ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Katowicki

Zapraszamy:

Zapraszamy na stronę Regionu Katowickiego

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com