ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Konferencje z Rady Międzynarodowej FZŚ

Zapraszamy:

Ośrodki formacyjne FZŚ w Polsce

  • Szkoła Duchowości Franciszkańskiej w Krakowie zaprasza: informacje tutaj.

  • Studium Duchowości Franciszkańskiej "Honoratianum" w Zakroczymiu zaprasza: informacje tutaj.

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com