s. Henryka Wocławek, tel. 885386109

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii NMP Królowej Różańca ¦więtego w Boronowie
  Przełożona Wspólnoty - s. Gerard Piełot, tel. 34 353 96 82

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowst±pienia NMP w Olszynie
  Przełożona Wspólnoty - s. Halina Waloszczyk, tel. 721241687

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Krzyża ¦w. w Strzebiniu
  Przełożona Wspólnoty - s. Teresa Witek, tel. 796 441 044

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Józefa w Kaletach
  Przełożona Wspólnoty - s. Grażyna Plaza, tel. 34 357 75 39

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Katarzyny w WoĽnikach ¦l±skich
  Przełożona Wspólnoty - s. Halina Lepiarz, tel. 34 357 32 68

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jakuba Apostoła w Lubszy ¦l±skiej
  Przełożony Wspólnoty - br. Franciszek Opiełka, tel. 691 934 437

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Franciszka z Asyżu w Miotku
  Przełożona Wspólnoty - s. Maria Pradelok, tel. 795 959 192

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Strzybnicy
  Przełożony Wspólnoty - br. Włodzimierz Pawełczyk, tel. 32 284 14 61

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sowicach
  Przełożony Wspólnoty - br. Alfons Grajczyk, tel. 785 952 391

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Sprawiedliwo¶ci i Miło¶ci Społecznej w Opatowicach
  Przełożony Wspólnoty - br. Roman Jagoda, tel. 511 482 766

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Katarzyny w Lasowicach
  Wspólnota nieaktywna

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach
  Przełożona Wspólnoty - s. Danuta Lyschik, tel. 517237186

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
  Przełożona Wspólnoty - s. Stefania Wende, tel. 697855504

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
  Przełożony Wspólnoty - br. Mieczysław Olszewski, tel. 501427145

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach ¦l±skich
  Przełożona Wspólnoty - s. Prakseda Grojec, tel. 32 384 00 75

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku ¦l±skim
  Przełożony Wspólnoty - br. Franciszek Bogacki, tel. 662 712 982

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com