ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Rada Narodowa

Zapraszamy:

Rada Narodowa FZ¦ w Polsce

Od 17 wrze¶nia 2016 r. - od X Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich w Polsce - pracami Wspólnoty Narodowej FZ¦ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

 • Przełożona narodowa – s. Joanna Berłowska (Region Warszawski)

 • Zastępca Przełożonej narodowej – s. Jolanta Bogdanów (Region Poznański)

 • Sekretarz narodowy – br. Zygfryd Smarzyk (Region Poznański)

 • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz (Region Olsztyński)

 • Radny ds. formacji – s. Janina Iwanicka (Region Lubelski)

 • Radna ds. kontaktów z Młodzież± Franciszkańsk± – s. Agnieszka Przybylska (Region Katowicki)

 • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski)

 • Radna – s. Ewa Krawczyk (Region Warszawski)

 • Delegat do spraw kontaktów z Rad± Międzynarodow± – s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski)

 • Zastępca del. do spraw kontaktów z Rad± Międzynarodow± – s. Barbara Bogusławska de la Grange (Region Warszawski)
 • Asystent Narodowy FZ¦, Przewodnicz±cy KAPiR – o. Andrzej Romanowski OFM Cap
 • Asystent Narodowy FZ¦ – o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv
 • Asystent Narodowy FZ¦ – o. Nikodem Sobczyński OFM
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com