ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Rada Narodowa

Zapraszamy:

Rada Narodowa FZ¦ w Polsce

Od 17 wrze¶nia 2016 r. - od X Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich w Polsce - pracami Wspólnoty Narodowej FZ¦ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

 • Przełożona narodowa – s. Joanna Berłowska (Region Warszawski), mail: jberlowska@wp.pl

 • Zastępca Przełożonej narodowej – s. Jolanta Bogdanów (Region Poznański), tel. 608683348, mail: jbogdanow@poczta.onet.pl

 • Sekretarz narodowy – br. Zygfryd Smarzyk (Region Poznański), tel. 609462265, mail: smarzyk@o2.pl

 • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz (Region Olsztyński), tel. 507841267

 • Radny ds. formacji – s. Janina Iwanicka (Region Lubelski), tel. 609102108, mail: wiwanicki@o2.pl

 • Radna ds. kontaktów z Młodzież± Franciszkańsk± – s. Agnieszka Przybylska (Region Katowicki), tel. 512496435, mail: agnieszkaweronika.przybylska@gmail.com

 • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski), tel. 889900858, mail: basialis@o2.pl

 • Radna – s. Ewa Krawczyk (Region Warszawski), tel. 505134173, mail: ewak1312@gmail.com

 • Delegat do spraw kontaktów z Rad± Międzynarodow± – s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski), tel. 608208618, mail: teo@speakout.pl

 • Zastępca del. do spraw kontaktów z Rad± Międzynarodow± – s. Barbara Bogusławska de la Grange (Region Warszawski), tel. 603877683, mail: bdlg@wp.pl
 • Asystent Narodowy FZ¦, Przewodnicz±cy KAPiR – o. Andrzej Romanowski OFM Cap, tel. 505 595 536, mail: pacebene@tlen.pl
 • Asystent Narodowy FZ¦ – o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, tel. kom.726190400, mail: zdzislawgogola@wp.pl
 • Asystent Narodowy FZ¦ – o. Nikodem Sobczyński OFM, tel. 784555801, mail: onikodem.s@gmail.com
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com