ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Konferencje z Rady Narodowej FZŚ w Polsce

Zapraszamy:

Konferencje z Rady Narodowej FZŚ w Polsce:

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com